Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao (Executive MBA - UQAM)

30/03/2016

Thời gian đào tạo

20  tháng, theo chương trình đào tạo của Đại học Quebec at Montreal, Canada gồm 15 môn học, tổng số 45 tín chỉ. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Đối tượng tuyển sinh

  • Những ứng viên đã tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước, đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0
  • Ứng viên có trên 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp.

Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển và phỏng vấn

Lịch học

Học tập trung theo từng đợt trong tháng, vào các buổi tối trong tuần và/hoặc cuối tuần

Phương án học phí

Học phí cho 15 môn học của chương trình là: 300.000.000 VND

Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA) do Đại học Quebec at Montreal, Canada cấp

Cơ hội học tập cao hơn

Người học có thể theo học bậc cao hơn: Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo

  • Quản trị kinh doanh

Liên hệ

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 5446 5555
Website: isb.edu.vn

 

 

 

Thông báo tuyển sinh

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA & EMPM)

Thạc sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ (Liên kết quốc tế)
Tiến sĩ

 

Đối tác liên kết