Tiến sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

29/03/2016

 

Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục

Đối tượng tuyển sinh

Điều kiện văn bằng
 • Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển
 • Người dự tuyển có bằng thạc sĩ kinh tế, kinh doanh và quản lý gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, thì sau khi trúng tuyển phải học bổ sung các học phần theo quy định.
Có một bài luận bằng tiếng Anh về dự định nghiên cứu

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như: giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ cùng chuyên ngành/ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học như: giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người được dự tuyển như:

 • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;
 • Năng lực chuyên môn;
 • Phương pháp làm việc;
 • Khả năng nghiên cứu;
 • Khả năng làm việc theo nhóm;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn.
Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển
 • Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh.
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển

Môn xét tuyển

Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm:
 • Đánh giá hồ sơ dự tuyển: căn cứ kết quả học tập của thí sinh ở bậc đại học và thạc sĩ;
 • Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: Thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn bằng tiếng Anh. Các thành viên tiểu ban chuyên môn sẽ đặt câu hỏi để thí sinh trả lời các vấn đề liên quan đến nội dung bài luận.
 • Điểm đánh giá bài báo khoa học (nếu có)

Đợt tuyển sinh

Mỗi năm 1 đợt

Lịch học

Học tập trung trong giờ hành chính

Phương án học phí

Học phí nộp theo từng năm, học phí hiện tại 9,000$ (1 khóa 3 năm, mỗi năm 3,000$)

Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo

 • Quản trị kinh doanh

Liên hệ

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 5446 5555
Website: isb.edu.vn

 

Thông báo tuyển sinh

Thạc sĩ

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA & EMPM)

Thạc sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ (Liên kết quốc tế)
Tiến sĩ

 

Đối tác liên kết