Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Kinh tế phát triển (hướng nghiên cứu)

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của Khoa Kinh tế trang bị cho người học nền tảng kiến thức vững chắc về các vấn đề kinh tế – xã hội mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt và rèn luyện những kỹ năng phân tích thiết yếu để vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể trong công việc hoặc theo đuổi các chương trình học cao hơn.

 • Những người làm việc trong các công ty, tổ chức muốn trang bị kiến thức chuyên sâu về các vấn đề kinh tế-xã hội-phát triển và các kỹ năng xử lý dữ liệu phục vụ trực tiếp cho công việc.
 • Cán bộ nhà nước làm việc ở địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công
 • Những người muốn trang bị các kiến thức về kinh tế – xã hội và các phương pháp tiếp cận vấn đề một cách hệ thống để làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế
 • Những người muốn học tiếp bậc tiến sĩ, làm nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, giảng viên đại học – cao đẳng

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 26 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc 

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển 
 • Kinh tế lượng ứng dụng 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tự chọn (Chọn 7 học phần)

 • Phân tích hành vi người tiêu dùng 
 • Kinh tế học sản xuất 
 • Kinh tế môi trường 
 • Tài chính công 
 • Tài chính phát triển 
 • Tài chính quốc tế 
 • Kinh tế và các tổ chức thương mại quốc tế 
 • Phân tích chính sách môi trường 
 • Kinh tế lao động 
 • Kinh tế sức khỏe 
 • Kinh tế học tài nguyên thiên nhiên 
 • Thẩm định dự án đầu tư 
 • Kinh tế và quản lý đô thị 

III. Luận văn: 14 tín chỉ

 • Chuyên đề nghiên cứu 
 • Các chủ đề nghiên cứu trong kinh tế học 
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng 
 • Thiết kế nghiên cứu 

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Lý thuyết nền tảng về kinh tế học và các lĩnh vực liên quan.
 • Kiến thức căn bản về lý luận chính trị xã hội.
 • Kiến thức chuyên sâu về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và các lĩnh vực quan trọng của kinh tế học.
 • Kiến thức về công nghệ thông tin, thống kê, toán trong kinh tế, phân tích dữ liệu và phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế và kinh doanh.
 • Kiến thức về lập và quản lý dự án, kế hoạch – chiến lược cho tổ chức trong khu vực công và khu vực tư.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích thị trường và phân tích chính sách.
 • Kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy sáng tạo.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và các kỹ năng mềm khác.
 • Kỹ năng truyền đạt vấn đề, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng tổng hợp báo cáo phân tích, kỹ năng giao tiếp, truyền thông.
 • Kỹ năng đọc, viết học thuật tốt, thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh (Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong làm việc nhóm, linh hoạt trong xử lý công việc.
 • Tận tâm và sẵn lòng chia sẻ kiến thức học được với những người muốn học hỏi.
 • Chủ động định hướng và có chính kiến trong công việc.
 • Rút kinh nghiệm và học hỏi để tiến bộ trong công việc.
 • Cởi mở, hòa đồng, ổn định về cảm xúc và có tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, dân tộc.

Doanh nghiệp: Bộ phận nghiên cứu phát triển

 • Nghiên cứu thị trường, cải tiến hiệu quả doanh nghiệp, nghiên cứu phát triển các dự án kinh doanh

Các tổ chức phi chính phủ: Chuyên viên

 • Nghiên cứu, phát triển, đánh giá các dự án phát triển, cơ sở hạ tầng, dự án công

Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo: Nghiên cứu viên

 • Nghiên cứu các lĩnh vực của kinh tế học, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính sách
 • Các cơ quan nhà nước Nghiên cứu các lĩnh vực của kinh tế học, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính sách