Tiến sĩ (Đào tạo trong nước)

29/03/2016

Thời gian đào tạo

 • Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục
 • Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục học tập, nghiên cứu tại trường

Đối tượng tuyển sinh

Điều kiện văn bằng
 • Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển
 • Người dự tuyển có bằng thạc sĩ kinh tế, kinh doanh và quản lý gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, thì sau khi trúng tuyển phải học bổ sung các học phần theo quy định
Có một bài luận về dự định nghiên cứu

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như: giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ cùng chuyên ngành/ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học như: giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người được dự tuyển như:

 • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp
 • Năng lực chuyên môn
 • Phương pháp làm việc
 • Khả năng nghiên cứu
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn

Người dự tuyển khi nộp hồ sơ phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây (một trong sáu thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật)(Trường không tổ chức thi môn ngoại ngữ đầu vào):

 • Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ

Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển

Môn xét tuyển

Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm:

 • Đánh giá hồ sơ dự tuyển: căn cứ kết quả học tập của thí sinh ở bậc đại học và thạc sĩ
 • Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: Thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn. Các thành viên tiểu ban chuyên môn sẽ đặt câu hỏi để thí sinh trả lời về các vấn đề có liên quan đến nội dung bài luận
 • Điểm đánh giá bài báo khoa học (nếu có)

Đợt tuyển sinh

Mỗi năm xét tuyển từ 1 đến 2 đợt

Lịch học

Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần

Phương án học phí

Học phí nộp theo từng năm, học phí hiện tại 32,5 triệu/năm x Số năm học tập

Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo

 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế phát triển
 • Quản trị nhân lực
 • Quản lý kinh tế
 • Tài chính – ngân hàng (Có các chuyên ngành: Tài chính ; Tài chính công ; Ngân hàng)
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh Thương mại
 • Thống kê
 • Luật kinh tế

Liên hệ

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 001, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Điện thoại: (08) 38.295.437 - (08) 38.235.277
Website: sdh.ueh.edu.vn

 

 

 

Thông báo tuyển sinh

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA & EMPM)

Thạc sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ (Liên kết quốc tế)
Tiến sĩ

 

Đối tác liên kết