Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị khởi nghiệp (Chương trình Chuẩn)

Quản trị khởi nghiệp

Chương trình Quản trị khởi nghiệp thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đổi mới hoạt động kinh doanh. Qua đó đào tạo các cử nhân có năng lực khởi sự, phát triển, và quản trị có hiệu quả các dự án kinh doanh.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340101_02

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Quản trị học
 • Kế toán quản trị
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Quản trị điều hành
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính cho nhà Quản trị
 • Chiến lược Marketing cho nhà quản trị
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị chất lượng
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
 • Thẩm định dự án
 • Quản trị chiến lược
 • Phân tích định lượng trong quản trị
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị sáng tạo và đổi mới
 • Mô hình kinh doanh
 • Tư duy thiết kế trong kinh doanh
 • Nhượng quyền kinh doanh
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
Sinh viên chọn tối thiểu 4 môn (12TC) trong 2 cụm
Cụm 1: chọn 2/3 môn
 • Thương mại điện tử
 • Tài chính khởi nghiệp
 • Marketing khởi nghiệp
Cụm tự chọn 2 (chọn 2/4 môn)
 • Quản trị doanh nghiệp nhỏ
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Hệ sinh thái khởi nghiệp
 • Quản trị khởi nghiệp

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Phân tích một cách cơ bản các kiến thức về kinh tế, chính trị, pháp luật
 • Phân tích vai trò và bản chất của khởi nghiệp kinh doanh.
 • Phân tích và đúc kết các đặc trưng của một nhà khởi nghiệp.
 • Áp dụng được các cách thức tìm kiếm, nhận dạng ý tưởng khởi nghiệp.
 • Thực hành được các công cụ giải quyết vấn đề , nhận dạng cơ hội thị trường.
 • Phân tích được các điều luật, căn cứ pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội liên quan đến xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
 • Phân tích, tổng hợp được quá trình chuyển hóa từ ý tưởng khởi nghiệp sang mô hình kinh doanh.
 • Áp dụng, thiết kế được các kế hoạch kinh doanh; hiểu và áp dụng được các kiến thức cơ bản của Marketing, Thương mại điện tử, Tài chính, Kế toán, Vận hành, Nhân sự.
 • Phân tích được ưu nhược điểm của các hình thức huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và xây dựng được kế hoạch huy động.
2. Kỹ năng:
 • Thực hành được các kỹ năng nhận dạng vấn đề, thu thập thông tin, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề.
 • Sử dụng thành thạo  kỹ năng phản biện thông qua quá trình tư duy đa chiều, tư duy logic, tranh luận và bảo vệ luận điểm cá nhân/ý tưởng cá nhân.
 • Sử dụng thuần thục kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông qua quá trình dẫn dắt nhóm, làm việc nhóm, quản lý thời gian và ra quyết định.
 • Thích ứng nhanh các kỹ năng kiểm soát cảm xúc thông qua các quyết định kinh doanh liên quan đến các khía cạnh đạo đức và trách nhiệm xã hội.
 • Sử dụng thành thạo các kỹ năng truyền thông/giao tiếp hiệu quả thông qua các báo cáo (nói và viết, trình bày cá nhân/nhóm), chuyển tải các thông điệp liên quan đến ý tưởng kinh doanh, quảng bá sản phẩm dịch vụ, gọi vốn và xây dựng mối quan hệ.
 • Sử dụng được kỹ năng giải quyết xung đột thông qua quá trình làm việc đội/nhóm.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Coi trọng sự tự chủ của bản thân đối với quá trình học tập thông qua việc thu thập kiến thức, thông tin liên quan từ các nguồn tài liệu khác nhau.
 • Tự chịu trách nhiệm của bản thân trong quá trình học thông qua quá trình tuân thủ các đánh giá, quy định của chương trình đào tạo.
 • Có khả năng giao việc, giám sát quá trình thực hiện công việc của người khác trong đội nhóm.
 • Tự định hướng, tổng hợp các kết luận, bảo vệ được quan điểm cá nhân thông qua các dự án trong chương trình học.
 • Có khả năng lập kế hoạch trong đó phản ánh cụ thể mục tiêu, quá trình thực thi, ngân sách, kiểm tra, giám sát
 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân của người biết học tập suốt đời (lifelong leaner) thông qua quá trình tự cập nhật kiến thức, tự đánh giá bản thân và không ngừng phát triển bản thân.
 • Coi trọng giá trị của thái độ tích cực đối với khởi nghiệp kinh doanh, chứng minh được khả năng chấp nhận rủi ro, chịu đựng áp lực, kiên trì, nỗ lực không ngừng của một doanh nhân tương lai.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập mới.
 • Người vận hành đơn vị kinh doanh theo hình thức nhượng quyền kinh doanh.• Những nhà đầu tư mạo hiểm cho các dự án kinh doanh.
 • Nhà kinh doanh nội bộ hay người khởi xướng kinh doanh tại các công ty.
 • Nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Chuyên viên điều phối các chương trình khởi nghiệp kinh doanh của Nhà nước.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM