Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Phân hiệu UEH Vĩnh Long – Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

Lớp Bồi dưỡng đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn các nội dung chủ yếu có liên quan đến Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giúp chủ tài khoản, kế toán trưởng và người làm công tác kế toán tại các đơn vị cập nhật những quy định của Thông tư, Nghị định mới để thực hiện tốt vai trò công tác quản lý, tham mưu đề xuất trong quản lý tài chính tại đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Mục tiêu khóa học: Nhằm giúp chủ tài khoản, kế toán trưởng và người làm công tác kế toán tại các đơn vị cập nhật những quy định của Thông tư, Nghị định mới để thực hiện tốt vai trò công tác quản lý, tham mưu đề xuất trong quản lý tài chính tại đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nội dung chương trình:

(1) Xây dựng phương án tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

(2) Nội dung cần điều chỉnh trong các Quy chế liên quan: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, Kiểm toán nội bộ,….;

(3) Xây dựng các định mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ; định mức kinh tế – kỹ thuật thực hiện đơn đặt hàng Nhà nước;

(4) Hướng dẫn trích lập và sử dụng các Quỹ của cơ quan;

(5) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị nhóm 1, 2, 3, 4;

(6) Báo cáo, tổng hợp các phương án tự chủ;

(7) Đăng ký trích khấu hao TSCĐ, trích dự phòng;

(8) Hạch toán chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

(9) Hướng dẫn áp dụng Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1”.

3. Đối tượng: Trưởng, Phó đơn vị, Kế toán trưởng, Kế toán, Phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị nhà nước và các đối tượng khác có nhu cầu.

4. Giáo viên giảng dạy: TS. Nguyễn Ngọc Đức – Chuyên gia tài chính, Giảng viên có nhiều năm tham gia đóng góp, xây dựng và tập huấn các quy chế, quy định về quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán HCSN, tư vấn xây dựng cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, có kinh nghiệm trong xây dựng các đề án, quy chế quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị nhà nước.

5. Thời gian đăng ký, khai giảng và học tập:

– Đăng ký:                    Đến 25/11/2021. (Đăng ký trực tuyến tại đây)

– Khai giảng:                Dự kiến 08 giờ, ngày 02/12/2021).

– Thời gian học:           2 ngày (ngày 02,03/12/2021 – Thứ năm, Thứ sáu).

6. Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng/học viên/khóa học (Bao gồm tài liệu và phí cấp Giấy chứng nhận).

7. Hình thức học tập: Online qua phần mềm Cisco Webex.

Nhà trường sẽ cung cấp link học và hướng dẫn người học hình thức tham gia trước ngày học khai giảng 1 ngày (dự kiến lúc 9 giờ ngày 01/12/2021).

8. Cấp Giấy chứng nhận: Học viên tham gia khóa học đầy đủ và hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định; sau khi hoàn thành khóa học, nhà trường sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.

Thông tin chi tiết liên hệ:               

  • Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu Vĩnh Long

          (Trung tâm đào tạo quốc tế Mekong)

  • Điện thoại: 0270 38 39 789  –  0702 99 29 39 (Hoặc 0908.722.533 – Gặp cô Hà)
  • Email: mekong@ueh.edu.vn