Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Ngành Tài chính ứng dụng (Liên kết quốc tế)

Tài chính ứng dụng

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính ứng dụng là Chương trình đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về Tài chính ứng dụng kết hợp với Công nghệ, nắm bắt xu hướng phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 và Công nghệ tài chính (Fintech). Chương trình cô đọng chỉ trong 03 năm, cung cấp đến sinh viên trải nghiệm học tập trong môi trường quốc tế ngay tại UEH, với các môn học cốt lõi được giảng dạy trực tiếp bởi các giảng viên của Đại học Rennes (là Đại học công lập hàng đầu của Pháp). Bằng Cử nhân của Chương trình được cấp trực tiếp từ Đại học Rennes, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Pháp và được công nhận trên toàn thế giới.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bachelor of Economics in Applied Finance, cấp bởi Đại học Rennes (Pháp).

Thông tin liên hệ: Chương trình Liên kết đào tạo cử nhân Tài chính ứng dụng

► Đặt lịch gặp gỡ trực tiếp cùng Ban điều hành Chương trình: (tại đây)

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS từ 6.0 hoặc tương đương.

Tổng số tín chỉ: 126

Thời gian đào tạo: 3 năm.

 • Năm 1 & 2: Học tại Đại học UEH, các môn học được giảng dạy bởi giảng viên UEH và giảng viên Đại học Rennes
 • Năm 3: 30% sinh viên có kết quả học tập tốt nhất được lựa chọn chuyển tiếp đến ĐH Rennes. Các sinh viên khác tiếp tục học tại UEH. Không có sự khác biệt trong Bằng tốt nghiệp giữa sinh viên học tại UEH và học tại Đại học Rennes.

Chương trình đào tạo

Khối kiến thức nền tảng: 24 tín chỉ

 • Business Law
 • Microeconomics 1
 • Macroeconomics 1
 • Principles of Accounting
 • Mathematics for Business and Economics
 • Statistics for Business and Economics 1, 2

Khối kiến thức kinh tế và tài chính (Economics and Finance): 54 tín chỉ

 • Microeconomics 2
 • Applied Microeconomics
 • Macroeconomics 2
 • Applied Macroeconomics
 • Financial Accounting
 • Money, Banking and Financial System
 • Finance Market
 • Corporate Finance
 • Financial Statement Analysis
 • Corporate valuation and management value
 • Financial Investment (CFA) & FinTech
 • Financial Risk Management (FRM)
 • International Finance
 • Technical Analysis
 • Behavioral Finance

Khối kiến thức định lượng và dự báo tài chính (Quantitative Methods and Forecasting): 18 tín chỉ

 • Introduction to Econometrics
 • Panel Data Econometrics
 • Econometrics of time series
 • Advanced Forecasting Methods
 • Micro econometrics
 • Financial econometrics & Financial Modeling

Ứng dụng khoa học dữ liệu trong ngành tài chính (Data Science and Finance): 18 tín chỉ

 • Visual Basic for Applications
 • SQL & Databases
 • Introduction to R
 • Computational Finance with R
 • Introduction to Python
 • Financial Modeling and Valuation using Python

Thực tập: 12 tín chỉ

On successful completion of this programme, students will be able to:

Knowledge

PLO1

Indicate basic knowledge about economics, politics, society and law, especially related regulations in economics and finance.

PLO2

Manipulate flexibly knowledge base in economic, accountring and management in certain activities.

PLO3

Systematize basic and in-depth knowledge in economics and finance, imply broad topics in finance  including corporate finance, international finance, financial investment and financial risk management

PLO4

Analyze the pros and cons of theories, financial models, techniques and application conditions;

PLO5

Evaluate the relevance of financial theories, models and technicques in practical situations and perform any adjustment ifds needed.

 

Skills

Professional skills

PLO6

Collect and evaluate fully data and related information to identify their nature and select a suitable method for financial problems.

PLO7

Select and combine flexibly models and techniques for modelling, analyzing, evaluating and providing appropriate resolution for economic-financial problems;

PLO8

Proficient in using basic programming languages in data science for data processing and analysing with appropriate financial models.

Soft skills

PLO9

Working independently or with a team, effective management and leadership in changing working conditions;

PLO10

Adjusting the content and communication methods suitable to the audience, the goals and the contexts to achieve high efficiency.

Level of autonomy and responsibility

PLO11

Respect the regulations and ethics in the sector of economics and finance;

PLO12

Self – orient, make professional conclusions, defend opinions and take responsible for the work and personal decisions;

PLO13

Have an open mind to adapt, select the right contents, new tools and financial techniques to improve working efficiency;

PLO14

Develop learning, research and working methods which are suitable to continuously update and adapt to the changing global financial environment.

Cử nhân Tài chính ứng dụng đào tào chuyên sâu về Tài chính theo hướng ứng dụng, tài chính kết hợp công nghệ, tài chính định lượng và ứng dụng khoa học dữ liệu… để xử lý các công việc trong lĩnh vực tài chính. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thành công ở những vị trí như chuyên viên tài chính, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên đầu tư tài chính, nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), chuyên gia dự báo kinh tế (Forecaster), chuyên gia phân tích định lượng (Quantitative analyst), chuyên gia kinh tế (Economist) trong các ngân hàng, định chế tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty tư vấn và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.