Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị chất lượng (Chương trình Chuẩn)

Quản trị chất lượng

Chương trình Quản trị chất lượng thuộc ngành Quản trị kinh doanh, đào tạo các cử nhân có kiến thức vững chắc liên quan quản trị chất lượng; kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề chất lượng cũng như điều hành các chương trình chất lượng để có thể trở thành nhà quản trị cấp trung và cấp cao trong các doanh nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM