Thông tin về các ngành đào tạo và cơ hội du học tại UEH

08/04/2020

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

(vui lòng click vào tên ngành/chuyên ngành để xem thông tin chi tiết)

Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÀI NĂNG (ISB - BBUS)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (VUW)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ WESTERN SYDNEY, AUSTRALIA

 

 

 

 

 

Đối tác liên kết