Hướng dẫn nộp tiền lệ phí xét tuyển theo Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi, Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn, Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức Đợt 1 năm 2021 Khóa 47 - ĐHCQ, năm 2021

22/03/2021

Thông báo tuyển sinh 

Đại học chính quy

Liên thông đại học chính quy

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

Đối tác liên kết