Thông báo kết quả nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh Khóa 25.1 - Liên thông Đại học chính quy, năm 2020 (tính đến ngày 16/4/2020)

20/04/2020

* Thông báo tuyển sinh Khóa 25.1 - Liên thông Đại học chính quy xem tại đây

Hội đồng tuyển sinh Khóa 25.1 - Liên thông Đại học chính quy thông báo kết quả nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh Khóa 25.1 - Liên thông Đại học chính quy (qua đường chuyển phát nhanh)Xem danh sách.

Thông báo điều chỉnh một số mốc thời gian tuyển sinh Khóa 25.1 - Liên thông ĐHCQ:

 

Nội dung

Lịch cũ

Lịch điều chỉnh

Thí sinh kê khai hồ sơ trực tuyến (online)

20/02/2020 - 31/3/2020

http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn

20/02/2020 - 22/5/2020

http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn

Nộp hồ sơ, đăng ký ôn thi (nếu có)

02/4/2020 - 28/4/2020

(Từ 07g30 đến 11g00)

Từ 02/4/2020 - 22/5/2020

Xem hướng dẫn nộp hồ sơ và đóng phí: xem

Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các ngành/chuyên ngành có mở lớp

15g00 ngày 17/4/2020 trên website

http://daotao.ueh.edu.vn/

15g00 ngày 08/5/2020 trên website

http://daotao.ueh.edu.vn/

Thông báo thời khóa biểu và danh sách thí sinh đăng ký ôn tập

 

15g00 ngày 18/5/2020 trên website

http://daotao.ueh.edu.vn/

Ôn thi

Từ 04/5/2020

Từ 25/5/2020 - 13/6/2020

(03 buổi/1 môn x 3 môn = 9 buổi)

Gửi thông tin Giấy báo thi qua email của thí sinh

15g00 ngày 18/6/2020 đến:

- Email của thí sinh;

- Website: http://daotao.ueh.edu.vn/

15g00 ngày 18/6/2020 đến:

- Email của thí sinh;

- Website: http://daotao.ueh.edu.vn/

Ngày thi tuyển sinh

04/7 và 05/7/2020

- Thí sinh xem hướng dẫn trên Email và website: http://daotao.ueh.edu.vn/

-Thí sinh nhận giấy báo thi tại phòng thi

Ngày 05/7/2020

- Thí sinh xem hướng dẫn trên Email và website: http://daotao.ueh.edu.vn/

-Thí sinh nhận giấy báo thi tại phòng thi.

Công bố kết quả thi tuyển

15g00 ngày 22/7/2020 trên website

http://daotao.ueh.edu.vn/

15g00 ngày 22/7/2020 trên website

http://daotao.ueh.edu.vn/

Hướng dẫn nhập học, giấy báo trúng tuyển (gửi qua email thí sinh)

15g00 ngày 28/7/2020

15g00 ngày 28/7/2020

Thí sinh làm thủ tục nhập học

29/7/2020-30/7/2020

Bằng một trong hai hình thức:

1. Nhập học online

2. Nhập học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển và http://daotao.ueh.edu.vn/

29/7/2020 - 30/7/2020

Bằng một trong hai hình thức:

1. Nhập học online

2. Nhập học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển và http://daotao.ueh.edu.vn/

Khai giảng, phổ biến quy chế

06/8/2020

06/8/2020

Học chính thức

10/8/2020

10/8/2020

               

Thông tin liên hệ: Thầy Trung (0983572484), email: tuyensinh@ueh.edu.vn

 

 

Thông báo tuyển sinh 

Đại học chính quy

Liên thông đại học chính quy

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

Đối tác liên kết