Thông báo danh sách đăng ký ôn thi Khóa 24.2 – Liên thông Đại học chính quy năm 2019

20/09/2019

Hội đồng thi Khóa 24.2 – LTĐHCQ, năm 2019 thông báo danh sách thí sinh đăng ký và thời khóa biểu ôn tập như sau:

            - Danh sách đăng ký: (tính đến ngày 18/9/2019)

                        + Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: tải danh sách.

                        + Chuyên ngành Ngoại thương: tải danh sách.

                        + Chuyên ngành Quản trị: tải danh sách.

                        + Chuyên ngành Tài Chính: tải danh sách.

                        + Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: tải danh sách.

Liên hệ: cô Thanh Tâm, điện thoại 028.38.230.082 (ext. 133) hoặc qua email: tamthanh@ueh.edu.vn (trong giờ hành chính).

Thông báo tuyển sinh 

Đại học chính quy

Liên thông đại học chính quy

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

Đối tác liên kết