Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị bệnh viện (Chương trình Chuẩn)

Quản trị bệnh viện

Chương trình Quản trị bệnh viện của UEH chuẩn bị cho người học:

  • Một nền tảng kiến thức vững chắc về hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và thế giới nói chung tư
  • Người học hiểu biết về cách thức hoạt động của một bệnh viện như thế nào, từ đó ứng dụng được được các nghiệp vụ quản lý cơ bản để điều hành bệnh viện hiệu quả như là quản trị nguồn nhân lực, phân tích kế toán tài chính bệnh viện, quản trị hệ thống thông tin, chuỗi cung ứng thuốc tại bệnh viện, xây dựng chiến lược marketing truyền thông định vị thương hiệu cho bệnh viện.
  • Người học hình thành một sự hiểu biết mang tính đặc thù về tư duy quản lý của người điều hành kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe;
  • Các kỹ năng cá nhân quan trọng để thích ứng nhanh chóng trong các môi trường mới;
  •  Các năng lực nhận thức để giải quyết các vấn đề hoặc ra các quyết định hiệu quả trong quản lý bệnh viện;
  • Người học có xây dựng tư duy cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành nhà quản trị xuất sắc trong quản lý bệnh viện hoặc các tổ chức y tế.

 

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình quản lý bệnh viện sẽ giúp bạn phát triển tư duy định lượng để có thể trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý bệnh viện và chăm sóc sức khỏe.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340129_td

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM