Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Chương trình Chuẩn)

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm thuộc ngành Toán kinh tế cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và các phương pháp thống kê để đánh giá rủi ro trong bảo hiểm, tài chính và các ngành khác. Chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn để sinh viên tốt nghiệp trở thành người có năng lực làm việc trong các định chế tài chính đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Đồng thời, cử nhân Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm là người truyền đạt hiệu quả, người có tư duy phản biện, người biết giải quyết vấn đề sáng tạo, và là người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng tự học để cập nhật với những kiến thức mới, dễ dàng hội nhập, thích nghi với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310108

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.