Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 27.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 27.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024 (VB2 ĐHCQ), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

1. Danh sách trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

Quản trị;

Kinh doanh quốc tế;

Marketing;

Tài chính;

Ngân hàng;

Kế toán doanh nghiệp;

Tiếng Anh thương mại;

Luật kinh doanh;

Quản trị nhân lực;

Quản lý công;

Thương mại điện tử;

Kỹ thuật phần mềm;

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;

Kinh tế đầu tư;

Thẩm định giá và quản trị tài sản;

Thuế;

Quản trị lữ hành;

Quản trị khách sạn.

Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phải thỏa điều kiện chuẩn Tiếng Anh đầu vào theo thông báo tuyển sinh.

+ Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

2. Kế hoạch đào tạo

TT Ngành/Chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Luật kinh doanh Mở lớp riêng buổi tối Mở lớp riêng buổi tối
2 Tài chính
3 Kế toán doanh nghiệp
4 Tiếng Anh thương mại
5 Quản trị
6 Kinh doanh quốc tế
7 Marketing
8 Kỹ thuật phần mềm Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
10 Quản trị khách sạn
11 Kinh tế đầu tư
12 Quản trị nhân lực
13 Thẩm định giá và quản trị tài sản
14 Thương mại điện tử
15 Ngân hàng
16 Quản lý công
17 Quản trị lữ hành
18 Thuế

Ghi chú: Tùy theo số lượng nhập học, việc mở lớp buổi tối có thể thay đổi.

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học trong ngày 28/03/2024 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 28/03/2024, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website Ban Đào tạo: https://daotao.ueh.edu.vn/category/tin-tuc tại mục Thông báo, chọn Đối tượng = “Văn bằng 2 ĐHCQ”; Loại tin = “Thông báo” dự kiến 17g00 ngày 10/04/2024.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.