Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Luật kinh doanh (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Luật kinh doanh

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ
 • Kinh tế vi mô 
 • Tư duy pháp lý

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Nhập môn Luật học                        
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I 
 • Luật dân sự II 
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự 
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Công pháp quốc tế          
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh             
 • Quản trị học
 • Nguyên lý kế toán
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật Thương mại quốc tế 1
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
 • Luật cạnh tranh
Tự chọn
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng hành nghề luật sư
 • Kỹ năng pháp chế  doanh nghiệp
 • Luật Môi trường
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật và nền kinh tế số
 • Luật Thương mại điện tử
 • Luật Đầu tư
 • Luật thuế trong KD
 • Luật trọng tài TM
 • Luật thương mại quốc tế 2
 • Luật đấu thầu và đấu giá
 • Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Khóa luận và thực tập tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 83 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước: Nhân viên pháp chế, Chuyên viên pháp lý

 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận khác trong doanh nghiệp những vấn đề pháp lý.
 • Tham gia thiết lập hệ thống trong tổ chức, quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quan hệ hợp đồng, đầu tư kinh doanh.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong quan hệ tố tụng.

Văn phòng Luật sư, công ty Luật: Trợ lý luật sư 

 • Hỗ trợ nghiên cứu các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
 • Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc;
 • Hỗ trợ Luật sư khi Luật sư tham gia tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải, tham gia tố tụng tài tòa án hoặc trọng tài (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề Luật sư để được cấp thẻ Luật sư và hành nghề Luật sư theo quy định)

Phòng công chứng, Văn phòng công chứng: Chuyên viên pháp lý/ Nhân viên

 • Hỗ trợ công chứng viên hướng dẫn khách hàng nhu cầu công chứng, tiếp nhận hồ sơ công chứng và giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
 • Soạn thảo các văn bản công chứng: hợp đồng, di chúc… và giúp việc cho công chứng viên thực hbiện công chứng (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề công chứng để được cấp thẻ công chứng viên và hành nghề công chứng theo quy định)

Các tổ chức hành nghề luật khác: Văn phòng Thừa phát lại, Doanh nghiệp quản lý thanh lý – thanh lý tài sản…: Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho Thừa phát lại, quản tài viên

 • Hỗ trợ thừa phát lại thực hiện nhiệm vụ lập vi bằng và các nhiệm vụ khác của thừa phát lại,
 • Hỗ trợ quản tài viên thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản trong thủ tục phá sản (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề thừa phát lại để được cấp thẻ thừa phát lại, chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định)

Cơ quan nhà nước: Chuyên viên phụ trách pháp lý, công chức, viên chức

 • Tư vấn pháp lý trong quan hệ với công dân, đại diện trong quan hệ tố tụng

Các viện nghiên cứu, cơ qua nghiên cứu khoa học pháp lý: Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu

 • Nêu các kiến nghị lập pháp, hòan thiện pháp luật trong lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động và đầu tư

Tòa án, Viện kiểm sát: Thư ký tòa án/ Có thể trở thành thẩm phán, kiểm sát viên khi đủ các điều kiện về thâm niên và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật

 • Tham gia công tác xét xử tại tòa án nhân dân, tham gia công tác kiểm sát tại Viện kiển sát nhân dân

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM