Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị bệnh viện (hướng ứng dụng)

Quản trị bệnh viện

Chương trình Thạc sĩ Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe của UEH cung cấp người học một nghề nghiệp quản trị và điều hành thành công tại bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe (cụ thể là bệnh viện) thuộc cả khu vực công và tư. Đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho các vị trí việc làm tại bệnh viện hay các tổ chăm sóc sức khỏe mà yêu cầu nguồn nhân lực có kiến thức về y tế, đồng thời có kỹ năng điều hành, điều phối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện, và biết cách hợp tác chặt chẽ với đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng để cung cấp chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất và có trách nhiệm nhất cho cộng đồng.

Đối tượng người học

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Giai đoạn đại cương: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

II. Giai đoạn chuyên ngành: 36 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Hệ thống bệnh viện, y tế và chăm sóc sức khỏe
 • Pháp luật và chính sách y tế
 • Quản lý dịch tễ học
 • Quản trị điều hành bệnh viện
 • Kế toán quản trị chiến lược
 • Quản trị chiến lược bệnh viện nâng cao
 • Kinh tế và tài chính dành cho nhà quản trị bệnh viện
 • Quản trị công nghệ thông tin y tế
 • Quản trị nguồn nhân lực y tế 
 • Quản trị chất lượng cơ sở y tế

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • AI trong y tế
 • Quản trị marketing y tế
 • Khoa học phân tích dữ liệu y tế
 • Quản trị dự án trong lĩnh vực y tế
 • Quản trị khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế
 • Đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực y tế

III. Thực tập tốt nghiệp: 13 tín chỉ

 • Báo cáo chuyên đề ngoại khóa về quản trị bệnh viện và y tế, sức khỏe
 • Bài tập lớn về quản trị bệnh viện và y tế, sức khỏe
 • Dự án về quản trị bệnh viện và y tế, sức khỏe

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

Hiểu biết và áp dụng được các kiến thức của quản trị, chiến lược, quản trị nhân sự, điều hành, phân tích tài chính, và truyền thông marketing vào các hoạt động Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe

 • Phân tích và phối hợp tốt các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát trong Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe
 • Phân tích và giải thích được các ảnh hưởng của thể chế chính sách kinh tế, pháp luật, công nghệ đối với quyết định quản trị bệnh viện
 • Áp dụng thành thạo được các công nghệ mới vào trong công việc quản trị thông qua thực hành mô phỏng, đề án môn học, khóa luận, kiến tập thực tập tại bệnh viện và các hội thảo khoa học 
 • Áp dụng thành thạo kiến thức quản trị y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe; kiến thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong hoạt động Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Áp dụng tốt các kỹ năng quản trị bao gồm: kỹ năng lãnh đạo, quản trị thông qua quá trình dẫn dắt nhóm, làm việc nhóm, quản trị thời gian và ra quyết định trong việc điều hành bệnh viện, cơ sở y tế.
 • Có khả năng lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kinh tế, và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc hoạch định nguồn lực một cách có hiệu quả trong lĩnh vực Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe
 • Chứng minh được kỹ năng truyền thông/giao tiếp hiệu quả thông qua các báo cáo (nói và viết, trình bày cá nhân/nhóm), chuyển tải các thông điệp liên quan đến ý tưởng kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ, các dự án tại các tổ chức chăm sóc sức khỏe.
 • Thực hành thành thạo các kỹ năng tìm kiếm, sắp xếp, phân loại, đánh giá, sử dụng và quản trị thông tin (năng lực thông tin); thu thập, phân tích và giải thích số liệu (tư duy định lượng); tổ chức và phối hợp nhiều công việc khác nhau trong việc quản trị bệnh viện.
 • Sử dụng các kỹ năng tư duy thích hợp (tư duy phản biện, tư duy thực tiễn, tư duy sáng tạo) để giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định hoặc đề xuất ý tưởng mới.
 • Có khả năng thực hành thành thạo các công nghệ mới và có năng lực tiếng Anh (đạt bậc 4/6 Khung trình độ năng lực quốc gia)

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

 • Có khả năng ứng xử làm việc độc lập hay là một thành viên tích cực của một đội.
 • Thể hiện được sự tự chịu trách nhiệm của bản thân và với các bên liên quan trong quá trình học tập thông qua quá trình tuân thủ các đánh giá, quy định của chương trình đào tạo.
 • Thể hiện được khả năng phân tích để có chính kiến về chuyên môn, tự đưa ra những đánh giá chuyên môn riêng của bản thân và giao việc, giám sát quá trình thực hiện công việc của người khác trong đội nhóm.
 • Chứng minh được khả năng lập kế hoạch trong đó phản ánh cụ thể mục tiêu, quá trình thực thi, ngân sách, kiểm tra, giám sát và lên kế hoạch điều chỉnh bản thân cho phù hợp với định hướng mục tiêu của mình.
 • Coi trọng giá trị đạo đức và hành động để chống lại những hành vi vi phạm đạo đức trong môi trường làm việc.
 • Thể hiện được sự tự chủ, tích cực bản thân của người biết học tập suốt đời (lifelong learner) thông qua quá trình tự cập nhật kiến thức, tự đánh giá bản thân và không ngừng phát triển bản thân.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các doanh nghiệp, cơ sở y tế sức khỏe

Quản lý giám sát viên bộ phận Nghiên cứu phát triển (R&D)

– Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

– Đề xuất cải tiến quản trị tại tổ chức

– Đề xuất nghiên cứu và thay thế dần các vật liệu và công nghệ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng khám điều trị

– Đề xuất nghiên cứu nội địa hóa một số vật tư nhằm tăng giá trị gia tăng cao chất lượng khám điều trị xuất với chi phí hợp trị để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

Quản lý Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

 

Phụ trách công việc tư vấn các sản phẩm thiết bị nha khoa của Công ty N.K.Luck đến khách hàng.
– Phụ trách tiếp cận các phòng khám Nha Khoa theo kế hoạch đề ra.
– Duy trì và phát triển hệ thống các phòng khám Nha Khoa theo mục tiêu doanh số đề ra.
– Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo công ty.

Quản lý kinh doanh thiết bị y tế

 

Tư vấn sản phẩm, đồng thời tìm kiếm khách hàng phù hợp nằm trong phân khúc thị trường của sản phẩm (thiết bị vật tư nha khoa)
– Lên đơn hàng và báo giá cho khách hàng
– Đàm phán, thỏa thuận, kí kết hợp đồng
– Theo dõi, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.

Quản lý trình dược viên, và Chuyên viên telesale mảng dược

– Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến sản phẩm
– Tư vấn, chốt đơn với khách hàng.

 Giới thiệu cho các bác sĩ, dược sĩ của bệnh viện, phòng khám về các sản phẩm của Công ty.
– Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng hệ thống khách hàng hiện có
– Duy trì mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tại các bệnh viện, phòng khám
– Hàng ngày, thực hiện ghé thăm khách hàng một cách hiệu quả, xử trị phản hồi về sản phẩm một cách nhanh nhất.
– Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của công ty đến các khách hàng
– Thực hiện các hoạt động thuyết trình, tư vấn về sản phẩm ở các bệnh viện, trung tâm y tế…
– Hoàn thành mục tiêu bán hàng theo kế hoạch công ty giao

Chuyên viên quản lý cấp cao Phát Triển Sản Phẩm Vật Tư, Thiết Bị Y Tế

 

– Tìm kiếm các sản phẩm, các Hãng sản xuất vật tư tiêu hao, thiết bị y tế trong nước và nước ngoài theo chiến lược phát triển, đàm phán để công ty trở thành đại trị phân phối hoặc đại trị Hợp tác.
– Phụ trách giao dịch thường xuyên với các Hãng.
– Căn cứ danh mục các sản phẩm đấu thầu vật tư tiêu hao y tế của các Bệnh viện, lên phương án cung cấp mua hang từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước.
– Thực hiện các thủ tục xin cấp phép, lưu hành các vật tư y tế theo quy định.

Chuyên viên quản lý cấp cao giám sát viên Phòng bảo hiểm tài chính

– Hỗ trợ tư vấn tài chính cho khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp.

– Gặp gỡ, tư vấn cho khách hàng.

– Chia sẻ giá trị nhân văn của Bảo hiểm ra cộng đồng.

 

Chuyên viên quản lý cấp cao hợp đồng và hồ Sơ Thầu

 

 Đàm phán, thương thảo hợp đồng mua bán hàng hóa, nhập khẩu, trình TGĐ phê duyệt và theo dõi quản trị quá trình thực hiện hợp đồng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
– Thực hiện và các thủ tục mua hàng, mở L/C, phối hợp với các đơn vị Foworder vận chuyển, giao nhận, xin các giấy phép nhập khẩu … và bàn giao hàng hóa.
– Hỗ trợ xây dựng hồ sơ thầu, hỗ trợ Phòng Kinh doanh thực hiện các công việc liên quan.

 

Quản trị chất lượng

 

– Kiểm soát hệ thống tài liệu hệ thống quản trị chất lượng của bệnh viện (quy trình, quy định, hướng dẫn công việc…)

– Giám sát công tác triển khai các khuyến cáo về an toàn NB.

– Theo dõi tiến độ triển khai các tiêu chí quản trị chất lượng theo kế hoạch

– Báo cáo thống kê kết quả kiểm định lâm sàng hàng tháng

– Hỗ trợ các khoa phòng soạn thảo quy trình, quy định, hướng dẫn công việc

– Ban hành, phân phát hệ thống tài liệu quản trị chất lượng Bệnh viện đến các Khoa/Phòng. Theo dõi cập nhật, lưu giữ hồ sơ chất lượng, thanh trị hồ sơ hết hiệu lực.

– Xây dựng bảng kiểm giám sát quy trình hoạt động

– Hỗ trợ ban 5S triển khai hoạt động 5S cho các khoa phòng.

– Lập kế hoạch và kiểm tra tiến độ triển khai bộ tiêu chí ATNB định kỳ hàng tháng.

 

Quản trị thiết bị y tế

Hướng đến Nhân viên thiết bị y tế kiêm cung ứng

– Theo dõi và quản trị toàn bộ máy móc, trang thiết bị của cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc công ty.
– Lập kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế, cấp phát cho bộ phận theo yêu cầu sử dụng.
– Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp;
– Theo dõi tiến độ sửa chữa/lắp ráp/chạy thử, hoàn thiện hồ sơ;
– Thực hiện lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy móc, xây dựng các quy định về vận hành, bảo quản và kĩ thuật an toàn sử dụng trang thiết bị.
– Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kì và theo yêu cầu của phòng ban.
– Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những người vận hành thiết bị y tế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng có hiệu quả thiết bị y tế.
– Đầu mối liên hệ nhà cung cấp, bảo hành cho trong trường hợp xảy sự cố;
– Quản trị, theo dõi và lưu trữ hồ sơ mua hàng;
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

 

Trưởng nhóm kinh doanh vật tư tiêu hao y tế

 Phụ trách triển khai kinh doanh cho nhóm sản phẩm ngành hàng vật tư tiêu hao y tế được phân công.
– Xây dựng danh mục, cấu hình sản phẩm phục vụ chào hàng và công tác đấu thầu.
– Liên hệ, giới thiệu các sản phẩm đến các bệnh viện và khách hàng khác.
– Chịu trách nhiệm trên các thị trường được phân công ( theo dõi sát sao tình hình chào hàng, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng, hội nghị bệnh viện.
– Báo cáo tiến độ, lập kế hoạch làm việc, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng để khai thác thị trường hiệu quả.

 

Trưởng nhóm, quản lý cấp cao Marketing dược y tế

– Thực hiện và giám sát các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads.
– Quản trị các website, fanpage của Công ty.
– Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing và bán hàng online.
– Chịu trách nhiệm xây dựng và quản trị thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông…).
– Quản trị công việc in ấn, catalogue, tem nhãn phụ sản phẩm, hình ảnh và nội dung Website.

Bệnh viện, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ

Quản lý cấp cao giám sát, quản trị các dự án tài trợ khởi nghiệp

Tuyên truyền, vận động thanh niên trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y tế sức khỏe;

– Xây dựng tài liệu tuyên truyền về kiến thức quản trị kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp có lồng ghép giới trên cơ sở các tài liệu hiện hành.

– Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế…

 

Quản lý cấp cao chăm sóc khách hàng, trưởng nhóm phân tích thông tin khách hàng

Gọi điện chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, xin ý kiến đánh giá.
– Báo cáo thông tin phản hồi của khách hàng.
– Báo cáo công việc và các yêu cầu khác của cấp trên.
Tiếp nhận và gửi thông tin của khách hàng cho bộ phận phụ trách Hợp đồng, hỗ trợ soạn thảo.
– Quản trị và lưu trữ hồ sơ liên quan.
– Giao nhận công văn đến, công văn đi, bưu phẩm.
– Trao đổi thông tin cần thiết cho khách hàng.
– Trực điện thoại, quản trị văn phòng phẩm.
– Chuẩn bị hồ sơ, sản phẩm khi đối ứng khách hàng, cơ quan ban ngành.

 

Quản trị kho, dược, thiết bị y tế

– Thực hiện các công việc về nhập – xuất hàng hóa trong kho theo quy trình làm việc của Công ty.
– Thực hiện việc kiểm kê hàng hóa và phối hợp với các phòng ban kiểm kê hàng hóa.
– Báo cáo xuất – nhập – tồn hàng hóa hàng ngày.
– Thực hiện việc quản trị hàng tồn kho.
– Thực hiện quản trị nhân viên giao hàng
– Phối hợp với các phòng ban bộ phận trong việc xây dựng quy trình làm việc và cải tiến quy trình làm việc.

– Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ) để gửi cho các cơ sở y tế hoặc các Công ty ủy quyền đấu thầu .
– Soạn thảo bảng chào giá cho công ty, bảng chào giá cạnh tranh cho các đơn vị.
– Theo dõi kết quả thầu từ Bệnh viện, Công ty ủy quyền đấu thầu.
– Cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị, gửi mail cho các bộ phận có liên quan.
– Lưu trữ các hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu, các hồ sơ có liên quan.
– Làm hợp đồng mua bán thuốc đã trúng thầu với các Bệnh viện.
– Đề xuất xin, lưu trữ hàng mẫu từ Kho nhà máy.
– Tổng hợp kết quả và danh mục thầu ,hoàn chỉnh hợp đồng thầu trực tiếp và thanh trị hợp đồng.

 

Quản lý cấp cao phân tích tài chính khách hàng

–          Cung cấp thông tin/ phân tích hiệu quả liên quan đến tài chính khách hàng và đầu tư mới cho quản trị để xem xét về chính sách viện phí và các lựa chọn đầu tư kinh doanh

– Phát triển, thực hiện và duy trì khả năng phân tích hiệu quả để cung cấp các công cụ phân tích thích hợp nhằm thiết lập các mục tiêu và đo lường khả năng của các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ theo yêu cầu của quản trị trực tiếp hoặc giám đốc.

– Quản trị và phân tích kết quả tài chính của kênh đầu tư mới, các dự án tiếp thị cũng như việc quản trị hiệu quả chi phí các dịch vụ

– Làm việc với các nhân sự/ bộ phận liên quan để điều tra, tổng hợp và định nghĩa những yêu cầu kinh doanh, phân tích và đưa ra kiến nghị và cải tiến/ giải pháp phù hợp.

– Cung cấp những báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo đột xuất khi được yêu cầu

 

Quản lý cấp cao phòng nhân sự

– Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ phía các Bộ phận, Phòng Ban. – Xác minh lại nhu cầu tuyển dụng (số lượng, chất lượng, yêu cầu công việc, yêu cầu ứng viên…). – Xây dựng thông báo tuyển dụng (nội bộ, bên ngoài)… để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. – Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ ứng viên. – Sắp xếp phỏng vấn. – Tổng hợp kết quả phỏng vấn, tổng hợp Phiếu đánh giá ứng viên, thông báo kết quả cho ứng viên, làm thư mời nhận việc cho ứng viên được lựa chọn, gửi thư xác nhận qua mail và thông báo bằng điện thoại. – Xây dựng, nâng cấp ngân hàng câu hỏi và bài test tuyển dụng cho phù hợp với từng thời điểm. – Khai thác, thiết lập, duy trì các nguồn tuyển dụng, nguồn nhân lực để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu tuyển dụng của Công ty.

– Chủ động, sáng tạo, đề xuất với Trưởng phòng những phương án, giải pháp tuyển dụng tối ưu và hiệu quả.

 

Quản lý cấp cao tư vấn tài chính của công ty bảo hiểm tại bệnh viện

Độc quyền tiếp cận, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng và có nhu cầu của bệnh viện và từ các đối tác của bệnh viện để giới thiệu, tư vấn về các gói sản phẩm bảo hiểm của Manulife cho khách hàng.

– Thu thập thông tin khách hàng, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ bảo hiểm của khách hàng về bộ phận thẩm định

– Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng chu đáo

– Tham gia các buổi lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả làm việc trực tiếp với Quản Trị

 

Quản lý cấp cao kế toán

– Cung cấp thông tin/ phân tích hiệu quả liên quan đến tài chính khách hàng và đầu tư mới cho quản trị để xem xét về chính sách viện phí và các lựa chọn đầu tư kinh doanh

– Phát triển, thực hiện và duy trì khả năng phân tích hiệu quả để cung cấp các công cụ phân tích thích hợp nhằm thiết lập các mục tiêu và đo lường khả năng của các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ theo yêu cầu của quản trị trực tiếp hoặc giám đốc.

– Quản trị và phân tích kết quả tài chính của kênh đầu tư mới, các dự án tiếp thị cũng như việc quản trị hiệu quả chi phí các dịch vụ

– Làm việc với các nhân sự/ bộ phận liên quan để điều tra, tổng hợp và định nghĩa những yêu cầu kinh doanh, phân tích và đưa ra kiến nghị và cải tiến/ giải pháp phù hợp.

– Cung cấp những báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo đột xuất khi được yêu cầu

Các doanh nghiệp liên quan dược, y tế sức khỏe

Người sáng lập, điều hành doanh nghiệp mới

Sáng lập doanh nghiệp

Triển khai các dự án kinh doanh từ các ý tưởng của cá nhân, đội/nhóm

Huy động vốn, triển khai các dự án truyền thông, marketing

 

Lãnh đạo hoạch định tài chính

– Tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và ký hợp đồng cùng khách hàng. – Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng – Hoạch định, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách – Tìm hiểu và tạo dựng niềm tin với khách hàng – Báo cáo công việc hằng ngày qua app trợ trị bán hàng

 

Quản trị dịch vụ khách hàng

– Am hiểu quy trình vận hành của công ty; Phân tích các dữ liệu từ hoạt động vận hành chăm sóc khách hàng để đưa ra những chiến lược, mục tiêu phát triển, cải thiện dịch vụ khách hàng; – Quản trị team CSKH, đưa ra chiến lược hoạt động; theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt động của team; tổng hợp kết quả hoạt động và báo cáo lại cho Ban Điều hành; 

– Triển khai các dự án, dịch vụ mới, phát triển các tính năng của ứng dụng giúp khách hàng sử dụng hiệu quả hơn;

– Phối hợp với các Bộ phận liên quan để trực tiếp giải quyết các vấn đề, dịch vụ phát sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng;

– Thực hiện những nhiệm vụ khác…

Trung tâm nghiên cứu, trường đại học

Trưởng nhóm nghiên cứu viên

– Tham gia các hoạt động nghiên cứu tại bàn và thực địa theo phân công của lãnh đạo Trung tâm;

– Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện đề tài/dự án/chương trình (nội nghiệp, ngoại nghiệp);

– Xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết;

– Tham gia xây dựng đề cương đề tài/dự án/chương trình/dịch vụ;

– Hỗ trợ hậu cần, hành chính, tổ chức, liên lạc với các bên cho triển khai các hoạt động nghiên cứu thực địa, hội thảo, hội nghị, tập huấn và sự kiện truyền thông;

– Dịch hoặc soạn thảo, biên tập tài liệu và công việc phát sinh khác khi có yêu cầu;

 – Quản trị dữ liệu chuyên môn của Trung tâm và hỗ trợ hoạt động truyền thông;

 – Tham gia và hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu

của lãnh đạo Trung tâm

 – Làm việc với các chuyên gia, đội ngũ cố vấn để xây dựng, phát triển, quản trị (vị trí quản trị dự án) hoặc hỗ trợ mảng nghiên cứu (trợ trị nghiên cứu) cho dự án phi lợi nhuận về giáo dục sớm (cho trẻ em), tâm trị học (nhân học) 

 – Tìm hiểu, tìm kiếm thông tin thông qua nhiều nguồn (báo cáo, nghiên cứu, sách báo, từ các chuyên gia…) để xây dựng các báo cáo riêng hoặc phục vụ các hoạt động online/offline của dự án

 – Tìm kiếm và đề xuất tài liệu về Giáo dục sớm, tâm trị học (nhân học) từ các nguồn trên hoặc đề xuất các chủ đề, các nội dung phù hợp với yêu cầu của dự án.

 

Trưởng nhóm nghiên cứu viên khoa học

– Thực hiện các nghiên cứu về giới, dân tộc thiểu số và xã hội dân sự với các nhiệm vụ như thiết kế nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, phân tích dữ liệu, viết hoặc biên tập báo cáo nghiên cứu.

– Hỗ trợ hậu cần, hành chính cho các hoạt động nghiên cứu (liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương/đối tác/đối tượng nghiên cứu, tổ chức các chuyến thực địa, xuất bản báo cáo nghiên cứu, tổ chức hội thảo, truyền thông chia sẻ kết quả nghiên cứu…).

– Quản trị dữ liệu nghiên cứu như file ghi âm, file gỡ băng, ảnh, ghi chép, báo cáo nghiên cứu.

– Quản trị tủ sách chuyên môn

– Tham gia và hỗ trợ các hoạt động khác của tổ chức như tập huấn, hội thảo.