Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa liên thông từ Cao đẳng lên ĐH VLVH K2020 LTCĐ/TP4

20/03/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2020 LTCĐ/TP4

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tài chính

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập được tổ chức lúc 17g30 ngày 02/10/2020 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.116, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng; Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có sai sót vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại phòng Quản lý đào tạo Tại chức để điều chỉnh.

Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung sau ngày 01/9/2020 các chuyên ngành (Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tài chính) nếu không có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đi khai giảng, nhận thời khóa biểu và đi học, danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ công bố sau ngày 12/10/2020;

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 TP4; K2020 VB2/TP4; K2020 LTCĐ/TP4 và K2020 LTTC/TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

    
STT    
    
Họ và     
    
Tên    
    
Ngày sinh    
    
Nơi sinh    
    
Giới tính    
    
Chuyên ngành    
    
Mã số Sinh viên    
   
1   
   
Nguyễn Thị   
   
Duyên   
   
14/02/1992   
   
Quảng   Nam   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204001   
   
2   
   
Giảng Duy   
   
Na   
   
24/9/1990   
   
Tiền   Giang   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204002   
   
3   
   
Phạm Ngọc   
   
Cẩm   
   
15/10/1997   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204003   
   
4   
   
Trần Mộng   
   
Thu   
   
06/11/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204004   
   
5   
   
Nguyễn Thị Mỹ   
   
Huệ   
   
30/6/1998   
   
Lâm   Đồng   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204005   
   
6   
   
Nguyễn Sơn Kiều   
   
Anh   
   
18/6/1995   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204006   
   
7   
   
Nguyễn Châu   
   
Thông   
   
02/5/1991   
   
Long   an   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204007   
   
8   
   
Đàm Trọng   
   
Thương   
   
20/6/1988   
   
Hưng   Yên   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204008   
   
9   
   
Quang Thị Thu   
   
Thủy   
   
02/3/1993   
   
Đăk   Lăk   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204009   
   
10   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Anh   
   
20/7/1988   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204010   
   
11   
   
Nguyễn Thị   
   
Hoàng   
   
13/01/1994   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204011   
   
12   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Linh   
   
25/5/1994   
   
Tây   Ninh   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204012   
   
13   
   
Võ Hoàng   
   
Cẩn   
   
20/3/1992   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204013   
   
14   
   
Nguyễn Ngọc Minh   
   
Thảo   
   
31/5/1997   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204014   
   
15   
   
Trần Thị Hồng   
   
Nhung   
   
12/12/1998   
   
Quảng   Trị   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204015   
   
16   
   
Nguyễn Thị Chúc   
   
Linh   
   
24/7/1997   
   
Hậu   Giang   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204016   
   
17   
   
Phù Ngọc Thiên   
   
Thanh   
   
13/8/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204017   
   
18   
   
Hồ Nguyễn Ngọc   
   
Trâm   
   
20/10/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204018   
   
19   
   
Trần Thị Ngọc   
   
Mỹ   
   
15/8/1999   
   
Đồng   Tháp   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204019   
   
20   
   
Đặng Thị Thu   
   
Thảo   
   
16/9/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204020   
   
21   
   
Châu Quý   
   
Huy   
   
03/5/1994   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204021   
   
22   
   
Đào Anh   
   
Thư   
   
31/10/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204022   
   
23   
   
Trần Thị Thu   
   
Hiền   
   
07/7/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204023   
   
24   
   
Cù Thị Hồng   
   
Chuyên   
   
19/01/1999   
   
Hải   Dương   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204024   
   
25   
   
Đoàn Thị Trà   
   
My   
   
05/9/1993   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204025   
   
26   
   
Trần Hoàng   
   
Ngân   
   
28/7/1990   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204026   
   
27   
   
Nguyễn Thị Thùy   
   
Trang   
   
01/11/1994   
   
Quảng   Nam   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204027   
   
28   
   
Lê Thị Ngọc   
   
Đài   
   
20/10/1989   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204028   
   
29   
   
Nguyễn Ngọc Bích   
   
Trâm   
   
26/4/1990   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204029   
   
30   
   
Hoàng Thị Thu   
   
Thảo   
   
01/8/1993   
   
TT   Huế   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204030   
   
31   
   
Nguyễn Thị Tường   
   
Vy   
   
09/11/1999   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204031   
   
32   
   
Bùi Thị Huỳnh   
   
Trân   
   
30/01/1993   
   
Tây   Ninh   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204032   
   
33   
   
Vũ Thị   
   
Tươi   
   
17/7/1990   
   
Nam   Định   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204033   
   
34   
   
Lâm Hồng   
   
Ngọc   
   
20/5/1988   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204034   
   
35   
   
Nguyễn Thị Thu   
   
Ngân   
   
20/11/1998   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204035   
   
36   
   
Lê Thị   
   
Nhựt   
   
03/3/1991   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204036   
   
37   
   
Phạm Nữ Thu   
   
Hân   
   
29/9/1992   
   
Phú   Yên   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204037   
   
38   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Quỳnh   
   
22/8/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204038   
   
39   
   
Lê Hửu   
   
Nghị   
   
26/7/1999   
   
Long   An   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204039   
   
40   
   
Trương Thanh   
   
Thanh   
   
23/3/1988   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204040   
   
41   
   
Võ Thị Thu   
   
Hương   
   
31/3/1992   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204041   
   
42   
   
Nguyễn Thị Khánh   
   
Linh   
   
28/10/1998   
   
Lâm   Đồng   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204042   
   
43   
   
Trần Thị   
   
Hòa   
   
23/7/1998   
   
Bắc   Ninh   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204043   
   
44   
   
Ngô Thị   
   
Quyên   
   
13/10/1982   
   
Thái   Bình   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204044   
   
45   
   
Hoàng Mỹ   
   
Dung   
   
02/3/1994   
   
Vĩnh   Long   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204045   
   
46   
   
Vương Cẩm   
   
Thúy   
   
05/5/1984   
   
Phú   Yên   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204046   
   
47   
   
Trình Thị Kim   
   
Thơ   
   
20/8/1982   
   
Tây   Ninh   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204047   
   
48   
   
Phạm Thị   
   
Thắng   
   
06/02/1990   
   
Quảng   Bình   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204048   
   
49   
   
Hồ Thị Bích   
   
Ngọc   
   
18/3/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204049   
   
50   
   
Lê Thị Thanh   
   
Nga   
   
08/3/1976   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204050   
   
51   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Cúc   
   
10/11/1995   
   
Bình   Định   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204051   
   
52   
   
Nguyễn Thị Hồng   
   
Quyến   
   
26/9/1994   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204052   
   
53   
   
Nguyễn Khắc   
   
Điệp   
   
3/4/1989   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMCD20204053   
   
54   
   
Trần Thị Thu   
   
Thuỳ   
   
24/9/1995   
   
Khánh   Hòa   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204054   
   
55   
   
La Nguyệt   
   
Hằng   
   
23/11/1997   
   
Cần   Thơ   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMCD20204055   
   
56   
   
Trương Việt   
   
Anh   
   
01/01/1997   
   
Đồng   Tháp   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204056   
   
57   
   
Chống Huê   
   
Huệ   
   
21/4/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204057   
   
58   
   
Nguyễn Thị Minh   
   
Thư   
   
16/9/1994   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204058   
   
59   
   
Trần Thị   
   
Nhàn   
   
07/4/1998   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204059   
   
60   
   
Nguyễn Đinh Đức   
   
Thiện   
   
15/9/1998   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204060   
   
61   
   
Bùi Huỳnh   
   
Như   
   
12/10/1995   
   
Cà   Mau   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204061   
   
62   
   
Lương Trần Khánh   
   
My   
   
09/10/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204062   
   
63   
   
Nguyễn Thị   
   
   
   
07/5/1992   
   
Cần   Thơ   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204063   
   
64   
   
Huỳnh Minh   
   
Tuấn   
   
21/11/1990   
   
Đăk   Lăk   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204064   
   
65   
   
Nguyễn Thị Cẩm   
   
Trang   
   
07/01/1992   
   
Khánh   Hòa   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204065   
   
66   
   
Trần Thị Kim   
   
Lan   
   
11/9/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204066   
   
67   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Phương   
   
08/3/1996   
   
Tiền   Giang   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204067   
   
68   
   
Nguyễn Ngọc   
   
Nghĩa   
   
15/01/1989   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204068   
   
69   
   
Phùng Cúc   
   
Phương   
   
22/10/1982   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204069   
   
70   
   
Hà Phạm Nhất   
   
Duy   
   
21/4/1999   
   
Khánh   Hòa   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204070   
   
71   
   
Lê Lâm Nhã   
   
Trân   
   
25/6/1999   
   
Vĩnh   Long   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204071   
   
72   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Chi   
   
23/8/1999   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204072   
   
73   
   
Phan Thị Lệ   
   
Thương   
   
02/3/1993   
   
Đăk   Lăk   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204073   
   
74   
   
Trương Ngọc Phượng   
   
Tiền   
   
27/11/1991   
   
Lâm   Đồng   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204074   
   
75   
   
Huỳnh Phạm Lan   
   
Vi   
   
20/5/1998   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204075   
   
76   
   
Nguyễn Bảo   
   
Trung   
   
23/7/1994   
   
Bắc   Giang   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204076   
   
77   
   
Nguyễn Quốc   
   
Long   
   
04/01/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204077   
   
78   
   
Nguyễn Thị Phượng   
   
Quyên   
   
11/11/1994   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204078   
   
79   
   
Phạm Huỳnh Minh   
   
Tâm   
   
01/12/1993   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204079   
   
80   
   
Lưu Cát   
   
Tùng   
   
22/12/1990   
   
Thuận   Hải   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204080   
   
81   
   
Võ Thị Ánh   
   
Phương   
   
08/11/1994   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204081   
   
82   
   
Hàng Mỹ   
   
Trinh   
   
07/10/1999   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204082   
   
83   
   
Nguyễn Kim   
   
Phát   
   
12/5/1995   
   
Bến   Tre   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204083   
   
84   
   
Nguyễn Vũ Duy   
   
Hải   
   
10/9/1985   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMCD20204084   
   
85   
   
Trần Thị Phương   
   
Thanh   
   
25/7/1993   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204085   
   
86   
   
Đoàn Thị Duy   
   
Mười   
   
15/8/1995   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204086   
   
87   
   
Nguyễn Thị Thanh   
   
Trim   
   
16/9/1992   
   
Khánh   Hòa   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204087   
   
88   
   
Trương Minh   
   
Ngọc   
   
04/12/1991   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMCD20204088   
   
89   
   
Nguyễn Thị Bích   
   
Tuyền   
   
06/02/1993   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204089   
   
90   
   
Võ Thị Thu   
   
Nhi   
   
02/10/1991   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204090   
   
91   
   
Châu Thiện   
   
Toàn   
   
19/8/1989   
   
An   Giang   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMCD20204091   
   
92   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Lân   
   
30/11/1992   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMCD20204092   
   
93   
   
Đào Minh   
   
Nghĩa   
   
24/6/1992   
   
Bình   Dương   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMCD20204093   
   
94   
   
Nguyễn Diễm   
   
My   
   
16/02/1989   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204094   
   
95   
   
Phan Thị Cát   
   
Tiên   
   
28/02/1998   
   
Quảng   Trị   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204095   
   
96   
   
Phan Thị Mỹ   
   
Dung   
   
10/10/1998   
   
Khánh   Hòa   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204096   
   
97   
   
Nguyễn Thị Như   
   
Thảo   
   
29/7/1981   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204097   
   
98   
   
Trịnh Phạm Ngọc   
   
Sương   
   
13/3/1992   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204098   
   
99   
   
Mai Võ Thanh   
   
Hậu   
   
11/9/1993   
   
Tây   Ninh   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMCD20204099   
   
100   
   
Nguyễn Trung   
   
Huân   
   
09/02/1992   
   
Vĩnh   Long   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMCD20204100   
   
101   
   
Tống Thị   
   
Nhung   
   
06/6/1992   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMCD20204101   
   
102   
   
Trần Anh   
   
   
   
16/7/1985   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMCD20204102   

Tổng số thí sinh xét trúng tuyển theo danh sách: 102

 

 

Đối tác liên kết