Thông báo tuyển sinh Khóa 26 - Liên thông Đại học hình thức đào tạo chính quy, năm 2021

01/03/2021

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Khóa 26 - Liên thông Đại học chính quy năm 2021 (học tại Phân hiệu Vĩnh Long).

1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu: 100

1.2. Các chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành

TT

Ngành

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị

40

2

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

60

2. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:

a) Điều kiện về văn bằng

- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp, hình thức đào tạo: Chính quy;

- Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Các thí sinh đăng ký xét tuyển có hướng chuyên môn phù hợp với ngành đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng sẽ được học ngay.

- Các thí sinh đăng ký xét tuyển có hướng chuyên môn không phù hợp với ngành đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng phải học bổ sung kiến thức. Những môn Bổ túc kiến thức có trùng tên và có tín chỉ học ở bậc Cao đẳng >=2 tín chỉ sẽ được miễn. Sau khi hoàn thành bổ túc kiến thức (Học và thi >=5 điểm) sẽ học theo chương trình đào tạo ĐHCQ của UEH hiện hành. Cụ thể, các môn phải học bổ túc kiến thức như sau:

+ Các môn Bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị: (1) Kinh tế Vi mô, (2) Quản trị học, (3) Quản trị Nguồn nhân lực, (4) Nguyên lý kế toán, (5) Toán dành cho Kinh tế và Quản trị.

+ Các môn Bổ túc kiến thức chuyên ngành KTDN: (1) Kinh tế Vi mô, (2) Quản trị học, (3) Kế toán tài chính phần 1, (4) Nguyên lý kế toán, (5) Toán dành cho Kinh tế và Quản trị.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

3. Phương thức tuyển sinh, nguyên tắc xét tuyển:

3.1. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trình độ Cao đẳng (bảng điểm Cao đẳng) của thí sinh. Nếu trùng sẽ sử dụng tiêu chí phụ.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm trúng tuyển theo ngành/chuyên ngành là Điểm trung bình tích lũy/Điểm trung bình toàn khóa (thang điểm 10) trình độ Cao đẳng và xét theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Trường hợp thí sinh chỉ có bảng điểm theo thang điểm 4, thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo công thức như sau:

                           Điểm thang 10 = (Điểm thang 4 x a) +b

Với tham số a, b quy định ở bảng sau:

Dải điểm thang 4

Dải điểm thang 10 tương đương

Tham số quy đổi

2,0 đến cận 2,5

5,5 đến cận 7,0

a = 3,00; b = -0,50

2,5 đến cận 3,0

7,0 đến cận 8,0

a = 1,42; b = 3,45

3,0 đến cận 3,5

8,0 đến cận 9,0

a = 2,50; b = 0,00

3,5 đến cận 4,0

9,0 đến cận 10,0

a = 2,50; b = 0,00

 

- Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng Điểm trung bình tích lũy/Điểm trung bình toàn khóa và vượt chỉ tiêu, trường sử dụng tiêu chí phụ để xét lấy điểm cao nhất 1 trong các môn theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn cơ sở ngành; 2. Điểm môn chuyên ngành. Cụ thể:

1. Điểm môn cơ sở ngành

Sử dụng một trong các môn sau:

1. Nguyên lý kế toán

2. Quản trị học

3. Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh.

2. Điểm môn chuyên ngành

Sử dụng một trong các môn sau:

1. Kế toán Quản trị,

2. Kế toán tài chính (KTTC1, KTTC2, KTTC)

3. Kế toán chi phí,

4. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

5. Quản trị điều hành,

6. Quản trị tài chính,

7. Quản trị chất lượng.

8. Quản trị nhân sự/Quản trị nguồn nhân lực

9. Quản trị quan hệ khách hàng.

4. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến ngày 08/7/2021.

5. Chương trình đào tạo, địa điểm - hình thức học, học phí, văn bằng tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo: Khóa học từ 03 - 04 học kỳ (bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp), từ 46 -52 tín chỉ (tham khảo chương trình đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn/).

- Học tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long.

- Hình thức học: Học tối Thứ Sáu và cả ngày Thứ Bảy và Chủ nhật.

- Học phí năm 2021: 520.000 đồng/tín chỉ.

 Giảm 20% so với thí sinh học tại TP.HCM.

- Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hệ chính quy.

6. Hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh

6.1. Hồ sơ

- Phát hành trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Truyền thông - Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long.

- Hoặc qua website http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ueh.edu.vn/ (tại mục Phân hiệu Vĩnh Long);

6.2. Nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký học Liên thông ĐHCQ (tại mục 6.1);

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời còn thời hạn quy định;

- Bản sao kết quả học tập cao đẳng (có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo);

+ Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp;

+ Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề, cao đẳng nghề theo hình thức liên thông từ trung cấp nghề cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp, bản sao kết quả học tập bậc trung cấp nghề, bản sao bằng tốt nghiệp THPT; Trường hợp thí sinh không có bằng tốt nghiệp THPT thì trong bảng kết quả học tập bậc trung cấp nghề phải có điểm các môn học văn hóa theo quy định Bổ túc văn hóa.

- Bản sao giấy khai sinh (hoặc CMND/CCCD có đầy đủ ngày tháng năm sinh);

- 01 (một) ảnh 3 x 4cm chụp theo kiểu CMND (dán vào bìa hồ sơ).

Lưu ý: Giấy tờ Bản sao phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/6/2021.

Buổi sáng: từ 07g30 - 11g00;             Buổi chiều: từ 13g30 - 16g00.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh - Truyền thông, Phân hiệu Vĩnh Long

7. Lệ phí: (Nộp lệ phí khi nộp hồ sơ)

            - Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

            - Lệ phí xét tuyển: 250.000 đồng/ hồ sơ.

8. Thông tin liên hệ:

- Phòng Tuyển sinh - Truyền thông, trường ĐH Kinh tế TP.HCM, phân hiệu Vĩnh Long. Địa chỉ: số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Website: http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc http://tuyensinh.ueh.edu.vn/ (mục Phân hiệu Vĩnh Long); Email: ksv@ueh.edu.vn

Điện thoại: (027) 3823443 – Hotline/Zalo: 0899.00.29.39.

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

Liên thông Đại học chính quy

Liên thông Đại học Vừa làm vừa học

Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học

Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học

Thạc sĩ

Các khóa ngắn hạn

 

Đối tác liên kết