Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 25.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 25.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022 (VB2 ĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị;

Ngành Kinh doanh quốc tế;

Ngành Marketing;

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính;

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng;

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương;

Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại;

Ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật kinh doanh;

Ngành Quản trị nhân lực;

Ngành Kinh tế đầu tư, chuyên ngành Thẩm định giá và quản trị tài sản;

Ngành Thương mại điện tử;

Ngành Kỹ thuật phần mềm;

Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phải thỏa điều kiện chuẩn Tiếng Anh đầu vào theo thông báo tuyển sinh.

+ Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

II. Kế hoạch đào tạo

TT Ngành/Chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Luật kinh doanh Mở lớp riêng Mở lớp riêng
2 Tài chính Mở lớp riêng Mở lớp riêng
3 Kế toán doanh nghiệp Mở lớp riêng Mở lớp riêng
4 Tiếng Anh thương mại Mở lớp riêng Mở lớp riêng
5 Quản trị Mở lớp riêng Mở lớp riêng
6 Kỹ thuật phần mềm Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

7 Marketing Mở lớp riêng Mở lớp riêng
8 Quản trị nhân lực Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

9 Kinh doanh quốc tế Mở lớp riêng Mở lớp riêng
10 Thương mại điện tử Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

11 Ngân hàng Mở lớp riêng Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

12 Thẩm định giá và quản trị tài sản Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

13 Quản trị Hải quan – Ngoại thương Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 25/11/2022 đến ngày 09/12/2022 tại CỔNG NHẬP HỌC.

 

Lưu ý:

Sau ngày 09/12/2022, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi/2 dự kiến 17g00 ngày 29/12/2022.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.

Tin tức mới nhất