Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Marketing (Hướng nghiên cứu)

Marketing (Hướng nghiên cứu)

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Phân tích kinh doanh và dự báo
 • Chiến lược kinh doanh toàn cầu

Kiến thức chuyên ngành

 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích Marketing
 • Hành vi tiêu dùng, khách hàng số

Tự chọn

Chuyên ngành 1 <Marketing > 

 • Marketing dịch vụ
 • Marketing xã hội
 • Marketing toàn cầu
 • Quản trị thương hiệu
 • Truyền thông Marketing tích hợp – IMC
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Chuyên ngành 2 <Kinh doanh quốc tế>

 • Mô phỏng ra quyết định trong Marketing
 • Kinh doanh gia đình
 • Quản trị dịch vụ và kinh doanh số

Chuyên ngành 3 <Thương mại>

 • Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số
 • Sáng tạo, đổi mới và thay đổi trong Marketing
 • Đổi mới sáng phẩm, dịch vụ

Chuyên đề nghiên cứu

 • Thiết kế nghiên cứu dành cho nhà quản trị và kinh doanh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Chuỗi chuyên đề nghiên cứu Marketing
 • Phân tích tài liệu nghiên cứu ngành Marketing

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Học viên tốt nghiệp cao học Marketing (hướng nghiên cứu) đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu các kiến thức triết học cơ bản.
 • Nắm vững được các kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu.
 • Cập nhật được những xu hướng và chủ đề nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực marketing.
 • Phân tích được những khác biệt trong hành vi, qui trình quyết định, hành trình mua bán của khách hàng trong các giao dịch thị trường với sự tăng trưởng nhanh chóng của công cuộc chuyển đổi số.
 • Đánh giá được sự tác động của môi trường kinh doanh đến hành vi khách hàng và hoạt động marketing của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Áp dụng được kiến thức marketing vào việc ra quyết định trong hoạt động quản trị marketing của doanh nghiệp và tổ chức
 • Sáng tạo được những chiến lược, chiến thuật marketing hiệu quả và đổi mới linh hoạt nhằm cạnh tranh tốt nhất trên thị trường toàn cầu.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học để nhận biết các cơ hội đóng góp tri thức.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu.
 • Thiết kế, thực hiện dự án nghiên cứu, và báo cáo các kết quả nghiên cứu.
 • Áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào điều kiện cụ thể nhằm cải thiện hoạt động của tổ chức.
 • Thích ứng và làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu của thời kỷ nguyên số.
 • Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Resposibility)

 • Chủ động nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý và đóng góp mở rộng tri thức nhân loại.
 • Có ý thức tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát triển bản thân.
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
 • Có ý thức đóng góp vào sự phát triển xã hội, gìn giữ đạo đức kinh doanh.
 • Chủ động nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý.
 • Phát triển năng lực học tập suốt đời.

Các tổ chức trong nước và ngoài nước (Client):

−      Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực (sản xuất, thương mại, dịch vụ, đào tạo), mọi ngành nghề.

−      Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội.

−      Cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan bộ, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại).

Giám sát bán hàng,

Trưởng phòng marketing/ nhãn hàng.

Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cao sau 3-5 năm (Giám đốc bán hàng, marketing, nhãn hàng).

Các tổ chức trong nước và ngoài nước (Agency):

Các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, sáng tạo, truyền thông/ PR, thương hiệu, nghiên cứu thị trường…

Trưởng nhóm/ Trưởng phòng.Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cao sau 3-5 năm (Giám đốc khách hàng, truyền thông, sáng tạo).

Các Tổ chức Giáo dục – Đào tạo

Các tổ chức giáo dục đào tạo trong và ngoài nước (Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp).

Giáo viên/ Giảng viên/ Chuyên viên nghiên cứu.

Giảng dạy các chương trình thuộc các ngành/ chuyên ngành khác nhau cho các hệ chính qui tập trung, liên thông hoặc văn bằng 2.

Có thể tham gia giảng dạy ở bậc sau đại học sau 3 năm đến 10 năm khi đã nâng cao trình độ và đạt chuẩn tại cơ sở đào tạo.