Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (hướng nghiên cứu)

Kinh doanh quốc tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh doanh quốc tế theo hướng nghiên cứu được thiết kế để phát triển năng lực tự học của người học để không ngừng nâng cao kỹ năng nghiên cứu và tự tìm tòi nắm bắt các kiến thức cập nhật về các hoạt động kinh doanh quốc tế. Mục tiêu của chương trình là tạo ra những người có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh quốc tế, có đầy đủ trình độ, năng lực và đạo đức nghiên cứu để thực hiện các dự án nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. 

Đối tượng người học

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán theo hướng nghiên cứu phải thỏa mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành; hoặc Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế (cần phải học bổ túc kiến thức để có đủ kiến thức cơ sở ngành) bao gồm các ngành: Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương.
 • Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại thông tư số 10/TT-LB ban hành ngày 18/08/2003 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 • Các điều kiện dự tuyển khác theo Thông tư 15/2014 TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 

 • Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số 
 • Chiến lược tài chính và đầu tư quốc tế 
 • Phân tích kinh doanh và dự báo 
 • Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu 
 • Chiến lược kinh doanh toàn cầu 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Quản trị nguồn nhân lực và lãnh đạo toàn cầu 
 • Hành vi tiêu dùng, khách hàng số 
 • Quản trị dịch vụ và kinh doanh số 
 • Marketing toàn cầu 
 • Đạo đức trong kinh doanh và phát triển bền vững 
 • Marketing dịch vụ 
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu 
 • Quản trị nguồn cung ứng trong thương mại điện tử 
 • Quản trị bán hàng và kinh doanh số 
 • Quản trị trong môi trường đa văn hóa 
 • Kinh doanh gia đình 
 • Quản trị thương hiệu 

III. Luận văn: 14 tín chỉ

 • Chuyên đề nghiên cứu 
 • Thiết kế nghiên cứu dành cho quản trị và kinh doanh 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 
 • Mô hình hóa trong kinh doanh 
 • Các lý thuyết nền tảng trong KDQT 

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Nắm vững các kiến thức triết học cơ bản
 • Biết đến những chủ đề nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế
 • Hiểu những vấn đề ra quyết định trong hoạt động quản trị kinh doanh quốc tế và khu vực
 • Phân tích được sự tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức
 • Giải thích được những khác biệt trong hành vi, quyết định của người khác do sự ảnh hưởng của đa văn hóa
 • Nắm vững các kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học để nhận biết các cơ hội đóng góp tri thức
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu
 • Thiết kế, thực hiện dự án nghiên cứu, và báo cáo các kết quả nghiên cứu
 • Áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào điều kiện cụ thể để tổ chức cải thiện hoạt động của tổ chức
 • Thích nghi và làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Chủ động nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý và đóng góp mở rộng tri thức nhân loại
 • Có ý thức đóng góp vào sự phát triển xã hội, gìn giữ đạo đức kinh doanh
 • Phát triển năng lực học tập suốt đời
 • Có ý thức trách nhiệm, tự chủ đánh giá và cải tiến hiệu quả hoạt động

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, học viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Các công ty xuất khẩu: Giám đốc kinh doanh/Trưởng/chuyên viên của các bộ phận chức năng như marketing, nhân sự, mua hàng/Chuyên gia phân tích xuất khẩu (Export analysts)

 • Quản lý và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu và cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
 • Thiết lập và thực hiện các mục tiêu, chính sách, và thủ tục của phòng xuất nhập khẩu hoặc và của toàn công ty.
 • Chỉ đạo và giám sát hoạt động tài chính và ngân sách của phòng xuất nhập khẩu.
 • Đàm phán hoặc phê duyệt hợp đồng cũng như các thỏa thuận thương mại.
 • Kiểm soát và đánh giá hợp đồng, đơn hàng, chứng từ xuất nhập khẩu
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý quy trình xuất nhập khẩu
 • Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa

Các nhà sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp toàn cầu: Trưởng/chuyên viên của các bộ phận chức năng như marketing, nhân sự, mua hàng/Đại diện tiếp thị quốc tế (International marketing representative)

 • Điều hành và thuyên triển nhân viên đề phát triển thị trường kinh doanh
 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
 • Đánh giá và xác định các cơ hội mới để phát triển trong thị trường
 • Thiết lập kế hoạch bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh của công ty hàng tháng và hàng năm.
 • Thực thi các chính sách hoa hồng đã được ban hành
 • Đề xuất chế độ khen thưởng và các chế độ về lương cho nhân viên.
 • Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho từng nhân viên
 • Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh doanh
 • Chịu trách nhiệm hoàn thành doanh số được giao
 • Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh.
 • Chiu trách nhiệm trong việc phát triển thị trường và thực hiên các kế hoạch kinh doanh
 • Chịu trách nhiệm trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên và phát triển năng lực bản thân.

Các tổ chức phát triển và xúc tiến thương mại: Đại diện tiếp thị quốc tế (International marketing representative)

 • Đề xuất phương án chi tiết, trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ lãnh đạo trong tiếp cận, đàm phán, thiết lập quan hệ hợp tác về thương mại với các đối tác nước ngoài;
 • Xây dựng nội dung ký kết với các đối tác quốc tế
 • Thực hiện các công việc chuyên môn, hỗ trợ cho các đơn vị thành viên tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu, các hệ thống thương mại điện tử toàn cầu, cũng như các chuỗi phân phối lớn, các trung tâm bán buôn và các chợ đầu mối của các quốc gia.
 • Trực tiếp thực hiện và hỗ trợ cấp trên thực hiện công tác kết nối cho tổ chức tiếp cận, đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại với các đối tác quốc tế. 
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép và hỗ trợ các đơn vị thành viên thực hiện thủ tục xin các giấy phép để xuất khẩu vào các thị trường nước ngoài
 • Thực hiện công tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường nước ngoài
 • Nghiên cứu, đóng góp ý kiến để xây dựng đề xuất góp ý vào nội dung đàm phán các FTA, thỏa thuận của Chính phủ.
 • Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ cho các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức.
 • Chuẩn bị nội dung cho đại diện Trung tâm tham gia các dự án, đề án, chương Trình quảng bá, kết nối thương mại.
 • Chỉ đạo xây dựng và thực hiện những chương trình xúc tiến thương mại chuyên biệt cho các mục tiêu, sản phẩm, dịch vụ trọng điểm của Tập đoàn.
 • Xây dựng, chỉnh sửa các quy chế, quy tắc, quy định, quy trình trong hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế.
 • Hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện những quy định về xúc tiến thương mại.

Cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ: Chuyên viên quan hệ quốc tế

 • Xây dựng và chuẩn bị các công tác hậu cần cho các sự kiện quan hệ quốc tế của tổ chức
 • Tiếp thị hình ảnh, sứ mệnh, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức trong các sự kiện
 • Xây dựng, duy trì và mở rộng các mối quan hệ quốc tế
 • Thực hiện giao dịch, liên hệ với các đối tác Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng: Giảng viên hoặc nghiên cứu viên
 • Xây dựng chương trình đào tạo
 • Xây dựng chương trình môn học
 • Giảng dạy bậc cử nhân, cao đẳng
 • Thực hiện nghiên cứu