Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 29.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 29.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024 (LTĐHCQ), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

1. Danh sách trúng tuyển

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh:

Quản trị;

Kinh doanh quốc tế;

Marketing;

Tài chính;

Ngân hàng;

Kế toán doanh nghiệp;

Tiếng Anh thương mại;

Thương mại điện tử;

Quản trị lữ hành;

Quản trị khách sạn;

Quản trị nhân lực;

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long: (Đang cập nhật)

Lưu ý: Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh liên hệ Ban Đào tạo trong thời gian làm thủ tục nhập học:

+ Thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh: Email tuyensinh@ueh.edu.vn

+ Thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long: Cô Đặng Thị Thìn, Số ĐT: 0368.828.477. Email: thindt@ueh.edu.vn

2. Kế hoạch đào tạo

STT Ngành/chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Quản trị Mở lớp riêng buổi tối Mở lớp riêng buổi tối
2 Kinh doanh quốc tế
3 Marketing
4 Tài chính
5 Kế toán doanh nghiệp
6 Quản trị nhân lực
7 Tiếng Anh thương mại
8 Ngân hàng Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

9 Thương mại điện tử
10 Quản trị lữ hành
11 Quản trị khách sạn

Ghi chú: Tùy theo số lượng nhập học, việc mở lớp buổi tối có thể thay đổi.

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 27/03/2024 đến ngày 28/03/2024 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 28/03/2024, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo: https://daotao.ueh.edu.vn/category/tin-tuc  tại mục Thông báo, chọn Đối tượng = “Liên thông ĐHCQ”; Loại tin = “Thông báo” dự kiến 17g00 ngày 10/04/2024.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.