Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng đầu tư (Chương trình Chuẩn)

Ngân hàng đầu tư

Chương trình đào tạo Ngân hàng đầu tư thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về các dịch vụ ngân hàng đầu tư được cung cấp chủ yếu bởi các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, và các định chế tài chính khác trên thị trường tài chính. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng hiểu và vận dụng thành thạo những lý thuyết tài chính, ngân hàng cũng như các kỹ năng giao tiếp, phân tích, phản biện đã học để đưa ra các giải pháp, một cách sáng tạo, trong những hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán như: bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ đầu tư, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp, môi giới và tự doanh,… Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học, phương pháp luận, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tự chủ, tư duy sáng tạo từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, thăng tiến trong nghề nghiệp và có khả năng học tập suốt đời.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học các chương trình: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Ngân hàng đầu tư. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị và chiến lược Ngân hàng
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Ngân hàng đầu tư
 • Thẩm định tín dụng
 • Sản phẩm phái sinh
 • Kiểm toán căn bản
 • Chính sách tiền tệ
Kiến thức chuyên ngành
 • Luật Ngân hàng – Chứng khoán
 • Quản trị rủi ro tại các định chế tài chính
 • Chiến lược kinh doanh trên thị trường nợ
 • Chiến lược kinh doanh trên thị trường vốn
 • Tài chính cá nhân
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Ngân hàng đầu tư nâng cao
 • Quản trị rủi ro ngoại hối

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Tài trợ dự án
 • Các tình huống trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, tài chính
 • Ngân hàng quốc tế
 • Kỹ thuật tài chính
 • Marketing dịch vụ tài chính – ngân hàng

Môn công nghệ: Core Banking 

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu và có thể giải thích các thuyết về kinh tế học, kinh tế chính trị, và luật pháp trong kinh doanh
 • Hiểu và vận dụng các nguyên lý về kế toán, tài chính doanh nghiệp và quản trị kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về tài chính ngân hàng và các lý thuyết về thị trường tài chính, tiền tệ và thị trường vốn
 • Hiểu cơ chế vận hành của ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính khác
 • Vận dụng các kiến thức về luật pháp, chuẩn mực đạo đức và tác phong nghề nghiệp vào hoạt động của ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính khác
 • Hiểu, có thể phân tích và vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các định chế tài chính tương tự như: bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn M&A, tư vấn khởi nghiệp, môi giới, tự doanh chứng khoán.
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị hoạt động và quản trị rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, định chế tài chính
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết về các sản phẩm và chiến lược đầu tư đặc biệt trên thị trường tài chính
2. Kỹ năng:
 • Thành thạo trong việc lập luận, đưa ra ý kiến tranh luận về các vấn đề kinh tế và tài chính – ngân hàng.
 • Thuần thục trong việc nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính – ngân hàng một cách sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm, và quản lý nhóm với vai trò lãnh đạo nhóm một cách có hiệu quả
 • Thuần thục trong việc truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến, kiến thức, và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể phức tạp.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong công việc
 • Thuần thục trong việc dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm trong một nhóm hoặc đội để đạt được mục tiêu
 • Có thái độ tích cực với nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, có tinh thần thượng tôn pháp luật
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác.
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình tự học
 • Học tập tiếp các chương trình sau đại học khối kinh tế tại tất cả các trường ĐH trong nước và quốc tế
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, công ty tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng thương mại, các định chế tài chính trung gian khác. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc trong và ngoài nước tại các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, các công ty đa quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: tái cấu trúc doanh nghiệp, phân tích và đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, quản lý rủi ro, quản trị đầu tư, tư vấn phát hành chứng khoán huy động vốn cho khách hàng, tư vấn tài chính, môi giới, quản lý danh mục đầu tư, sáng tạo và phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.
 • Vinius University -Lithuania – trao đổi sinh viên 1 học kỳ
 • Đại học Siena – Ý: Trao đổi giảng viên (1 giảng viên, thời gian 1 tuần; trao đổi sinh viên (1 học kỳ)
 • Hiệp hội kế toán CPA- Úc:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng- Ngành Tài chính Ngân hàng được miễm 5/6 môn cơ bản trong chương trình chứng chủ hành nghề CPA. Các môn được miễn bao gồm:

(1) Economics and Marketing;

(2) Foundation of Marketing;

(3) Fundamentals of  Bussiness law;

(4) Bussiness Finance;

(5) Financial Accounting and Reporting.

 • Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc – The Association of Chartered Certified Accountants ACCA. ACCA công nhận các môn:

(1) Accounting in Business (AB)

(2) Financial Accounting (FA)

(3) Management Accounting (MA)

 • Trung tâm NCKH và đào tạo chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước