Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 online” và lớp “Hỗ trợ ôn thi Toeic online” dành cho các đối tượng có nhu cầu

Phòng Đào tạo Thường xuyên thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo chứng chỉ Tin học quốc tế IC3 online” và lớp “Hỗ trợ ôn thi Toeic online” dành cho các đối tượng có nhu cầu.

Học online các kỹ năng để đảm bảo điều kiện đầu ra trong mùa dịch là một lựa chọn tốt.

Sẽ tổ chức thi IC3 ở Vĩnh Long ngay sau dịch bệnh.

Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký: www.nganhan.ueh.edu.vn