Các CLB, Đội, Nhóm

01/03/2016

Hội sinh viên trường - Đội văn nghệ xung kích

Biểu diễn các hoạt động cấp trường: sức trẻ kinh tế, nối vòng tay lớn, tuyên dương sinh viên 5 tốt...

Hội sinh viên trường - CLB Giai điệu trẻ

Biểu diễn các hoạt động cấp trường: sức trẻ kinh tế, nối vòng tay lớn, tuyên dương sinh viên 5 tốt...

Hội sinh viên trường - CLB Võ thuật

Biểu diễn các hoạt động cấp trường: sức trẻ kinh tế, nối vòng tay lớn, tuyên dương sinh viên 5 tốt...

Hội sinh viên trường - CLB Tiếng Anh

Chuỗi chương trình ngày hội tiếng Anh

Hội sinh viên trường - CLB Tiếng Pháp

Cuộc thi "Bay giữa trời Âu"

Hội sinh viên trường - CLB Dân ca

Hội sinh viên trường - Nhóm truyền thông sinh viên

Cuộc thi "Let's on Air"

LCHSV Khoa kế toán - CLB Kế toán - Kiểm toán

Cuộc thi "CPA tiềm năng"

LCHSV Khoa kinh tế - CLB sinh viên nghiên cứu kinh tế trẻ (YORE)

Cuộc thi "Kinh tế học - Tầm nhìn bạn và tôi", Bản tin F&Y

LCHSV Khoa kinh tế - CLB bất động sản (REC)

Cuộc thi "Khám phá thế giới bất động sản"

LCHSV khoa kinh doanh quốc tế - Marketing - Nhóm sinh viên nnghiên cứu du lịch (Travel group)

Cuộc thi "Du lịch và đời sống". Cuộc thi "Xích đạo vuông"

LCHSV khoa kinh doanh quốc tế - Marketing - CLB thương mại (IC)

Cuộc thi "Trở thành nhà bán hàng tài ba". Talkshow "Thương mại điện tử".

LCHSV khoa kinh doanh quốc tế - Marketing - Nhóm sinh viên nghiên cứu Marketing (MARGROUP)

Chuỗi chương trình CMO CAREER.

LCHSV khoa kinh doanh quốc tế - Marketing - CLB kinh doanh quốc tế

Cuộc thi "Giao tiếp kinh doanh", Cuộc thi GLOGISTICS

LCHSV khoa tài chính công - CLB Anh văn (apple club)

Cuộc thi "Giao tiếp kinh doanh", Cuộc thi GLOGISTICS

LCHSV khoa tài chính công - Nhóm sinh viên nghiên cứu thuế (TAXGROUP)

Cuộc thi "Kiến thức thuế vận dụng trong kinh doanh", Sinh hoạt ACCA F6 định kỳ, Hộp thư Thuế online

LCHSV khoa tài chính - Nhóm sinh viên nghiên cứu tài chính (SFR)

Cuộc thi "Bản lĩnh Giám đốc tài chính CFO", Chương trình "Nghiên cứu hè - Ươm mầm tài năng nghiên cứu"

LCHSV khoa quản trị - CLB nhân sự (HR)

Cuộc thi "Thử tài kinh doanh"

LCHSV khoa ngân hàng - CLB chứng khoán (SCUE)

Cuộc thi "Sàn giao dịch chứng khoán ảo SSX"

LCHSV khoa lý luận chính trị - CLB kỹ năng tư duy (CYMGROUP)

Cuộc thi "Mindmap", Hội thảo kỹ năng cho sinh viên

LCHSV khoa luật - CLB pháp lý

Cuộc thi "Luật kinh tế bạn và tôi"

LCHSV khoa tài chính - Nhóm hỗ trợ sinh viên (SSG)

Chuỗi chương trình "4BOOK - Nâng tầm tri thức"

Đoàn trường - Nhóm diễn đàn sinh viên kinh tế

Offline tân sinh viên

Đoàn trường - Đội sinh viên trong môi trường kinh doanh vì cộng đồng

Dự án HANDY, MIGO, S-FUN, Ngày hội ECY

Đoàn trường - CLB lý luận trẻ

Cuộc thi "Kết nối trẻ"

Đoàn trường - CLV chuyện to nhỏ

Cuộc thi "Sinh viên thời @", Họp kín online

 

 

 

Đối tác liên kết