Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kế toán doanh nghiệp – Thuế (Song bằng)

Song ngành Kế toán doanh nghiệp – Thuế 

 

Trúng tuyển vào chương trình Kế toán doanh nghiệp, người học có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Kế toán doanh nghiệp – Thuế. Sau 4 năm, người học sở hữu bằng tốt nghiệp Kế toán doanh nghiệp và bằng đại học thứ hai của chương trình Thuế. 

Chương trình song ngành cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán quốc tế, kiểm toán báo cáo tài chính cũng như các kiến thức liên quan. Sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề kế toán, kiểm toán đồng thời, chương trình còn trang bị cho người học các hiểu biết chuyên sâu về Thuế.

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kế toán doanh nghiệp – Thuế. 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM