Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

30/04/2020

Xem Hướng dẫn Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 2, phương thức 3 và phương thức 4 theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Mã trường: KSA (Áp dụng cho chương trình Đại trà và Cử nhân Chất lượng cao đào tạo tại các cơ sở TP. Hồ Chí Minh) tại link: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2380.

Xem thêm thông tin trang Tuyển Sinh Đại Học https://ueh.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

5.500 chỉ tiêu - Mã KSA (Học tại TP. Hồ Chí Minh)

300 chỉ tiêu - Mã KSV (Học Tại Vĩnh Long)

--------------------------------------------------------------

1. Chỉ tiêu tuyển sinh các cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Khóa 46 - Đại học chính quy): 5.500 chỉ tiêu 

- MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: KSA

TT

Chương

trình

Ngành

Chuyên ngành

Mã đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

1

ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO

Ngành Kinh tế

- Kinh tế đầu tư

7310101

550

- Quản lý nguồn nhân lực

- Thẩm định giá

- Bất động sản

- Kinh tế học ứng dụng

- Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp

- Kinh tế chính trị

2

Ngành Quản trị kinh doanh

- Quản trị

7340101

650

- Quản trị chất lượng

- Quản trị khởi nghiệp

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

- Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

500

- Chuyên ngành Ngoại thương

4

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

--

7510605

50

5

Ngành Kinh doanh thương mại

--

7340121

200

6

Ngành Marketing

--

7340115

200

7

Ngành Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính công

7340201

1000

- Quản lý thuế

- Ngân hàng

- Tài chính

- Thị trường chứng khoán

- Đầu tư tài chính

- Ngân hàng đầu tư

- Ngân hàng quốc tế

- Thuế trong kinh doanh

- Quản trị hải quan - ngoại thương

8

Ngành Bảo hiểm

--

7340204

50

9

Ngành Tài chính quốc tế

--

7340206

50

10

Ngành Kế toán

- Kế toán công

7340301

800

- Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

11

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị lữ hành

7810103

100

12

Ngành Quản trị khách sạn

- Quản trị khách sạn

7810201

200

- Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

13

Ngành Toán kinh tế

- Toán tài chính

7310108

100

- Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

14

Ngành Thống kê kinh tế

- Thống kê kinh doanh

7310107

50

15

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

- Hệ thống thông tin kinh doanh

7340405

200

- Thương mại điện tử

- Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

16

Ngành Khoa học dữ liệu

--

7480109

50

17

Ngành Kỹ thuật phần mềm

- Công nghệ phần mềm

7480103

50

18

Ngành Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh thương mại

7220201

150

19

Ngành Luật

- Luật kinh doanh

7380101

200

- Luật kinh doanh quốc tế

20

Ngành Quản lý công

--

7340403

50

21

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

--

7340101_01

50

22

CỬ NHÂN TÀI NĂNG (Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh

- Quản trị

- Kế toán

- Marketing

- Tài chính

- Kinh doanh quốc tế

7340101_02

250

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh tại Phân hiệu Vĩnh Long: 300 chỉ tiêu

- MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: KSV

TT

Ngành/Chuyên ngành

Mã đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

1

- Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp

(Ngành Kinh tế)

7310101_01

50

2

- Chuyên ngành Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

7340101_03

50

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120_01

50

4

- Chuyên ngành Ngân hàng

(Ngành Tài chính - Ngân hàng)

7340201_01

50

5

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

7340301_01

50

6

- Chuyên ngành Thương mại điện tử

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

7340405_01

50

 

* Thông tin giới thiệu các ngành/chuyên ngành đào tạo của UEH xem tại đây.

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO, gồm 05 phương thức:

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức 2: Xét tuyển học sinh Giỏi

- Chỉ tiêu: 30% đến 40% chỉ tiêu theo ngành.

- Đối tượng và điều kiện: Học sinh Giỏi năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa trên 04 tiêu chí sau

+ Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) đạt IELTS 6.0 trở lên.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

3. Phương thức 3: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn

- Chỉ tiêu: 20% đến 30% chỉ tiêu theo ngành.

- Đối tượng và điều kiện: Học sinh tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07 theo quy định của UEH) đăng ký xét tuyển >=6.50 tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa trên 04 tiêu chí sau

+ Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn) đạt IELTS 6.0 trở lên.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

4. Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực

- Chỉ tiêu: 20% chỉ tiêu theo ngành.

- Đối tượng và điều kiện: Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020 và tốt nghiệp THPT.

- Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM), xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

- Chỉ tiêu: 20% đến 30% chỉ tiêu theo ngành.

- Đối tượng và điều kiện: Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Nguyên tắc xét tuyển, tổ hợp xét tuyển: UEH thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường: http://tuyensinh.ueh.edu.vn/ sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020.

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1. Hình thức đăng ký: Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức xét tuyển.

2. Thời gian đăng ký

- Phương thức 1, 5: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

-Phương thức 2, 3, 4: UEH sẽ có hướng dẫn trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường: http://tuyensinh.ueh.edu.vn/ sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG xem tại đây

 

LIÊN HỆ BỘ PHẬN TƯ VẤN TUYỂN SINH

* Tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 230 082 - Ext: 121, 122

Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

Website: https://ueh.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/

E-mail: tuyensinh@ueh.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

* Tại Phân hiệu Vĩnh Long:

Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (027) 03 823 443

Hotline: 0899 002 939

Website: https://ueh.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/

E-mail: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/uehcv/

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

Đối tác liên kết