Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thị trường chứng khoán (Chương trình Tiếng Việt)

Thị trường chứng khoán

Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính ngân hàng nói chung. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thị trường chứng khoán, sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng thành thạo những lý thuyết tài chính, ngân hàng cũng như các kỹ năng tổng hợp, phân tích, phản biện đã học vào các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán như: môi giới chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn M&A, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đầu tư chứng khoán và tài sản khác, quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính, quản lý quỹ đầu tư. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị về phương pháp luận, khả năng làm việc độc lập, làm việc trong đội nhóm, thượng tôn pháp luật, tự chủ và tự chịu trách nhiệm, tư duy sáng tạo từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, thăng tiến trong nghề nghiệp và khả năng học tập suốt đời.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201_04

Chỉ tiêu: 100

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Thị trường và định chế tài chính
 • Ngân hàng đầu tư
 • Sản phẩm phái sinh
 • Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính

Kiến thức tự chọn cơ sở ngành 

 • Ngân hàng thương mại
 • Kiểm toán căn bản
 • Chính sách tiền tệ
 • Fintech trong ngân hàng
 • Luật doanh nghiệp

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật chứng khoán
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Nghiệp vụ công ty chứng khoán
 • Thanh toán quốc tế
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Tài chính cá nhân
 • Quản trị rủi ro tại các định chế tài chính

Tự chọn

 • Marketing dịch vụ tài chính – ngân hàng
 • Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Các mô hình hồi quy trên thị trường tài chính
 • Ngân hàng quốc tế
 • Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa

Môn công nghệ 

 • Core Banking

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

 1. Kiến thức 
 • Hiểu các thuyết về kinh tế học, kinh tế chính trị, và luật pháp trong kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về tài chính ngân hàng và các lý thuyết về thị trường tài chính tiền tệ và thị trường vốn
 • Hiểu cơ chế vận hành của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và các định chế tài chính
 • Vận dụng các kiến thức về luật pháp vào hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và các định chế tài chính
 •  Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động tư vấn chứng khoán
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động môi giới chứng khoán, môi giới tài sản khác
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động tự doanh chứng khoán
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị điều hành, quản trị hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị rủi ro của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác
2. Kỹ năng 
 • Thành thạo trong việc lập luận, đưa ra ý kiến tranh luận về các vấn đề kinh tế và tài chính – ngân hàng.
 • Thuần thục trong việc nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính – ngân hàng một cách sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm, và quản lý nhóm với vai trò lãnh đạo nhóm
 • Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến, kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể phức tạp.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong công việc
 • Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm trong một nhóm hoặc đội để đạt được mục tiêu
 • Có thái độ tích cực với nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, có tinh thần thượng tôn pháp luật
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác.
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình tự học
 • Học tập tiếp các chương trình sau đại học khối kinh tế tại tất cả các trường ĐH trong nước và quốc tế

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, sinh viên có thể phát triển nghề nghiệp tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng và những định chế tài chính trung gian khác như công ty bảo hiểm và các cơ quan quản lý Nhà nước như Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Ngân hàng nhà nước các cấp.

 • Vinius University-Lithuania- trao đổi sinh viên 1 học kỳ
 • Đại học Siena- Ý: Trao đổi giảng viên (1 giảng viên, thời gian 1 tuần; trao đổi sinh viên (1 học kỳ)
 • Hiệp hội kế toán CPA- Úc:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng- Ngành Tài chính Ngân hàng được miễm 5/6 môn cơ bản trong chương trình chứng chủ hành nghề CPA. Các môn được miễn bao gồm:

(1) Economics and Marketing;

(2) Foundation of Marketing;

(3) Fundamentals of  Bussiness law;

(4) Bussiness Finance;

(5) Financial Accounting and Reporting.

 • Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc – The Association of Chartered Certified Accountants ACCA. ACCA công nhận các môn:

(1) Accounting in Business (AB)

(2) Financial Accounting (FA)

(3) Management Accounting (MA

 • Trung tâm NCKH và đào tạo chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM