Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Đề án Tuyển sinh đại học năm 2022 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)

I. Tuyển sinh đào tạo chính quy

1. Tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng (ngành Giáo dục Mầm non)

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.

UEH – Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh các đối tượng sau đây theo từng phương thức

– Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

– Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

Đối tượng 3: Thí sinh là học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Đối tượng 4: Thí sinh có quá trình học tập theo tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên tính cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

– Đối tượng 5: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng 6: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH-Phân hiệu Vĩnh Long, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

1.2. Phạm vi tuyển sinh.

1.2.1 Tuyển sinh trong cả nước đối với các ngành: Kinh doanh nông nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.

1.2.2 Các ngành khác: Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long).

1.3. Phương thức tuyển sinh.

– Năm 2022, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Mã trường KSV) có 06 phương thức tuyển sinh:

STT Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển
1 301 Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
2 411 Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
3 201 Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi
4 202 Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
5 402 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022
6 100 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 1.3.1. Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã phương thức xét tuyển: 301) – Chỉ tiêu 1%.

Đối tượng tuyển sinh theo quy định tại các Khoản 1; Điểm a Khoản 2; Điểm a, b, c, d Khoản 4 của Điều 8 trong Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành, cụ thể như sau:

Khoản 1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định.

Khoản 2. Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp) vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; cụ thể trường hợp sau:

a) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. UEH – Phân hiệu Vĩnh Long sẽ căn cứ môn thí sinh đoạt giải, quy định của Bộ GD&ĐT và nguyện vọng của thí sinh để xem xét, quyết định ngành học.

Khoản 4. Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

a) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường: UEH – Phân hiệu Vĩnh Long sẽ căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT của thí sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học;

b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ: Điều kiện nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường là kết quả học sinh Giỏi các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do UEH – Phân hiệu Vĩnh Long quy định.

c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Điều kiện nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường là kết quả học sinh Giỏi các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quy định.

d) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: UEH – Phân hiệu Vĩnh Long căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày24 tháng 12 năm2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để xem xét, quyết định cho vào học.

1.3.2. Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (Mã phương thức xét tuyển: 411).

Chỉ tiêu 1% chỉ tiêu theo ngành

Điều kiện đăng ký xét tuyển

A) Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng:

1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:

– Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;

Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.

Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.

2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:

– Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

– Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.

– Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.

– Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.

B) Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: UEH – Phân hiệu Vĩnh Long thực hiện xét tuyển theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được khi tốt nghiệp chương trình tú tài, THPT nước ngoài hay chứng chỉ quốc tế.

1.3.3. Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (Mã phương thức xét tuyển: 201).

Chỉ tiêu 20% chỉ tiêu theo ngành

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS Academic từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên (Phụ lục I: Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu (Phụ lục II: Danh sách các trường THPT chuyên, năng khiếu)

Lưu ý: Xếp loại học lực căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảng 1: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi đối với chương trình Chuẩn

Lưu ý: Điểm trung bình học lực từng năm được ghi và làm tròn theo học bạ THPT.

1.3.4. Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (Mã phương thức xét tuyển: 202).

Chỉ tiêu 40% chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ: Học sinh chọn tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học để đăng ký xét tuyển phải thỏa điều kiện:

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 10 = [(Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = [(Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = [(Toán 12+ Vật lý 12  + Hóa học 12)/3] >=6.50

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS Academic từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên (Phụ lục I: Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu (Phụ lục II: Danh sách các trường THPT chuyên, năng khiếu)

Lưu ý: Không sử dụng tổ hợp D96 trong Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.

Bảng 2: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn đối với chương trình Chuẩn.

Lưu ý: Điểm môn học từng năm được ghi và làm tròn theo học bạ THPT. Điểm trung bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

1.3.5. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (Mã phương thức xét tuyển: 402).

Chỉ tiêu 10% chỉ tiêu theo ngành
Điều kiện Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT
Cách xét tuyển Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM)

1.3.6. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Mã phương thức xét tuyển: 100).

Chỉ tiêu Chỉ tiêu còn lại
Điều kiện Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH-Phân hiệu Vĩnh Long.
Cách xét tuyển Xem chi tiết tại mục b6, phần 1.6.2

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

– Tùy theo tình hình thực tế tuyển sinh, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức cho phù hợp quy mô tuyển sinh.


STT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Ngành
Theo xét KQ thi THPT

(dự kiến)

Theo phương thức khác Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 Tổ hợp xét tuyển 4
Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Đại học Kinh doanh nông nghiệp (*) 7620114 11 24 A00   A01   D01   D07  
2 Đại học Quản trị kinh doanh 7340101 25 60 A00   A01   D01   D07  
3 Đại học Kinh doanh quốc tế 7340120 18 42 A00   A01   D01   D07  
4 Đại học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) 7510605 15 35 A00   A01   D01   D07  
5 Đại học Marketing 7340115 21 49 A00   A01   D01   D07  
6 Đại học Tài chính – Ngân hàng 7340201 24 56 A00   A01   D01   D07  
7 Đại học Kế toán 7340301 21 49 A00   A01   D01   D07  
8 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) 7810103 12 28 A00   A01   D01   D07  
9 Đại học Thương mại điện tử (*) 7340122 12 28 A00   A01   D01   D07  
10 Đại học Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 11 24 D01   D96          
11 Đại học Luật kinh tế (*) 7380107 11 24 A00   A01   D01   D96  
        180 420                
        600                

Ghi chú: (*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

1.5. Ngưỡng đầu vào

– Phương thức xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế thỏa điều kiện xét tuyển của Phương thức này.

– Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi: Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển trên Cổng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ hoặc https://vinhlong.ueh.edu.vn sau khi có phổ điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1, năm 2022.

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên Cổng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ hoặc https://vinhlong.ueh.edu.vn và theo lịch chung của Bộ GD&ĐT.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.

1.6.1. Thông tin Trường (Phân hiệu)

– Tên trường: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH VĨNH LONG

– Mã trường: KSV

– Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

a) Đối với chương trình Chuẩn: Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong các chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển (đối với các ngành có nhiều chuyên ngành), căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu.

b) Thông tin ngành, chương trình mã đăng ký xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu:

STT Ngành/Chương trình Mã đăng ký xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Tổng

chỉ tiêu

1 Ngành Kinh doanh nông nghiệp (*) 7620114 A00, A01, D01, D07 35
2 Ngành Quản trị kinh doanh
Gồm chuyên ngành Quản trị
7340101 A00, A01, D01, D07 85
3 Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 60
4 Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) 7510605 A00, A01, D01, D07 50
5 Ngành Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 70
6 Ngành Tài chính – Ngân hàng
Gồm các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính
7340201 A00, A01, D01, D07 80
7 Ngành Kế toán
Gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
7340301 A00, A01, D01, D07 70
8 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*)
Gồm chuyên ngành Quản trị lữ hành
7810103 A00, A01, D01, D07 40
9 Ngành Thương mại điện tử (*) 7340122 A00, A01, D01, D07
Toán hệ số 2
40
10 Ngành Ngôn ngữ Anh (*)
Gồm chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
7220201 D01, D96
Tiếng Anh hệ số 2
35

11

Ngành Luật kinh tế (*)
Gồm chuyên ngành Luật kinh doanh
7380107 A00, A01, D01, D96 35
Cộng 600
  • Tổ hợp xét tuyển:
– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

 

Ghi chú: (*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

1.6.2. Nguyên tắc xét tuyển

a) Nguyên tắc xét tuyển chung các phương thức (PT)

– Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức khác nhau: PT xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, PT xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, PT xét tuyển học sinh Giỏi, PT xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn, PT xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022, PT xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trong tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

– Trường hợp thí sinh trúng tuyển 01 ngành nhiều phương thức, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long xác định 01 phương thức trúng tuyển duy nhất của thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Ưu tiên 1: Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Ưu tiên 2: Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.

+ Ưu tiên 3: Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi.

+ Ưu tiên 4: Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.

+ Ưu tiên 5: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2022.

a.1) Phương thức xét tuyển thẳng: Xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

a.2) Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi; Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực. Trong đó, thí sinh đăng ký tối đa 02 nguyện vọng/phương thức cho tất cả các ngành, sắp xếp nguyện vọng (NV) từ cao xuống thấp (NV1 là NV cao nhất).

UEH-Phân hiệu Vĩnh Long thông báo hướng dẫn cụ thể trên Cổng tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

a.3) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Nguyên tắc xét tuyển của từng phương thức

b.1) Phương thức xét tuyển thẳng (Mã phương thức: 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

b.2) Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (Mã phương thức: 411).

Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được khi tốt nghiệp chương trình tú tài, THPT nước ngoài hay chứng chỉ quốc tế.

– Trong tất cả các ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký.

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: Thứ tự nguyện vọng (Trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất).

b.3) Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (Mã phương thức: 201).

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí của Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi theo thang điểm 100, cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có và quy về mức điểm theo quy định của UEH-Phân hiệu Vĩnh Long).

– Trong tất cả các ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi).

– Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT) quy đổi như sau:

Bảng 3: Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng và khu vực của phương thức xét tuyển học sinh giỏi đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân

Ưu tiên đối tượng Ưu tiên khu vực
Đối tượng Điểm ưu tiên Khu vực Điểm ưu tiên
ĐT1 đến ĐT4 6.67 KV1 2.50
ĐT5 đến ĐT7 3.33 KV2-NT 1.67
    KV2 0.83
    KV3 0

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

– Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 12; 3. Thứ tự nguyện vọng.

b.4) Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (Mã phương thức: 202).

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn theo thang điểm 100, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có và quy về mức điểm theo quy định của UEH-Phân hiệu Vĩnh Long).

– Trong tất cả các ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn).

– Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT) quy đổi như Bảng 3.

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

– Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 12; 3. Thứ tự nguyện vọng.

b.5) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (Mã phương thức: 402).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1, năm 2022 theo thang điểm 1200 (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có và quy về thang điểm theo quy định UEH-Phân hiệu Vĩnh Long).

– Trong tất cả các ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực).

– Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT) quy đổi như sau:

Bảng 4: Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng và khu vực của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực đối với chương trình Chuẩn (theo thang điểm 1200)

Ưu tiên đối tượng Ưu tiên khu vực
Đối tượng Điểm ưu tiên Khu vực Điểm ưu tiên
ĐT1 đến ĐT4 80 KV1 30
ĐT5 đến ĐT7 40 KV2-NT 20
    KV2 10
    KV3 0

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

– Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: Thứ tự nguyện vọng (Trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất).

b.6) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Mã phương thức: 100).

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số) theo Quy định trong Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022).

Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

UEH-Phân hiệu Vĩnh Long chỉ sử dụng kết quả điểm thi của bài thi, điểm thi các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển. Không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh).

– Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự: 1. Kết quả bài thi Toán, 2. Kết quả bài thi tiếng Anh, 3. Thứ tự nguyện vọng.

1.7. Tổ chức tuyển sinh:

1.7.1. Tổ chức tuyển sinh.

a) Phương thức xét tuyển thẳng:

– Thí sinh nộp hồ sơ tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long (Phòng Tuyển sinh – Truyền thông, địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh xem hướng dẫn cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn hoặc https://vinhlong.ueh.edu.vn

b) Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi; Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực:

– Thí sinh xem hướng dẫn cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn hoặc https://vinhlong.ueh.edu.vn

– Sau khi đăng ký xong trên Cổng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (cổng xét tuyển của UEH-Phân hiệu Vĩnh Long), thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch chung.

c) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022 và theo lịch chung của Bộ GD&ĐT, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.ueh.edu.vn hoặc https://vinhlong.ueh.edu.vn

– Thí sinh được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều lần theo quy định của Bộ GD&ĐT.

-Trường hợp thí sinh được UEH-Phân hiệu Vĩnh Long thông báo trúng tuyển một phương thức, hay nhiều phương thức (PT xét tuyển thẳng, PT xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, PT xét tuyển học sinh giỏi, PT xét tuyển tổ hợp môn, PT xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia – TP. Hồ Chí Minh đợt 1, 2022) thí sinh phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống Bộ GD&ĐT, trong đó nguyện vọng số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất.

– Sau khi UEH-Phân hiệu Vĩnh Long công bố kết quả trúng tuyển cho tất cả các phương thức (PT xét tuyển thẳng, PT xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, PT xét tuyển học sinh giỏi, PT xét tuyển tổ hợp môn, PT xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia – TP.HCM đợt 1, năm 2022, PT xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022) thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước khi nhập học tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long.

– Các mốc thời gian, địa điểm cụ thể được công bố và hướng dẫn trên Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn

1.8. Chính sách ưu tiên.

Theo Quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

1.9. Lệ phí xét tuyển.

– Phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Thí sinh đóng lệ phí theo quy định của Bộ GD&ĐT (dự kiến 20.000đ/nguyện vọng/thí sinh)

– Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi; Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực: Thí sinh đóng lệ phí 30.000VNĐ/thí sinh/phương thức.

Trong các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có), thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa từng năm.

                                                                                                            Đơn vị tính: đồng

Ngành học Năm 1

2022-2023

Năm 2

2023-2024

Năm 3

2024-2025

Năm 4

2025-2026

Ngành/chuyên ngành chương trình Chuẩn 664.000đ/tín chỉ (khoảng 24 triệu/năm) 697.600đ/tín chỉ (khoảng 25.2 triệu/năm) 728.000đ/tín chỉ (khoảng 26.5 triệu/năm) 752.000đ/tín chỉ (khoảng 27.6 triệu/năm)

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Tuyển sinh bổ sung đợt 1: UEH-Phân hiệu Vĩnh Long chỉ thực hiện tuyển sinh bổ sung đợt 1 trong trường hợp tuyển sinh đợt chính thức còn chỉ tiêu, tuyển sinh bổ sung đợt 1 thực hiện với các tiêu chí như sau:

1.11.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

1.11.2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước đối với các ngành: Kinh doanh nông nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.

Các ngành khác: Tuyển sinh đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long)..

1.11.3. Phương thức tuyển sinh: Theo quy định của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long.

– Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022 (Mã phương thức: 100): Thí sinh đạt yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (Mã phương thức: 202): Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (A00, A01, D01 hoặc D07) từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

1.11.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long (trong đợt chính thức), Hội đồng Tuyển sinh xem xét, thông báo trên Cổng tuyển sinh https://tuyensinh.ueh.edu.vn  hoặc  https://vinhlong.ueh.edu.vn.

1.12.5. Nguyên tắc tuyển sinh:

Điểm xét tuyển sẽ xét tuyển thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH-Phân hiệu Vĩnh Long sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: Điểm trung bình môn Toán lớp 12 từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

1.11.6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian, hình thức nhận đăng ký xét tuyển

Thời gian đăng ký xét tuyển: Do Hiệu trưởng quy định, phù hợp phương thức tổ chức đào tạo, khung kế hoạch thời gian năm học tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long và thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn  hoặc  https://vinhlong.ueh.edu.vn.

1.11.7. Lệ phí xét tuyển:

Thí sinh nộp lệ phí theo quy định của Bộ GD&ĐT và của UEH-Phân hiệu Vĩnh Long và thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn  hoặc  https://vinhlong.ueh.edu.vn.

1.12. Các nội dung khác

1.12.1. Chính sách học bổng

– Học bổng tuyển sinh

Học bổng Số suất Giá trị học bổng
Học bổng xuất sắc 06 14.940.000 đồng/suất
Học bổng toàn phần 18 9.960.000 đồng/suất
Học bổng bán phần 42 4.980.000 đồng/suất

– Học bổng hỗ trợ học tập

Học bổng Số suất Giá trị học bổng
Học bổng toàn phần 06 9.960.000 đồng/suất
Học bổng bán phần 12 4.980.000 đồng/suất

Lưu ý:

– Giá trị học bổng tính theo học phí chương trình Chuẩn.

– UEH – Phân hiệu Vĩnh Long sẽ có thông báo cụ thể quy định học bổng tại website https://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/.

1.12.2 Cam kết về chất lượng

Các chương trình đào tạo ĐHCQ tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long hoàn toàn theo đúng các chương trình tiên tiến quốc tế của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM với đội ngũ giảng viên được huy động từ Trụ sở chính TP.HCM và bổ sung nguồn lực giảng viên đủ tiêu chuẩn tại UEH-Phân hiệu Vĩnh Long.

Phương châm truyền thông: “Học tại Vĩnh Long – Chất lượng, bằng cấp UEH, Sẵn sàng hội nhập quốc tế”

1.12.2. Chính sách miễn, giảm học phí

– UEH-Phân hiệu Vĩnh Long thực hiện theo nghị định của Chính phủ và của UEH.

– Đối với các đối tượng chính sách: Trường thực hiện cấp bù học phí chênh lệch giữa mức thu học phí và mức hỗ trợ từ ngân sách.

1.12.3. Chính sách tín dụng học tập

Thông tin chi tiết tại website: https://dsa.ueh.edu.vn/

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

1.13.1. Thông tin về doanh nghiệp hợp tác đào tạo.

1.13.2. Các thông tin triển khai áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học. (không trái các quy định hiện hành).

► Xem Đề án tuyển sinh năm 2022 – Mã tuyển sinh: KSV (bản đầy đủ) tại đây.

Tin tức mới nhất