Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Hướng dẫn nộp hồ sơ môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh sử dụng tổ hợp V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật) xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị – Khóa 47, ĐHCQ năm 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA) thông báo nộp hồ sơ Môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh sử dụng tổ hợp V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật) để xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị, Khóa 47, ĐHCQ năm 2021 như sau:

– Hồ sơ: Thí sinh nộp bản sao Phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, dự thi trong năm 2021 (có chứng thực) tại 01 trong 03 trường đại học sau để xét tuyển: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Khoa Kiến trúc), Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Trong Phiếu điểm thể hiện rõ thông tin của thí sinh: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, môn thi, điểm môn thi (theo thang điểm 10), đợt thi.

– Thời gian nộp: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 20/7/2021.

– Hình thức nộp: Thí sinh nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, ngoài bìa thư ghi rõ: Nộp phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, và các thông tin sau:

+ Thông tin người gửi: Họ tên, CMND/CCCD, điện thoại, email của thí sinh.

+ Thông tin người nhận: Thầy Võ Thành Trung, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, Trường sẽ email thông báo cho thí sinh.

Lưu ý: Sau ngày 20/7/2021, nếu thí sinh không nộp Bản sao phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xem như thí sinh từ chối sử dụng tổ hợp V00 để tham gia xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị.

Thông tin tư vấn tuyển sinh

– Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 38230082 – Ext: 121, 151

– Email: tuyensinh@ueh.edu.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

– Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn