Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

Tiếng Anh thương mại

Đối tượng người học

     – Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp Trung cấp (gồm Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) đối với ngành đăng ký dự tuyển.

     – Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành.

    Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng TATM1 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 1)
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Đại cương văn hóa Việt Nam
 • Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Tiếng Việt thực hành
 • Kỹ năng TATM2 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 2)
 • Kỹ năng TATM3 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 3)
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Tin học trong kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Ngữ âm –  Âm vị học 
 • Từ vựng học 
 • Ngữ nghĩa học 
 • Hình thái – Cú pháp học 
 • Văn hóa Anh – Mỹ 
 • Kỹ năng TATM4 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 4)
 • Kỹ năng TATM5 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 5)
 • Kỹ năng TATM6 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc 6)
 • Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh 
 • Quản trị học

Kiến thức chuyên ngành bổ trợ

 • Marketing căn bản
 • Quản trị kinh doanh quốc tế 
 • Luật Kinh Doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực  
 • Quản trị xuất nhập khẩu  

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa 
 • Biên dịch thương mại 
 • Kỹ năng Viết học thuật

Tự chọn

 • Tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh
 • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
 • Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán
 • Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng
 • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
 • Tiếng Anh chuyên ngành Luật

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản

    – Chuẩn Ngoại ngữ 2 theo quy định hiện hành

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các phòng kinh doanh, bộ phận xuất nhập khẩu, bộ phận logistics, marketing tại các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng tiếng Anh; các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý…); các bộ phận biên tập và dịch thuật tại các tòa soạn báo, tạp chí hoặc các đài truyền hình…