Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.3 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2023

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 28.3 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2023 (LTĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh:

Ngân hàng;

Kinh doanh quốc tế;

*Ghi chú: Các ngành/chuyên ngành Thương mại điện tử, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị lữ hành không đủ số lượng đăng ký nên không tiến hành mở lớp

II. Kế hoạch đào tạo

STT Ngành/chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Ngân hàng Mở lớp riêng buổi tối Mở lớp riêng buổi tối
2 Kinh doanh quốc tế

Lưu ý: Tùy theo số lượng nhập học, việc mở lớp buổi tối có thể thay đổi

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 19/09/2023 đến ngày 20/09/2023 tại CỔNG NHẬP HỌC.

 

Lưu ý:

Sau ngày 20/09/2023, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.