Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa Văn bằng 2 ĐH VLVH K2020 VB2/TP4

17/09/2020

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2020 VB2/TP4

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Marketing,

Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị, Tài chính, Tiếng Anh thương mại

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập được tổ chức lúc 17g30 ngày 02/10/2020 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.116, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng; Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có sai sót vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại phòng Quản lý đào tạo Tại chức để điều chỉnh.

Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung sau ngày 01/9/2020 các chuyên ngành (Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị, Tài chính, Tiếng Anh thương mại) nếu không có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đi khai giảng, nhận thời khóa biểu và đi học, danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ công bố sau ngày 12/10/2020;

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 TP4; K2020 VB2/TP4; K2020 LTCĐ/TP4 và K2020 LTTC/TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

    
STT    
    
Họ và     
    
tên        
    
Ngày sinh    
    
Giới tính    
    
Nơi sinh    
    
Chuyên ngành    
    
Mã số Sinh viên    
   
1   
   
Nguyễn Chế Minh   
   
Trí   
   
25/10/1980   
   
Nam   
   
Ninh Thuận   
   
KTDN   
   
HCMVB220204001   
   
2   
   
Hồ Ngọc   
   
Linh   
   
02/01/1995   
   
Nữ   
   
Đắk Lắk   
   
KTDN   
   
HCMVB220204002   
   
3   
   
Quách Thị   
   
Mụi   
   
12/4/1994   
   
Nữ   
   
Bạc Liêu   
   
KTDN   
   
HCMVB220204003   
   
4   
   
Đỗ Thùy   
   
Linh   
   
28/7/1996   
   
Nữ   
   
Hải Phòng   
   
KTDN   
   
HCMVB220204004   
   
5   
   
Lương Thế   
   
Hải   
   
28/8/1995   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204005   
   
6   
   
Vũ Mạnh   
   
Tường   
   
17/3/1996   
   
Nam   
   
Đắk Lắk   
   
KTDN   
   
HCMVB220204006   
   
7   
   
Dương Thanh   
   
Thủy   
   
07/9/1973   
   
Nữ   
   
Sài Gòn   
   
KTDN   
   
HCMVB220204007   
   
8   
   
Ngô Trường   
   
Tiến   
   
24/5/1989   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204008   
   
9   
   
Huỳnh Thi Bạch   
   
Trúc   
   
24/11/1986   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204009   
   
10   
   
Nguyễn Thị Thảo   
   
Vân   
   
10/02/1995   
   
Nữ   
   
Thanh Hóa   
   
KTDN   
   
HCMVB220204010   
   
11   
   
Trần Khánh   
   
Hoàng   
   
26/7/1990   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204011   
   
12   
   
Bùi Thị Ngọc   
   
Thúy   
   
22/7/1991   
   
Nữ   
   
Quảng Trị   
   
KTDN   
   
HCMVB220204012   
   
13   
   
Nguyễn Duy   
   
Anh   
   
11/4/1979   
   
Nam   
   
TT Huế   
   
KTDN   
   
HCMVB220204013   
   
14   
   
Ngô Thu Hương   
   
Giang   
   
06/5/1996   
   
Nữ   
   
Lâm Đồng   
   
KTDN   
   
HCMVB220204014   
   
15   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Phượng   
   
15/6/1992   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204015   
   
16   
   
Ngô Nguyễn Yến   
   
Phượng   
   
10/7/1995   
   
Nam   
   
Bình Thuận   
   
KTDN   
   
HCMVB220204016   
   
17   
   
Huỳnh Ngọc   
   
Hương   
   
14/12/1977   
   
Nữ   
   
Long An   
   
KTDN   
   
HCMVB220204017   
   
18   
   
Phạm Thị Thanh   
   
Trang   
   
05/11/1994   
   
Nữ   
   
Ninh Bình   
   
KTDN   
   
HCMVB220204018   
   
19   
   
Nguyễn Thị   
   
Cúc   
   
15/11/1986   
   
Nữ   
   
Tây Ninh   
   
KTDN   
   
HCMVB220204019   
   
20   
   
Văn Lệ   
   
Vân   
   
15/9/1978   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204020   
   
21   
   
Mai Thị Tuyết   
   
Như   
   
16/02/1983   
   
Nữ   
   
Bạc Liêu   
   
KTDN   
   
HCMVB220204021   
   
22   
   
Thạch Thị Phi   
   
Yến   
   
11/11/1991   
   
Nữ   
   
Đồng Nai   
   
KTDN   
   
HCMVB220204022   
   
23   
   
Nguyễn Thị Thuý   
   
Nga   
   
21/9/1995   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204023   
   
24   
   
Dương Thị Bích   
   
Trâm   
   
22/11/1992   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204024   
   
25   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Thịnh   
   
06/02/1989   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204025   
   
26   
   
Nguyễn Thị   
   
Linh   
   
02/10/1995   
   
Nữ   
   
Nghệ An   
   
KTDN   
   
HCMVB220204026   
   
27   
   
Phạm Thị Khánh   
   
Phương   
   
27/12/1990   
   
Nữ   
   
Thái Bình   
   
KTDN   
   
HCMVB220204027   
   
28   
   
Trần Thị Cẩm   
   
Hường   
   
04/3/1996   
   
Nữ   
   
Tây Ninh   
   
KTDN   
   
HCMVB220204028   
   
29   
   
Lê Thị Thiên   
   
Thanh   
   
08/4/1997   
   
Nữ   
   
Đắk Lắk   
   
KTDN   
   
HCMVB220204029   
   
30   
   
Nguyễn Thị Thanh   
   
Thảo   
   
09/9/1997   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204030   
   
31   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Huyền   
   
19/10/1992   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
KTDN   
   
HCMVB220204031   
   
32   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Thuyền   
   
02/8/1995   
   
Nữ   
   
Bến Tre   
   
KDQT   
   
HCMVB220204032   
   
33   
   
Nguyễn Mạnh   
   
Long   
   
18/4/1995   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KDQT   
   
HCMVB220204033   
   
34   
   
Dư Mỹ   
   
Tâm   
   
22/6/1995   
   
Nữ   
   
BR - VT   
   
KDQT   
   
HCMVB220204034   
   
35   
   
Nguyễn Trung   
   
Hiếu   
   
13/10/1993   
   
Nam   
   
Gia Lai   
   
KDQT   
   
HCMVB220204035   
   
36   
   
Trần Văn Thiện   
   
Thanh   
   
05/3/1991   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KDQT   
   
HCMVB220204036   
   
37   
   
Võ Trần Thanh   
   
Trúc   
   
20/11/1991   
   
Nữ   
   
Lâm Đồng   
   
KDQT   
   
HCMVB220204037   
   
38   
   
Đinh Quốc   
   
Hoàng   
   
03/10/1992   
   
Nam   
   
An Giang   
   
KDQT   
   
HCMVB220204038   
   
39   
   
Tô Nhật Đăng   
   
Khoa   
   
28/11/1993   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KDQT   
   
HCMVB220204039   
   
40   
   
Lê Đức   
   
Thiện   
   
30/01/1996   
   
Nam   
   
Bình Thuận   
   
KDQT   
   
HCMVB220204040   
   
41   
   
Vũ Trần Hoàng   
   
Đức   
   
25/10/1997   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KDQT   
   
HCMVB220204041   
   
42   
   
Văn Diệp Huỳnh   
   
Điền   
   
10/3/1995   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
KDQT   
   
HCMVB220204042   
   
43   
   
Lê Vũ Khắc   
   
Đạt   
   
12/8/1988   
   
Nam   
   
Bến Tre   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204043   
   
44   
   
Trương Thị Vân   
   
Khánh   
   
28/11/1984   
   
Nữ   
   
Kiên Giang   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204044   
   
45   
   
Tống Ngọc Bảo   
   
Linh   
   
15/01/1993   
   
Nữ   
   
Đắk Lắk   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204045   
   
46   
   
Nguyễn Đức Nguyệt   
   
Quỳnh   
   
18/9/1993   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204046   
   
47   
   
Đặng Minh   
   
Tiến   
   
03/11/1995   
   
Nam   
   
Tiền Giang   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204047   
   
48   
   
Trần Thị Thu   
   
Cúc   
   
28/02/1977   
   
Nữ   
   
Hà Nội   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204048   
   
49   
   
Đặng Bạch   
   
Huệ   
   
03/6/1997   
   
Nữ   
   
Bến Tre   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204049   
   
50   
   
Phạm Thị Hồng   
   
Thắm   
   
08/3/1987   
   
Nữ   
   
Long An   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204050   
   
51   
   
Dương Thị Hồng   
   
Vân   
   
02/4/1980   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204051   
   
52   
   
Phạm Trung   
   
Nam   
   
16/8/1990   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204052   
   
53   
   
Phạm Văn   
   
   
   
10/02/1993   
   
Nam   
   
Cà Mau   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204053   
   
54   
   
Châu Ngọc Như   
   
Ý   
   
17/7/1983   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
QLNNL   
   
HCMVB220204054   
   
55   
   
Vũ Mai Cẩm   
   
Quỳnh   
   
02/02/1994   
   
Nữ   
   
Sofia Bungarie   
   
MAR   
   
HCMVB220204055   
   
56   
   
Trương Vĩnh   
   
Lợi   
   
20/02/1994   
   
Nam   
   
Bình Thuận   
   
MAR   
   
HCMVB220204056   
   
57   
   
Lê Hoàng Phi   
   
Yến   
   
23/9/1997   
   
Nữ   
   
Bình Dương   
   
MAR   
   
HCMVB220204057   
   
58   
   
Lê Quốc   
   
Khanh   
   
09/5/1995   
   
Nam   
   
Đồng Nai   
   
MAR   
   
HCMVB220204058   
   
59   
   
Lê Thị Cẩm   
   
   
   
26/10/1995   
   
Nữ   
   
Đồng Tháp   
   
MAR   
   
HCMVB220204059   
   
60   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Thiện   
   
27/11/1994   
   
Nam   
   
Bến Tre   
   
MAR   
   
HCMVB220204060   
   
61   
   
Phạm Thị Thu   
   
Hằng   
   
03/6/1994   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
MAR   
   
HCMVB220204061   
   
62   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Yến   
   
16/11/1993   
   
Nữ   
   
Đồng Tháp   
   
MAR   
   
HCMVB220204062   
   
63   
   
Trịnh Bảo   
   
Hưng   
   
08/4/1991   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
MAR   
   
HCMVB220204063   
   
64   
   
Nguyễn Lê Hải   
   
Yến   
   
08/6/1994   
   
Nữ   
   
Bến Tre   
   
MAR   
   
HCMVB220204064   
   
65   
   
Nguyễn Thị Bích   
   
Trâm   
   
25/5/1994   
   
Nữ   
   
Khánh Hòa   
   
MAR   
   
HCMVB220204065   
   
66   
   
Nguyễn Thị   
   
Chung   
   
10/6/1994   
   
Nữ   
   
Vĩnh Phúc   
   
MAR   
   
HCMVB220204066   
   
67   
   
Nguyễn Việt   
   
Thắng   
   
22/7/1987   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
MAR   
   
HCMVB220204067   
   
68   
   
Phan Nguyễn Công   
   
Huân   
   
11/02/1995   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
MAR   
   
HCMVB220204068   
   
69   
   
Nguyễn Thanh   
   
Ngân   
   
04/11/1997   
   
Nữ   
   
Ninh Thuận   
   
MAR   
   
HCMVB220204069   
   
70   
   
Đặng Phương   
   
Hoa   
   
04/11/1994   
   
Nữ   
   
Khánh Hòa   
   
MAR   
   
HCMVB220204070   
   
71   
   
Đỗ Minh   
   
Đức   
   
13/10/1997   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
MAR   
   
HCMVB220204071   
   
72   
   
Nguyễn Ngọc Hạ   
   
Vy   
   
21/6/1997   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
MAR   
   
HCMVB220204072   
   
73   
   
Trần Nhựt   
   
Trường   
   
12/10/1995   
   
Nam   
   
An Giang   
   
MAR   
   
HCMVB220204073   
   
74   
   
Huỳnh Văn   
   
Trường   
   
26/11/1987   
   
Nam   
   
Quãng Nam   
   
MAR   
   
HCMVB220204074   
   
75   
   
Nguyễn Thị Hồng   
   
Hạnh   
   
06/8/1995   
   
Nữ   
   
Hà Tĩnh   
   
MAR   
   
HCMVB220204075   
   
76   
   
Lê Minh   
   
Thắng   
   
30/4/1994   
   
Nam   
   
Cà Mau   
   
MAR   
   
HCMVB220204076   
   
77   
   
Hứa Thoại   
   
Quyên   
   
21/9/1979   
   
Nữ   
   
Tây Ninh   
   
TATM   
   
HCMVB220204077   
   
78   
   
Nguyễn Viết   
   
Linh   
   
04/3/1991   
   
Nam   
   
Đắk Lắk   
   
TATM   
   
HCMVB220204078   
   
79   
   
Trần Thị Thanh   
   
Huyền   
   
14/11/1994   
   
Nữ   
   
Nam Định   
   
TATM   
   
HCMVB220204079   
   
80   
   
Trương Thị Thúy   
   
Hằng   
   
17/5/1997   
   
Nữ   
   
Quảng Bình   
   
TATM   
   
HCMVB220204080   
   
81   
   
Phạm Thị   
   
Hậu   
   
03/4/1982   
   
Nữ   
   
An Giang   
   
TATM   
   
HCMVB220204081   
   
82   
   
Nguyễn Thị   
   
Nguyệt   
   
10/3/1997   
   
Nữ   
   
Bình Định   
   
TATM   
   
HCMVB220204082   
   
83   
   
Đặng Thị   
   
   
   
09/7/1997   
   
Nữ   
   
Quảng Ngãi   
   
TATM   
   
HCMVB220204083   
   
84   
   
Trần Thị Tuyết   
   
Phụng   
   
13/01/1993   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
TATM   
   
HCMVB220204084   
   
85   
   
Phan Văn   
   
Nghĩa   
   
15/02/1998   
   
Nam   
   
Tây Ninh   
   
TATM   
   
HCMVB220204085   
   
86   
   
Nguyễn Phạm Anh   
   
Thư   
   
06/10/1992   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
TATM   
   
HCMVB220204086   
   
87   
   
Nguyễn Ngọc   
   
Yến   
   
28/7/1988   
   
Nữ   
   
TP. Cần Thơ   
   
TATM   
   
HCMVB220204087   
   
88   
   
Huỳnh Yến   
   
Mi   
   
12/8/1987   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
TATM   
   
HCMVB220204088   
   
89   
   
Trần Thùy   
   
My   
   
12/10/1995   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
TATM   
   
HCMVB220204089   
   
90   
   
Đặng Thị Kiều   
   
Giang   
   
02/6/1985   
   
Nữ   
   
Phú Yên   
   
TATM   
   
HCMVB220204090   
   
91   
   
Nguyễn Minh   
   
Phát   
   
17/9/1988   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
TATM   
   
HCMVB220204091   
   
92   
   
Phạm Thị Lệ   
   
Thanh   
   
23/9/1989   
   
Nữ   
   
Long An   
   
TATM   
   
HCMVB220204092   
   
93   
   
Võ Thành   
   
Nam   
   
20/10/1988   
   
Nam   
   
Long An   
   
TATM   
   
HCMVB220204093   
   
94   
   
Đinh Thị   
   
Bình   
   
28/3/1994   
   
Nữ   
   
Ninh Bình   
   
TATM   
   
HCMVB220204094   
   
95   
   
Trần Minh Bích   
   
Hạnh   
   
29/01/1986   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
TATM   
   
HCMVB220204095   
   
96   
   
Đoàn Thị   
   
Thu   
   
07/3/1996   
   
Nữ   
   
TP. Cần Thơ   
   
TATM   
   
HCMVB220204096   
   
97   
   
Lê Trọng   
   
Nghĩa   
   
26/7/1994   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204097   
   
98   
   
Nguyễn Minh   
   
Trí   
   
07/10/1990   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204098   
   
99   
   
Trần Kỳ   
   
Triều   
   
10/3/1994   
   
Nam   
   
Nghệ An   
   
QT   
   
HCMVB220204099   
   
100   
   
Phan Thuận   
   
Phát   
   
14/7/1990   
   
Nam   
   
Long An   
   
QT   
   
HCMVB220204100   
   
101   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Hải   
   
01/10/1989   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204101   
   
102   
   
Trần Thị Thanh   
   
Hoa   
   
07/3/1993   
   
Nữ   
   
Ninh Bình   
   
QT   
   
HCMVB220204102   
   
103   
   
Trần Thị Bảo   
   
Linh   
   
03/5/1995   
   
Nữ   
   
Tiền Giang   
   
QT   
   
HCMVB220204103   
   
104   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Phúc   
   
08/12/1997   
   
Nam   
   
Vĩnh Long   
   
QT   
   
HCMVB220204104   
   
105   
   
Mai Hồ   
   
Duy   
   
26/7/1996   
   
Nam   
   
Bạc Liêu   
   
QT   
   
HCMVB220204105   
   
106   
   
Nguyễn Đăng   
   
Khoa   
   
04/11/1997   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204106   
   
107   
   
Nguyễn Minh   
   
Thịnh   
   
09/02/1997   
   
Nam   
   
BR - VT   
   
QT   
   
HCMVB220204107   
   
108   
   
Ngô Trọng   
   
Hữu   
   
01/7/1989   
   
Nam   
   
Bình Dương   
   
QT   
   
HCMVB220204108   
   
109   
   
Vũ Anh   
   
Tuấn   
   
10/12/1992   
   
Nam   
   
Đồng Nai   
   
QT   
   
HCMVB220204109   
   
110   
   
Nguyễn Lê Ái   
   
Linh   
   
16/01/1995   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204110   
   
111   
   
Tạ Thanh   
   
Thu   
   
12/8/1994   
   
Nữ   
   
Đắk Lắk   
   
QT   
   
HCMVB220204111   
   
112   
   
Hồ Minh   
   
Tuấn   
   
28/4/1997   
   
Nam   
   
Bình Thuận   
   
QT   
   
HCMVB220204112   
   
113   
   
Nguyễn Mạnh   
   
Tài   
   
29/9/1995   
   
Nam   
   
Đắk Lắk   
   
QT   
   
HCMVB220204113   
   
114   
   
Vũ Minh   
   
Quân   
   
16/3/1994   
   
Nam   
   
Đồng Nai   
   
QT   
   
HCMVB220204114   
   
115   
   
   
   
Văn   
   
25/11/1994   
   
Nam   
   
Đồng Nai   
   
QT   
   
HCMVB220204115   
   
116   
   
Nguyễn Hoàng Nguyên   
   
   
   
02/4/1994   
   
Nam   
   
Đồng Nai   
   
QT   
   
HCMVB220204116   
   
117   
   
Nguyễn Thế Anh   
   
Đức   
   
27/9/1992   
   
Nam   
   
Hà Nam   
   
QT   
   
HCMVB220204117   
   
118   
   
Dương Anh   
   
Hào   
   
26/6/1990   
   
Nam   
   
Tiền Giang   
   
QT   
   
HCMVB220204118   
   
119   
   
Huỳnh Anh   
   
Phương   
   
30/01/1991   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204119   
   
120   
   
Lâm    
   
Phú   
   
03/12/1993   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204120   
   
121   
   
Nguyễn Thanh   
   
   
   
27/12/1995   
   
Nam   
   
Tiền Giang   
   
QT   
   
HCMVB220204121   
   
122   
   
Ung Trần Xuân   
   
Thịnh   
   
19/3/1989   
   
Nam   
   
Long An   
   
QT   
   
HCMVB220204122   
   
123   
   
Nguyễn Hồng Ngọc   
   
Châu   
   
06/01/1997   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204123   
   
124   
   
Huỳnh Ngọc   
   
Lan   
   
17/4/1996   
   
Nữ   
   
TP.HCM   
   
QT   
   
HCMVB220204124   
   
125   
   
Phạm Thị Thanh   
   
Hiền   
   
16/5/1984   
   
Nữ   
   
Quảng Ngãi   
   
QT   
   
HCMVB220204125   
   
126   
   
Đoàn Ngọc Thanh   
   
Trúc   
   
29/3/1994   
   
Nữ   
   
Vĩnh Long   
   
TC   
   
HCMVB220204126   
   
127   
   
Lê Quang   
   
Minh   
   
06/11/1996   
   
Nam   
   
Đồng   Nai   
   
TC   
   
HCMVB220204127   
   
128   
   
Lê Bá   
   
Phát   
   
08/02/1993   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
TC   
   
HCMVB220204128   
   
129   
   
Nguyễn Thọ   
   
Dương   
   
24/12/1993   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
TC   
   
HCMVB220204129   
   
130   
   
Trần Thị   
   
Huyền   
   
27/4/1995   
   
Nữ   
   
Hà   Tĩnh   
   
TC   
   
HCMVB220204130   
   
131   
   
Nguyễn Ngọc   
   
Liến   
   
09/11/1994   
   
Nữ   
   
Tây   Ninh   
   
TC   
   
HCMVB220204131   
   
132   
   
Hoàng Hữu   
   
Phúc   
   
18/02/1987   
   
Nam   
   
Gia   Lai   
   
TC   
   
HCMVB220204132   
   
133   
   
Nguyễn Quốc   
   
Duy   
   
21/01/1985   
   
Nam   
   
Bình   Định   
   
TC   
   
HCMVB220204133   
   
134   
   
Hoàng Kim Minh   
   
Châu   
   
20/5/1984   
   
Nam   
   
Quảng   Trị   
   
TC   
   
HCMVB220204134   
   
135   
   
Lê Nguyễn Hoàng   
   
Duy   
   
14/10/1996   
   
Nam   
   
TT Huế   
   
TC   
   
HCMVB220204135   
   
136   
   
Trần Thị   
   
Linh   
   
23/8/1997   
   
Nữ   
   
Đắk Lắk   
   
TC   
   
HCMVB220204136   
   
137   
   
Phan Bình   
   
Khuê   
   
11/11/1995   
   
Nam   
   
Quảng   Bình   
   
TC   
   
HCMVB220204137   
   
138   
   
Nguyễn Thị Thúy   
   
   
   
27/4/1983   
   
Nữ   
   
Bình   Định   
   
TC   
   
HCMVB220204138   
   
139   
   
Nguyễn Thành   
   
Phúc   
   
21/5/1983   
   
Nam   
   
TP.HCM   
   
TC   
   
HCMVB220204139   
   
140   
   
Lương Thị Xuân   
   
Hương   
   
22/02/1997   
   
Nữ   
   
Gia   Lai   
   
TC   
   
HCMVB220204140   
   
141   
   
Từ Như   
   
   
   
09/11/1993   
   
Nam   
   
Bình   Thuận   
   
TC   
   
HCMVB220204141   
   
142   
   
Hoàng Thanh   
   
Tùng   
   
29/8/1989   
   
Nam   
   
Yên   Bái   
   
TC   
   
HCMVB220204142   
   
143   
   
Chím Nguyễn Quỳnh   
   
Hương   
   
08/11/1995   
   
Nữ   
   
Đồng   Nai   
   
TC   
   
HCMVB220204143   
   
144   
   
Nguyễn Minh   
   
Hậu   
   
16/8/1994   
   
Nam   
   
Đồng   Tháp   
   
TC   
   
HCMVB220204144   
   
145   
   
Nguyễn Thị   
   
Bông   
   
20/02/1994   
   
Nữ   
   
Bình   Định   
   
TC   
   
HCMVB220204145   
   
146   
   
Lê Thị Phương   
   
Thảo   
   
02/9/1996   
   
Nữ   
   
Nghệ   An   
   
TC   
   
HCMVB220204146   
   
147   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Mỹ   
   
12/02/1994   
   
Nữ   
   
Long   An   
   
TC   
   
HCMVB220204147   
   
148   
   
Trần Viết Nhật   
   
Trình   
   
25/10/1991   
   
Nam   
   
Quảng   Trị   
   
TC   
   
HCMVB220204148   
   
149   
   
Lê Thị Thu   
   
   
   
22/9/1994   
   
Nữ   
   
Lai   Châu   
   
TC   
   
HCMVB220204149   
   
150   
   
Trần Bảo   
   
Trân   
   
30/9/1994   
   
Nữ   
   
Đồng   Tháp   
   
TC   
   
HCMVB220204150   

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách: 150

 

Đối tác liên kết