Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 26.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023

Email: tuyensinh@ueh.edu.vn

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 26.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023 (VB2 ĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

Quản trị;

Kinh doanh quốc tế;

Marketing;

Tài chính;

Ngân hàng;

Kế toán doanh nghiệp;

Tiếng Anh thương mại;

Luật kinh doanh;

Quản trị nhân lực;

Quản lý công;

Thương mại điện tử;

Kỹ thuật phần mềm;

Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phải thỏa điều kiện chuẩn Tiếng Anh đầu vào theo thông báo tuyển sinh.

+ Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

II. Kế hoạch đào tạo

TT Ngành/Chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Luật kinh doanh Mở lớp riêng Mở lớp riêng
2 Tài chính
3 Kế toán doanh nghiệp
4 Tiếng Anh thương mại
5 Quản trị
6 Kinh doanh quốc tế Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

7 Marketing
8 Quản trị nhân lực
9 Kỹ thuật phần mềm
10 Thương mại điện tử
11 Ngân hàng
12 Quản lý công

Lưu ý: Tùy theo số lượng nhập học, việc mở lớp buổi tối có thể thay đổi

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 07/06/2023 đến ngày 09/06/2023 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 09/06/2023, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi/2 dự kiến 17g00 ngày 04/07/2023.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.