Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thị trường chứng khoán (Chương trình Chuẩn)

Thị trường chứng khoán

Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính ngân hàng nói chung. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thị trường chứng khoán, sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng thành thạo những lý thuyết tài chính, ngân hàng cũng như các kỹ năng tổng hợp, phân tích, phản biện đã học vào các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán như: môi giới chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn M&A, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đầu tư chứng khoán và tài sản khác, quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính, quản lý quỹ đầu tư. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị về phương pháp luận, khả năng làm việc độc lập, làm việc trong đội nhóm, thượng tôn pháp luật, tự chủ và tự chịu trách nhiệm, tư duy sáng tạo từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, thăng tiến trong nghề nghiệp và khả năng học tập suốt đời.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.