Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa liên thông từ Trung cấp lên ĐH VLVH K2020 LTTC/TP4

20/03/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2020 LTTC/TP4

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập được tổ chức lúc 17g30 ngày 02/10/2020 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.116, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng; Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có sai sót vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại phòng Quản lý đào tạo Tại chức để điều chỉnh.

Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung sau ngày 01/9/2020 các chuyên ngành (Kế toán doanh nghiệp, Quản trị) nếu không có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đi khai giảng, nhận thời khóa biểu và đi học, danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ công bố sau ngày 12/10/2020;

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 TP4; K2020 VB2/TP4; K2020 LTCĐ/TP4 và K2020 LTTC/TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

    
STT    
    
Họ và    
    
Tên    
    
Ngày sinh    
    
Nơi sinh    
    
Giới tính    
    
Chuyên ngành    
    
Mã số Sinh viên    
   
1   
   
Vương Tú   
   
Quyên   
   
03/5/1986   
   
Kiên   Giang   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204001   
   
2   
   
Sàn Huyền Kim   
   
Mỹ   
   
06/10/1986   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204002   
   
3   
   
Nguyễn Thị Tuyết   
   
Sương   
   
20/11/1992   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMTC20204003   
   
4   
   
Nguyễn Lê Đan   
   
Vy   
   
03/10/1990   
   
Bình   Dương   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204004   
   
5   
   
Dương Ngọc Tân   
   
Xuân   
   
05/01/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204005   
   
6   
   
Lê Thị Quỳnh   
   
Như   
   
08/5/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204006   
   
7   
   
Đặng Hà   
   
Thu   
   
02/11/1970   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204007   
   
8   
   
   
   
Ngọc   
   
27/02/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMTC20204008   
   
9   
   
Nguyễn Thanh   
   
Lượng   
   
19/10/1996   
   
Bến   Tre   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMTC20204009   
   
10   
   
Mai Thanh   
   
Trúc   
   
15/9/1995   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204010   
   
11   
   
Trương Thị   
   
Thắm   
   
27/9/1991   
   
TT   Huế   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204011   
   
12   
   
Cao Hữu   
   
Dự   
   
04/12/1995   
   
Sóc   Trăng   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMTC20204012   
   
13   
   
Võ Văn Hữu   
   
Nghĩa   
   
28/8/1999   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMTC20204013   
   
14   
   
Phan Thị Bích   
   
Liễu   
   
19/12/1986   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204014   
   
15   
   
Đặng Phối   
   
Tâm   
   
09/12/1994   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204015   
   
16   
   
Lê Nguyễn Tuyết   
   
Khanh   
   
24/12/1993   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204016   
   
17   
   
Nguyễn Thị Thanh   
   
Thủy   
   
07/7/1989   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204017   
   
18   
   
Nguyễn Thị Thu   
   
Phúc   
   
14/8/1980   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204018   
   
19   
   
Nguyễn Thị Thanh   
   
Thảo   
   
23/11/1993   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204019   
   
20   
   
Hồ Thị Tú   
   
Anh   
   
22/10/2001   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204020   
   
21   
   
Trần Mai Phương   
   
Nguyên   
   
22/4/2002   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204021   
   
22   
   
Trịnh Thị   
   
Hạnh   
   
16/02/2002   
   
Thanh   Hóa   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204022   
   
23   
   
Nguyễn Thị   
   
Tuyền   
   
10/9/1990   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204023   
   
24   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Phương   
   
01/01/1987   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204024   
   
25   
   
Nguyễn Thị Ý   
   
Như   
   
12/12/1994   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204025   
   
26   
   
Lê Thị Mai   
   
Thủy   
   
17/12/2002   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204026   
   
27   
   
Võ Thị Kim   
   
Dung   
   
15/7/1986   
   
Phú   Khánh   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204027   
   
28   
   
Trần Thị   
   
Hiên   
   
18/3/1998   
   
Nam   Định   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204028   
   
29   
   
Vũ Thị Lan   
   
Anh   
   
25/9/2002   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMTC20204029   
   
30   
   
Bành Thanh   
   
Phong   
   
07/9/1993   
   
Cần   Thơ   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMTC20204030   
   
31   
   
Đặng Chung   
   
Hiếu   
   
20/9/1993   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMTC20204031   
   
32   
   
Phạm Hoàng Ái Vy   
   
   
   
07/8/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMTC20204032   
   
33   
   
Đỗ Tú   
   
Khanh   
   
01/6/1991   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMTC20204033   
   
34   
   
Vũ Nguyễn Chí   
   
Linh   
   
29/4/1997   
   
Lâm   Đồng   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMTC20204034   
   
35   
   
Nguyễn Thị   
   
Mẫn   
   
26/6/1993   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMTC20204035   
   
36   
   
Đỗ Thị Phượng   
   
Hằng   
   
20/11/1990   
   
Bạc   Liêu   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMTC20204036   
   
37   
   
Phạm Anh   
   
Minh   
   
26/03/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMTC20204037   
   
38   
   
Nguyễn Trần Công   
   
Duy   
   
22/11/1997   
   
Phú   Yên   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMTC20204038   

Tổng số thí sinh xét trúng tuyển theo danh sách: 38

 

Đối tác liên kết