Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật và Quản trị địa phương (Chương trình Chuẩn)

Luật và Quản trị địa phương

Cử nhân Luật chuyên ngành Luật và quản trị địa phương tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là những chuyên viên pháp lý có kiến thức và kỹ năng toàn diện về môi trường thể chế chính trị, kinh tế và luật pháp phục vụ phát triển, hiểu biết sâu sắc về thực hiện pháp luật trong bối cảnh kinh tế xã hội và thể chế chịu sự tác động của toàn cầu hoá và chuyển đổi số. Người học có tư duy phản biện nhằm nhận diện những thách thức đến từ sự can thiệp của nhà nước, đặc biệt là của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện vai trò quản trị địa phương và tương tác với các bên có liên quan như người dân, doanh nghiệp, từ đó góp phần đề xuất các ý kiến tư vấn hoặc đưa ra những quyết định pháp lý trong khu vực công và tư. Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại cơ cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các bộ phận pháp lý trong các doanh nghiệp (bộ phận pháp chế doanh nghiệp) hoặc các công ty luật, các tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Ngoài ra, sinh viên theo học Luật kinh doanh quốc tế sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Luật và quản trị địa phương. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Giai đoạn đại cương: 44 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh pháp lý 1,2,3,4
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị 
 • Kinh tế vi mô
 • Kỹ năng mềm 
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Ứng dụng CNTT trong ngành luật
 • Nguyên lý kế toán
 • Nhập môn Luật học

Giai đoạn chuyên ngành: 71 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành: 28 tín chỉ

 • Tư duy pháp lý 
 • Các học thuyết pháp lý
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I
 • Luật dân sự II
 • Luật hình sự
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh

Kiến thức chuyên ngành: 22 tín chỉ

 • Luật hành chính 
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Tài chính công
 • Luật kinh tế
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Kỹ năng lãnh đạo khu vực công
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý 

Các môn tự chọn: 21 tín chỉ

 • Hành chính công vụ 
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hành chính 
 • Công pháp quốc tế
 • Kế toán công
 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Nhập môn Kinh tế luật
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật môi trường
 • Luật khiếu nại, tố cáo
 • Luật, quản trị và phát triển
 • Luật hôn nhân và gia đình
 • Luật an sinh xã hội
 • Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Luật cạnh tranh
 • Kỹ năng hành nghề luật
 • Công chứng, chứng thực và thừa phát lại

Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận và thực tập tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng cộng: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:

 • Tóm tắt những nguyên lý cơ bản của kinh tế học, khoa học chính trị, văn hoá pháp lý, luật học và các học thuyết pháp lý giải thích các vấn đề pháp lý trong bối cảnh cụ thể trên quan điểm pháp luật và phát triển, nhất là trong khu vực công
 • Phân tích thấu đáo mối quan hệ giữa nhà nước, người dân/doanh nghiệp và xã hội dưới góc độ pháp lý để làm rõ vai trò quản lý nhà nước trong một nền kinh tế năng động và hội nhập
 • Vận dụng thành thạo các quy định trong pháp luật Việt Nam để giải quyết các vấn đề pháp lý về hành chính, hình sự, dân sự, thương mại, lao động, đất đai, sở hữu trí tuệ trong thực tiễn, nhất là các quy định của pháp luật trong khu vực công
 • Liên hệ với các ngành khác như kinh tế, quản lý công, tài chính công
 • Tranh biện khoa học các vấn đề pháp lý và quản lý thông qua thực hành mô phỏng, đề án môn học, khóa luận và các hội thảo khoa học
2. Kỹ năng:
 • Giải quyết các tình huống pháp lý liên quan đến người dân và cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp bằng tư duy pháp lý
 • Tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản pháp lý và mô phỏng trọn vẹn thủ tục hành chính/ tố tụng tại tòa án, trọng tài
 •  
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Thể hiện trách nhiệm với bản thân và đội nhóm, với cộng đồng và tổ quốc với phẩm chất lãnh đạo hiệu quả, biết phục vụ vì phúc lợi của người khác
 • Tôn trọng, giữ gìn các phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc và đạo đức nghề luật
 • Sẵn sàng học tập suốt đời thể hiện qua việc tự chủ động xây dựng một chương trình và kế hoạch học tập, trở thành một người học tự định hướng, học tập độc lập cả trước và sau khi tốt nghiệp
 • Theo đuổi tư duy cầu tiến và tính hiếu kỳ thông qua học tập và làm việc chăm chỉ, tìm kiếm thử thách và biết lắng nghe những góp ý, phê bình của những người xung quanh, tôn trọng các quan điểm phản biện đối lập, coi trọng sự khác biệt

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt chuẩn TOEIC 500. 
 • Đạt trình độ tin học cơ bản IC3 (Internet and Computing Core Certification) hoặc tương đương.
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất.
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Khu vực công

Cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội

Chuyên viên phụ trách pháp lý, công chức, viên chức

– Tư vấn pháp lý trong quan hệ với công dân, đại diện trong quan hệ tố tụng.

–  Giải quyết các thủ tục hành chính,

– Tham mưu cho lãnh đạo khi ra quyết định.

Các viện nghiên cứu, cơ qua nghiên cứu khoa học pháp lý

Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu

– Nêu các kiến nghị lập pháp, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực hành chính, quản lý nhà nước, dân sự, lao động…

Tòa án

Thư ký tòa án, thẩm tra viên

Có thể trở thành thẩm phán, kiểm sát viên khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

– Tham gia công tác xét xử tại Tòa án nhân dân

Viện kiểm sát

Chuyên viên

Có thể trở thành kiểm sát viên khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

– Tham gia công tác kiểm sát tại Viện kiển sát nhân dân

Thi hành án

Thư ký thi hành án, thẩm tra viên.

Có thể trở thành chấp hành viên sau 5 năm khi đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

– Tham gia công tác thi hành án tại cơ quan Thi hành án

Khu vực tư

Doanh nghiệp trong và ngoài nước

Nhân viên pháp chế, Chuyên viên pháp lý

– Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận khác trong doanh nghiệp những vấn đề pháp lý.

– Tham gia thiết lập hệ thống trong tổ chức, quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp.

– Tư vấn giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quan hệ hợp đồng, đầu tư kinh doanh.

– Đại diện cho doanh nghiệp trong quan hệ tố tụng.

Văn phòng Luật sư, công ty Luật

Trợ lý luật sư

– Hỗ trợ nghiên cứu các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;

– Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc;

– Hỗ trợ Luật sư khi Luật sư tham gia tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải, tham gia tố tụng tài tòa án hoặc trọng tài.

(có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề Luật sư để được cấp thẻ Luật sư và hành nghề Luật sư theo quy định)

Phòng công chứng, Văn phòng công chứng

Chuyên viên pháp lý

Nhân viên

– Hỗ trợ công chứng viên hướng dẫn khách hàng nhu cầu công chứng, tiếp nhận hồ sơ công chứng  và giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;

– Soạn thảo các văn bản công chứng: hợp đồng, di chúc… và giúp việc cho công chứng viên thực hiện công chứng.

(có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề công chứng để được cấp thẻ công chứng viên và hành nghề công chứng theo quy định)

Văn phòng Thừa phát lại

Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho Thừa phát lại

– Hỗ trợ thừa phát lại thực hiện nhiệm vụ lập vi bằng và các nhiệm vụ khác của thừa phát lại,

 (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề thừa phát lại để được cấp thẻ thừa phát lại,)

Doanh nghiệp quản lý thanh lý – thanh lý tài sản

Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho quản tài viên

– Hỗ trợ quản tài viên thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản trong thủ tục phá sản.

(có thể hành nghề quản tài viên khi đủ điều kiện theo quy định)