Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Luật kinh doanh (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Luật kinh doanh

Đối tượng người học

     – Người dự tuyển đã có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng (gồm Cao đẳng chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyển.

     – Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh pháp lý 1,2,3,4
 • Kinh tế vi mô 
 • Nhập môn kinh tế luật
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Ứng dụng CNTT trong ngành luật
 • Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam
 • Tư duy pháp lý
 • Các học thuyết pháp lý

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Nhập môn Luật học   
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I 
 • Luật dân sự II 
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự 
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Công pháp quốc tế     
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh            
 • Quản trị học
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật Thương mại quốc tế 1
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
 • Luật cạnh tranh

Tự chọn

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng hành nghề luật sư
 • Kỹ năng pháp chế  doanh nghiệp
 • Luật Môi trường
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật và nền kinh tế số
 • Luật Thương mại điện tử
 • Luật Đầu tư
 • Luật thuế trong KD
 • Luật trọng tài TM
 • Luật thương mại quốc tế 2
 • Luật đấu thầu và đấu giá
 • Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận và thực tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

   – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

   – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc với vị trí cán bộ pháp lý trong doanh nghiệp, từng bước có khả năng tham gia quản trị kinh doanh và khả năng khởi sự doanh nghiệp; cán bộ pháp lý doanh nghiệp (inhouse lawyer/corporate lawyer) tại các doanh nghiệp; có khả năng tự lập nghiệp để kinh doanh và tham gia quản trị doanh nghiệp; có thể làm việc trong tất cả các cơ quan chính quyền các cấp và các cơ quan chính trị, xã hội, nghề nghiệp như:

 • Làm việc tại các cơ quan nhà nước của hệ thống hành chính, các cơ quan dân cử và các cơ quan tư pháp (ví dụ: tại UBND, HĐND các cấp, các sở ban ngành, các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra và thi hành án).
 • Làm việc trong các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý như văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam và nước ngoài.
 • Làm việc tại các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội: các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị – xã hội các cấp; công tác tại các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức quốc tế phi chính phủ ở các nước và đặc biệt tại Việt Nam (đảm nhiệm các công  việc  liên quan đến các lĩnh vực của công pháp quốc tế).
 • Đảm nhận công tác giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo (các viện nghiên cứu; giảng dạy về pháp luật đại cương, pháp luật kinh tế trong các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông).
 • Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu với tư cách là nghiên cứu viên, đặc biệt là trong các viện nghiên cứu quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính – chính trị.
 • Làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí chuyên về các vấn đề kinh tế-xã hội và pháp luật.