Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị du thuyền (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Quản trị du thuyền

Đối tượng người học
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cấp.
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xét tuyển thẳng: người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy của UEH hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ các trường đại học mà ngành đào tạo đã tốt nghiệp thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) với ngành đăng ký dự tuyển.
 • Xét tuyển: người dự tuyển (không thuộc diện xét tuyển thẳng) đã có văn bằng tốt nghiệp đại học với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyểncó tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy dịnh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị du lịch
 • Khoa học quản trị
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
 • Quản trị đám đông
 • Quản trị kênh phân phối trong du thuyền
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị hiệu quả
 • Tiếp thị trong du lịch

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Dự án du thuyền
 • Điểm đến du lịch toàn cầu
 • Quản trị hiếu khách
 • Dịch vụ hành khách du thuyền
 • Quản trị vận hành du thuyền
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong du thuyền
 • Vận hành ẩm thực
 • Quản trị bán dịch vụ du thuyền
 • Quản trị tiền sảnh
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)

Tự chọn

 • Tiếp thị du thuyền
 • Sáng tạo dịch vụ
 • Tâm lý du khách
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị xếp hàng
 • Ứng dụng điện toán trong du lịch
 • Quản trị quầy pha chế
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Tác động môi trường của du lịch
 • Du lịch trọn gói
 • Quản trị chia sẻ đầu tư

Thực tập/tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 81 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

 • Các vị trí từ cơ bản đến quản lý cao cấp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du thuyền tại Việt Nam hay nước ngoài.
 • Tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ du thuyền và vận chuyển hành khách bằng du thuyền.
 • Khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực dịch vụ du thuyền.