Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị bệnh viện (Chương trình Chuẩn)

Quản trị bệnh viện

Chương trình Quản trị bệnh viện của UEH chuẩn bị cho người học:

  • Một nền tảng kiến thức vững chắc về hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và thế giới nói chung tư
  • Người học hiểu biết về cách thức hoạt động của một bệnh viện như thế nào, từ đó ứng dụng được được các nghiệp vụ quản lý cơ bản để điều hành bệnh viện hiệu quả như là quản trị nguồn nhân lực, phân tích kế toán tài chính bệnh viện, quản trị hệ thống thông tin, chuỗi cung ứng thuốc tại bệnh viện, xây dựng chiến lược marketing truyền thông định vị thương hiệu cho bệnh viện.
  • Người học hình thành một sự hiểu biết mang tính đặc thù về tư duy quản lý của người điều hành kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe;
  • Các kỹ năng cá nhân quan trọng để thích ứng nhanh chóng trong các môi trường mới;
  •  Các năng lực nhận thức để giải quyết các vấn đề hoặc ra các quyết định hiệu quả trong quản lý bệnh viện;
  • Người học có xây dựng tư duy cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành nhà quản trị xuất sắc trong quản lý bệnh viện hoặc các tổ chức y tế.

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình quản lý bệnh viện sẽ giúp bạn phát triển tư duy định lượng để có thể trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340129_td

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.