Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật và Quản trị địa phương (Chương trình Chuẩn)

Luật và Quản trị địa phương

Cử nhân Luật chuyên ngành Luật và quản trị địa phương tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là những chuyên viên pháp lý có kiến thức và kỹ năng toàn diện về môi trường thể chế chính trị, kinh tế và luật pháp phục vụ phát triển, hiểu biết sâu sắc về thực hiện pháp luật trong bối cảnh kinh tế xã hội và thể chế chịu sự tác động của toàn cầu hoá và chuyển đổi số. Người học có tư duy phản biện nhằm nhận diện những thách thức đến từ sự can thiệp của nhà nước, đặc biệt là của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện vai trò quản trị địa phương và tương tác với các bên có liên quan như người dân, doanh nghiệp, từ đó góp phần đề xuất các ý kiến tư vấn hoặc đưa ra những quyết định pháp lý trong khu vực công và tư. Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại cơ cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các bộ phận pháp lý trong các doanh nghiệp (bộ phận pháp chế doanh nghiệp) hoặc các công ty luật, các tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Ngoài ra, sinh viên theo học Luật kinh doanh quốc tế sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Luật và quản trị địa phương. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM