Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Ngành Tài chính ứng dụng (Liên kết quốc tế)

Tài chính ứng dụng

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính ứng dụng là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về Tài chính ứng dụng kết hợp với Công nghệ, nắm bắt xu hướng phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 và Công nghệ tài chính (Fintech). Chương trình cô đọng chỉ trong 03 năm, cung cấp đến sinh viên trải nghiệm học tập trong môi trường quốc tế ngay tại UEH, với các môn học cốt lõi được giảng dạy trực tiếp bởi các giảng viên của Đại học Rennes (là Đại học công lập hàng đầu của Pháp). Bằng Cử nhân của Chương trình được cấp trực tiếp từ Đại học Rennes, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Pháp và được công nhận trên toàn thế giới.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bachelor of Economics in Applied Finance, cấp bởi Đại học Rennes (Pháp).

Thông tin liên hệ: Chương trình Liên kết đào tạo cử nhân Tài chính ứng dụng

► Đặt lịch gặp gỡ trực tiếp cùng Ban điều hành Chương trình: (tại đây)

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông