Thông báo xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 - ĐHCQ đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

08/08/2019

Thông báo tuyển sinh 

Đại học chính quy

Liên thông đại học chính quy

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

Đối tác liên kết