Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

UEH hướng dẫn nộp Phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh sử dụng tổ hợp V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật) đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị, ngành Công Nghệ truyền thông bằng Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Khóa 48, ĐHCQ

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH (Mã trường: KSA) thông báo nộp Phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh sử dụng tổ hợp V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật) để đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị, ngành Công nghệ truyền thông bằng Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Tuyển sinh Khóa 48 – Đại học chính quy như sau:

– Phiếu điểm thi:

+ Thí sinh nộp bản sao (là bản photo có công chứng) Phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, dự thi trong năm 2022 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Khoa Kiến trúc), Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

+ Trong Phiếu điểm thi thể hiện rõ thông tin của thí sinh: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, môn thi, điểm môn thi (theo thang điểm 10), đợt thi.

– Thời gian nộp: Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 19/7/2022.

– Hình thức nộp: Thí sinh nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, ngoài bìa thư ghi rõ: “Nộp phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật”, và các thông tin sau:

+ Thông tin người gửi: Họ tên, CMND/CCCD, điện thoại, email của thí sinh.

+ Thông tin người nhận: Thầy Võ Thành Trung, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ gửi email thông báo cho thí sinh về việc đã nhận phiếu điểm thi.

Lưu ý: Sau ngày 19/7/2022, nếu thí sinh không nộp Bản sao phiếu điểm thi Vẽ mỹ thuật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xem như thí sinh KHÔNG sử dụng tổ hợp V00 để tham gia xét tuyển ngành Kiến trúc đô thị, ngành Công nghệ truyền thông bằng Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thông tin tư vấn tuyển sinh

– Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 38230082 – Ext: 121

– Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

– Email: tuyensinh@ueh.edu.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

– Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn