Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2023

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 28.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2023 (LTĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh:

Quản trị;

Kinh doanh quốc tế;

Marketing;

Tài chính;

Ngân hàng;

Kế toán doanh nghiệp;

Tiếng Anh thương mại;

Thương mại điện tử;

Quản trị lữ hành;

Quản trị khách sạn;

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long:

– Liên thông cao đẳng: https://go.ueh.edu.vn/LTCD_VL

– Văn bằng 1: https://go.ueh.edu.vn/VB1_VL

– Văn bằng 2: https://go.ueh.edu.vn/VB2_VL

Lưu ý: Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo trong thời gian làm thủ tục nhập học:

+ Thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh: Email tuyensinh@ueh.edu.vn

+ Thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long: Cô Đặng Thị Thìn, Số ĐT: 0368.828.477. Email: thindt@ueh.edu.vn

II. Kế hoạch đào tạo

STT Ngành/chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Quản trị Mở lớp riêng Mở lớp riêng
2 Kinh doanh quốc tế Mở lớp riêng Mở lớp riêng
3 Marketing Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

4 Tài chính Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

5 Ngân hàng Mở lớp riêng Mở lớp riêng
6 Kế toán doanh nghiệp Mở lớp riêng Mở lớp riêng
7 Tiếng Anh thương mại Mở lớp riêng Mở lớp riêng
8 Thương mại điện tử Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

9 Quản trị lữ hành Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

10 Quản trị khách sạn Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 14/03/2023 đến ngày 16/03/2023 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 16/03/2023, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo dự kiến 17g00 ngày 06/04/2023.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.