Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa Văn bằng 1 ĐH VLVH K2020 TP4

29/03/2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2020 TP4

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh,

Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập được tổ chức lúc 17g30 ngày 02/10/2020 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.116, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng; Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có sai sót vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại phòng Quản lý đào tạo Tại chức để điều chỉnh.

Thí sinh nộp hồ sơ bổ sung sau ngày 01/9/2020 các chuyên ngành (Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại) nếu không có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đi khai giảng, nhận thời khóa biểu và đi học, danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ công bố sau ngày 12/10/2020;

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 TP4; K2020 VB2/TP4; K2020 LTCĐ/TP4 và K2020 LTTC/TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

    
STT    
    
Họ và    
    
Tên    
    
Ngày sinh    
    
Nơi sinh    
    
Giới tính    
    
Chuyên ngành    
    
Mã số Sinh viên    
   
1   
   
Lê Huỳnh Ái   
   
Ly   
   
13/12/1984   
   
Cần   Thơ   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204001   
   
2   
   
Nguyễn Minh   
   
Thương   
   
29/6/1996   
   
Kiên   Giang   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204002   
   
3   
   
Lê Văn   
   
Huỳnh   
   
24/10/1999   
   
Nam   Định   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204003   
   
4   
   
Trương Thúy   
   
Anh   
   
12/10/1997   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204004   
   
5   
   
Lê Huỳnh Ái   
   
Lan   
   
15/12/1987   
   
Cần   Thơ   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204005   
   
6   
   
Phạm Ngọc Thùy   
   
Vân   
   
18/4/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204006   
   
7   
   
Nguyễn Anh   
   
Thư   
   
17/01/1985   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204007   
   
8   
   
Hoàng Văn   
   
Hùng   
   
22/02/2000   
   
Thanh   Hóa   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204008   
   
9   
   
Trần Thị Băng   
   
Huyền   
   
17/6/1996   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204009   
   
10   
   
Đặng Phối   
   
Trân   
   
01/4/1985   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204010   
   
11   
   
Hà Trần Như   
   
Thuỷ   
   
03/4/1997   
   
BR   - VT   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204011   
   
12   
   
Nguyễn Nhật   
   
Tân   
   
04/02/1992   
   
Quảng   Nam   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204012   
   
13   
   
Bùi Thanh   
   
Hùng   
   
11/01/1999   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204013   
   
14   
   
Đặng Thị Kim   
   
Trúc   
   
15/9/2000   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204014   
   
15   
   
Trần Thị Thanh   
   
Trúc   
   
23/10/1993   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204015   
   
16   
   
Vũ Tấn   
   
Tài   
   
18/12/1996   
   
Kiên   Giang   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204016   
   
17   
   
Phạm Thị Ngân   
   
   
   
06/01/1997   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204017   
   
18   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Thuận   
   
25/10/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204018   
   
19   
   
Đỗ Thị Thùy   
   
Trang   
   
26/02/1997   
   
Thái   Bình   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204019   
   
20   
   
Trần Văn   
   
Hiếu   
   
27/9/1985   
   
Trà   Vinh   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204020   
   
21   
   
Phạm Thụy Như   
   
Loan   
   
20/8/1980   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204021   
   
22   
   
Trương Thị Như   
   
Hảo   
   
03/02/1997   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204022   
   
23   
   
Bùi Uyên   
   
Phương   
   
21/9/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204023   
   
24   
   
Mồng Siêu   
   
Ân   
   
14/11/1997   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204024   
   
25   
   
Phạm Bá   
   
Khang   
   
20/8/1990   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204025   
   
26   
   
Nguyễn Hồng   
   
Đức   
   
16/6/1986   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
KTDN   
   
HCMVB120204026   
   
27   
   
Lê Thị Xuân   
   
Mai   
   
15/01/2002   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204027   
   
28   
   
Ngô Thị   
   
Hạnh   
   
25/12/1996   
   
Quảng   Nam   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204028   
   
29   
   
Phan Thị Thanh   
   
Loan   
   
10/10/1977   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
KTDN   
   
HCMVB120204029   
   
30   
   
Nguyễn Thị Tuyết   
   
Nga   
   
04/4/1987   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204030   
   
31   
   
Nguyễn Ngọc   
   
Đẹp   
   
14/10/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204031   
   
32   
   
Hà Mỹ Hoàng   
   
Nguyên   
   
17/5/1999   
   
Khánh   Hoà   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204032   
   
33   
   
Lê Thị Bích   
   
Hợp   
   
24/8/2001   
   
Quảng   Nam   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204033   
   
34   
   
Lê Hùng   
   
Trường   
   
24/10/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KDQT   
   
HCMVB120204034   
   
35   
   
Trương Thanh   
   
Đẹp   
   
09/6/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204035   
   
36   
   
Doãn Thị Kim   
   
Mãi   
   
27/3/2000   
   
Quảng   Nam   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204036   
   
37   
   
Phạm Kim Mỹ   
   
Huyền   
   
27/01/1994   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204037   
   
38   
   
Nguyễn Ngọc   
   
Tài   
   
05/12/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KDQT   
   
HCMVB120204038   
   
39   
   
Đoàn Thị Phương   
   
Loan   
   
20/3/1989   
   
Tây   Ninh   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204039   
   
40   
   
Hồ Thanh Ngọc Trúc   
   
Lâm   
   
15/4/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204040   
   
41   
   
Phùng Phú   
   
Mùi   
   
12/4/1995   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204041   
   
42   
   
Nguyễn Ngọc Quốc   
   
Uy   
   
19/01/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KDQT   
   
HCMVB120204042   
   
43   
   
Đỗ Thị   
   
Ninh   
   
02/7/1999   
   
Thanh   Hóa   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204043   
   
44   
   
Võ Thị   
   
Cúc   
   
22/4/2000   
   
Hà   Tĩnh   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204044   
   
45   
   
Nguyễn Thị Phương   
   
Anh   
   
21/7/2000   
   
Hà   Tĩnh   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204045   
   
46   
   
Trần Thị Kim   
   
Yến   
   
20/5/1999   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204046   
   
47   
   
Phan Ngọc   
   
Hùng   
   
01/01/1988   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
KDQT   
   
HCMVB120204047   
   
48   
   
Nguyễn Xuân Thanh   
   
Phương   
   
18/12/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204048   
   
49   
   
Đỗ Thị   
   
Thu   
   
13/12/1997   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204049   
   
50   
   
Nguyễn Gia   
   
Hòa   
   
26/3/1999   
   
Tiền   Giang   
   
Nam   
   
KDQT   
   
HCMVB120204050   
   
51   
   
Trương Đình Yến   
   
Huệ   
   
01/7/1996   
   
Khánh   Hoà   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204051   
   
52   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Xoàn   
   
24/4/2000   
   
Đồng   Tháp   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204052   
   
53   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Minh   
   
05/02/1998   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
KDQT   
   
HCMVB120204053   
   
54   
   
Phạm Nguyễn Phương   
   
Nhi   
   
02/9/1997   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204054   
   
55   
   
Vũ Thị Thanh   
   
Phương   
   
10/8/1996   
   
Cần   Thơ   
   
Nữ   
   
KDQT   
   
HCMVB120204055   
   
56   
   
Nguyễn Quốc   
   
Thịnh   
   
10/4/1992   
   
Bình   Thuận   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204056   
   
57   
   
Nguyễn Mỹ   
   
Lợi   
   
29/4/1983   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204057   
   
58   
   
Bùi Thị Thanh   
   
Hằng   
   
21/02/1993   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204058   
   
59   
   
Nguyễn Thị Diễm   
   
Ly   
   
20/12/1998   
   
Đắk   Lắk   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204059   
   
60   
   
Giang Nguyễn Thùy   
   
Lân   
   
08/9/1991   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204060   
   
61   
   
Đặng Quốc Hoàng   
   
Bảo   
   
20/5/1996   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204061   
   
62   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Long   
   
18/8/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204062   
   
63   
   
Võ Ngọc Bảo   
   
Ngân   
   
29/7/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204063   
   
64   
   
Lê Quỳnh   
   
Giao   
   
22/01/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204064   
   
65   
   
Hà Thị   
   
Thu   
   
28/7/2000   
   
Thanh   Hóa   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204065   
   
66   
   
Nguyễn Thị Thanh   
   
Hiền   
   
25/9/1999   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204066   
   
67   
   
Nguyễn Thị Tiểu   
   
Dân   
   
23/3/1995   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204067   
   
68   
   
Lâm Thái   
   
Bình   
   
02/10/1989   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204068   
   
69   
   
Lê Ngọc   
   
Huỳnh   
   
22/5/1995   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204069   
   
70   
   
Nguyễn Trần Duy   
   
Thịnh   
   
15/7/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204070   
   
71   
   
Nguyễn Văn   
   
Vinh   
   
17/4/1991   
   
Ninh   Thuận   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204071   
   
72   
   
Trần Nữ Trinh   
   
Uyên   
   
26/9/1995   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204072   
   
73   
   
Huỳnh Thị Thanh   
   
Hiền   
   
16/02/1993   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204073   
   
74   
   
Đỗ Hữu   
   
Độ   
   
26/8/1992   
   
Bình   Định   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204074   
   
75   
   
Lê Công   
   
Tiến   
   
11/8/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204075   
   
76   
   
Nguyễn Minh   
   
Quang   
   
19/8/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204076   
   
77   
   
Lê Thị Thanh   
   
Ngân   
   
10/4/2002   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204077   
   
78   
   
Nguyễn Thị Tường   
   
Vi   
   
24/10/2001   
   
Đắk   Lắk   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204078   
   
79   
   
Phạm Thu   
   
Trang   
   
25/10/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QLNNL   
   
HCMVB120204079   
   
80   
   
Chung Thị Hồng   
   
Phúc   
   
03/8/1994   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204080   
   
81   
   
Đoàn Thị Thúy   
   
Hồng   
   
14/02/1982   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204081   
   
82   
   
Phùng Ngân   
   
Giang   
   
20/01/1984   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204082   
   
83   
   
Nguyễn Hải   
   
Dương   
   
22/8/1999   
   
Lai   Châu   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204083   
   
84   
   
Lê Thị Ngọc   
   
Nga   
   
29/11/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204084   
   
85   
   
Nguyễn Thị Phương   
   
Trinh   
   
09/3/2000   
   
Bạc   Liêu   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204085   
   
86   
   
Ngô Mạnh   
   
Lân   
   
13/8/1997   
   
Hà   Nam   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204086   
   
87   
   
Phạm Văn   
   
Chiến   
   
01/4/1995   
   
Hải   Dương   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204087   
   
88   
   
Nguyễn Hoàng Mai   
   
Thanh   
   
09/9/1996   
   
Hải   Phòng   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204088   
   
89   
   
Lâm Hoàng   
   
Sơn   
   
21/02/2000   
   
Trà   Vinh   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204089   
   
90   
   
Vũ Ngọc Phương   
   
Uyên   
   
29/6/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204090   
   
91   
   
Lê Phan Hà   
   
Thanh   
   
26/8/1994   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204091   
   
92   
   
Phạm Văn   
   
Cường   
   
20/01/1997   
   
Thanh   Hóa   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204092   
   
93   
   
Nguyễn Kim   
   
Ngân   
   
06/6/1993   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204093   
   
94   
   
Nguyễn Thành   
   
Nhân   
   
05/4/1997   
   
Bình   Thuận   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204094   
   
95   
   
Đỗ Kiều   
   
Nga   
   
07/01/1993   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
LKD   
   
HCMVB120204095   
   
96   
   
Hoàng Mạnh   
   
Nam   
   
03/4/1993   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204096   
   
97   
   
Nguyễn Xuân   
   
Mừng   
   
22/8/1993   
   
Hải   Dương   
   
Nam   
   
LKD   
   
HCMVB120204097   
   
98   
   
Trần Trí   
   
Nhân   
   
18/3/1987   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204098   
   
99   
   
Phạm Thị Mỹ   
   
Duyên   
   
14/6/1999   
   
Lâm   Đồng   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204099   
   
100   
   
Tống Hải   
   
Sơn   
   
10/9/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204100   
   
101   
   
Lê Đức   
   
Huy   
   
04/7/1998   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204101   
   
102   
   
Đỗ Tiến   
   
Mạnh   
   
10/11/1994   
   
Hà   Nội   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204102   
   
103   
   
Trương Thuý   
   
Lan   
   
20/2/1985   
   
Hoàng   Liên Sơn   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204103   
   
104   
   
Trần Du   
   
Hảo   
   
31/3/1998   
   
BR   - VT   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204104   
   
105   
   
Lại Thị Xuân   
   
Trang   
   
18/4/2001   
   
Phú   Thọ   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204105   
   
106   
   
Nguyễn Khắc   
   
Nhu   
   
12/8/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204106   
   
107   
   
Đỗ Thiện   
   
Đạt   
   
02/12/1999   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204107   
   
108   
   
Sử Thiên   
   
Kiều   
   
30/4/2001   
   
Cà   Mau   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204108   
   
109   
   
Lê Văn   
   
Thành   
   
14/6/2001   
   
Thanh   Hóa   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204109   
   
110   
   
Nguyễn Thị Thu   
   
Phương   
   
18/4/2000   
   
Quảng   Bình   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204110   
   
111   
   
Nguyễn Hoàng Thanh   
   
Trúc   
   
16/10/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204111   
   
112   
   
Nguyễn Thị   
   
Huyền   
   
09/10/1999   
   
Phú   Thọ   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204112   
   
113   
   
Trần Tiến   
   
Hùng   
   
25/11/1992   
   
Bình   Dương   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204113   
   
114   
   
Nguyễn Lê Hoàng   
   
Diễm   
   
24/5/1990   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204114   
   
115   
   
Phạm Thuỳ   
   
Linh   
   
27/12/1996   
   
Quảng   Ninh   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204115   
   
116   
   
Bùi Thái   
   
Bình   
   
11/9/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204116   
   
117   
   
Đặng Hoàng   
   
Sơn   
   
06/12/1989   
   
An   Giang   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204117   
   
118   
   
Nguyễn Thị Cẩm   
   
Nhung   
   
01/7/1998   
   
Sóc   Trăng   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204118   
   
119   
   
Trịnh Thị Trúc   
   
Linh   
   
13/12/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204119   
   
120   
   
Diệp Phạm Thủy   
   
Tiên   
   
05/12/2001   
   
Vĩnh   Long   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204120   
   
121   
   
Phùng Bích   
   
Liên   
   
03/01/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204121   
   
122   
   
Bạch Trương Trúc   
   
Vy   
   
13/12/2001   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204122   
   
123   
   
Huỳnh Triệu Vân   
   
Trang   
   
22/02/2001   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204123   
   
124   
   
Nguyễn Ngọc Thanh   
   
Xuân   
   
06/9/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204124   
   
125   
   
Thái Bá   
   
Lương   
   
18/5/1999   
   
Đắk   Lắk   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204125   
   
126   
   
Lữ Hoàng   
   
Quân   
   
26/11/1994   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204126   
   
127   
   
Lý Hoàng   
   
Phúc   
   
29/5/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204127   
   
128   
   
Trần Minh   
   
Khôi   
   
22/6/1997   
   
Tây   Ninh   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204128   
   
129   
   
Nguyễn Trí   
   
Nhân   
   
30/11/1994   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
MAR   
   
HCMVB120204129   
   
130   
   
Nguyễn Mộng   
   
Huyền   
   
01/10/1999   
   
Lâm   Đồng   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204130   
   
131   
   
Đặng Thị Thùy   
   
Dương   
   
30/11/1998   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204131   
   
132   
   
Trần Thị   
   
Phương   
   
21/10/1999   
   
Phú   Thọ   
   
Nữ   
   
MAR   
   
HCMVB120204132   
   
133   
   
Phạm Ngọc Hoàng   
   
Anh   
   
04/11/1991   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204133   
   
134   
   
Mai Thanh   
   
Huyền   
   
19/8/1994   
   
Ninh   Thuận   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204134   
   
135   
   
Cao Hoàng   
   
Phúc   
   
28/6/1999   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204135   
   
136   
   
Lê Chiêu   
   
   
   
16/11/1990   
   
Quảng   Bình   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204136   
   
137   
   
Huỳnh Quốc   
   
An   
   
17/11/1998   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204137   
   
138   
   
Nguyễn Phước   
   
Nghĩa   
   
14/7/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204138   
   
139   
   
Huỳnh Đặng Thanh   
   
Vân   
   
31/10/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204139   
   
140   
   
Nguyễn Trọng   
   
Nghĩa   
   
06/12/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204140   
   
141   
   
Lê Phạm Thảo   
   
Vy   
   
16/10/2001   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204141   
   
142   
   
Diệp Uyển   
   
Nhung   
   
27/6/1981   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204142   
   
143   
   
Nguyễn Kim   
   
Ngân   
   
30/9/1999   
   
Bạc   Liêu   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204143   
   
144   
   
Đỗ Đặng Ngọc   
   
Anh   
   
24/5/1995   
   
Đồng   Tháp   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204144   
   
145   
   
Nguyễn Huỳnh Huy   
   
Đạt   
   
04/02/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204145   
   
146   
   
Dương Nguyễn Thùy   
   
Như   
   
24/9/2001   
   
Ninh   Thuận   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204146   
   
147   
   
Trần Thị Thanh   
   
Hoa   
   
03/6/2000   
   
Nam   Định   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204147   
   
148   
   
Lê Anh   
   
Tùng   
   
09/11/1992   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TATM   
   
HCMVB120204148   
   
149   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Hương   
   
21/02/1987   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204149   
   
150   
   
Trần Ngọc Thụy Thảo   
   
Ly   
   
25/3/1997   
   
Tiền   Giang   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204150   
   
151   
   
Hồ Ngọc Hoàng   
   
Ngân   
   
02/5/1999   
   
Khánh   Hòa   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204151   
   
152   
   
Đoàn Thị Tuyết   
   
Mai   
   
07/4/1994   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204152   
   
153   
   
Trần Thị Thu   
   
Thanh   
   
21/7/1999   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204153   
   
154   
   
Phạm Ngọc   
   
Trúc   
   
05/4/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TATM   
   
HCMVB120204154   
   
155   
   
Nguyễn Phi   
   
Hoàng   
   
04/8/1996   
   
BR   - VT   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204155   
   
156   
   
Hồ Duy   
   
Hùng   
   
01/3/1997   
   
BR   - VT   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204156   
   
157   
   
Nhữ Mạnh   
   
Đức   
   
09/10/1982   
   
Hà   Nam   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204157   
   
158   
   
Tăng Hoàng   
   
   
   
24/4/1995   
   
Bình   Định   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204158   
   
159   
   
Lưu Tuấn   
   
Anh   
   
28/8/2001   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204159   
   
160   
   
Võ Nam Xuân   
   
An   
   
23/11/1996   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204160   
   
161   
   
Nguyễn Cao Kỳ   
   
Duyên   
   
02/01/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204161   
   
162   
   
Trần Hồng   
   
Hạnh   
   
12/6/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204162   
   
163   
   
Trương Đắc   
   
Ngà   
   
25/10/1997   
   
Khánh   Hòa   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204163   
   
164   
   
Hồ Ngọc   
   
Thắng   
   
03/01/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204164   
   
165   
   
Huỳnh Nguyên   
   
Bảo   
   
12/01/1995   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204165   
   
166   
   
Lê Lưu Đức   
   
Long   
   
04/7/1992   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204166   
   
167   
   
Phạm Thị Thu   
   
Hiền   
   
07/9/1995   
   
Hải   Phòng   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204167   
   
168   
   
Trần Công   
   
Thắng   
   
26/7/1971   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204168   
   
169   
   
Nguyễn Văn   
   
Thi   
   
10/6/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204169   
   
170   
   
Vũ Huy   
   
Hoàng   
   
04/9/1992   
   
Ninh   Bình   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204170   
   
171   
   
Đinh Thị Thuỳ   
   
Trang   
   
03/11/2000   
   
Nghệ   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204171   
   
172   
   
Lương Hồng   
   
Đông   
   
05/3/1995   
   
Đắk   Lắk   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204172   
   
173   
   
Nguyễn Thị Kim   
   
Xuân   
   
08/7/1999   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204173   
   
174   
   
Nguyễn Chế   
   
Linh   
   
21/9/1993   
   
Vĩnh   Long   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204174   
   
175   
   
Cao Anh   
   
Thư   
   
20/3/2001   
   
An   Giang   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204175   
   
176   
   
Bùi Phạm Thành   
   
Đạt   
   
17/4/1994   
   
Hà   Tĩnh   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204176   
   
177   
   
Nguyễn Văn   
   
Thật   
   
27/7/1998   
   
Long   An   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204177   
   
178   
   
Nguyễn Lê Hồng   
   
Hạnh   
   
27/02/2002   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204178   
   
179   
   
Nguyễn Văn   
   
Nhân   
   
20/01/1998   
   
Quảng   Nam   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204179   
   
180   
   
Mã Thị Yến   
   
Ni   
   
29/3/1993   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204180   
   
181   
   
Hồ Đức   
   
Tuyến   
   
10/01/2001   
   
Đắk   Lắk   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204181   
   
182   
   
Phạm Bảo   
   
Hoàng   
   
17/11/1998   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204182   
   
183   
   
Nguyễn Hồng Uyển   
   
Nhi   
   
30/8/1999   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204183   
   
184   
   
Nguyễn Thanh   
   
Qui   
   
10/7/1997   
   
Đồng   Tháp   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204184   
   
185   
   
Phan Minh   
   
Nhật   
   
16/5/1991   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204185   
   
186   
   
Nguyễn Thị Thanh   
   
Trúc   
   
22/6/2001   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204186   
   
187   
   
Võ Thị Tùng   
   
Lâm   
   
11/11/1996   
   
Phú   Yên   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204187   
   
188   
   
Nguyễn Đoàn Duy   
   
Minh   
   
03/12/1996   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204188   
   
189   
   
Trần Khả   
   
Đạt   
   
10/11/1995   
   
Quảng   Nam   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204189   
   
190   
   
Cao Tấn   
   
Quốc   
   
12/3/1996   
   
Bến   Tre   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204190   
   
191   
   
Huỳnh Ngọc   
   
Thanh   
   
25/8/1993   
   
Phú   Yên   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204191   
   
192   
   
Đỗ Chí   
   
Công   
   
10/6/1994   
   
Thanh   Hóa   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204192   
   
193   
   
Nguyễn Thị Thu   
   
Trang   
   
28/02/1995   
   
Cao   Bằng   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204193   
   
194   
   
Phạm Bảo Vy   
   
Hân   
   
18/01/1983   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204194   
   
195   
   
Hoàng Huỳnh Gia   
   
Thịnh   
   
15/10/1993   
   
Ninh   Thuận   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204195   
   
196   
   
Trương Hoàng   
   
Nam   
   
29/3/1994   
   
Tiền   Giang   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204196   
   
197   
   
Lê Thanh   
   
   
   
12/02/1996   
   
Vĩnh   Long   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204197   
   
198   
   
Nguyễn Tấn   
   
Hùng   
   
28/8/1990   
   
Ninh   Thuận   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204198   
   
199   
   
Đoàn Minh Bảo   
   
Ngọc   
   
20/9/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204199   
   
200   
   
Trần Hồ Thanh   
   
Tùng   
   
09/8/1998   
   
Đắk   Lắk   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204200   
   
201   
   
Phạm Thị Dương   
   
Hồng   
   
01/12/2000   
   
Đồng   Nai   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204201   
   
202   
   
Phạm Tú   
   
Anh   
   
11/02/2000   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204202   
   
203   
   
Huỳnh Thị Hiếu   
   
Nhi   
   
02/01/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204203   
   
204   
   
Trần Minh   
   
Trang   
   
23/11/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204204   
   
205   
   
Nguyễn Như   
   
Quỳnh   
   
06/5/2000   
   
Ninh   Thuận   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204205   
   
206   
   
Nguyễn Hoàng   
   
Danh   
   
19/02/1996   
   
Bình   Phước   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204206   
   
207   
   
Nguyễn Thế   
   
Hùng   
   
20/6/1997   
   
Long   An   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204207   
   
208   
   
Nguyễn Văn   
   
Thuần   
   
10/01/2000   
   
Quảng   Trị   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204208   
   
209   
   
Nguyễn Thị Diễm   
   
Lành   
   
01/01/1991   
   
Bình   Thuận   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204209   
   
210   
   
Nguyễn Thị Mỹ   
   
Châu   
   
06/01/1986   
   
Đồng   Tháp   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204210   
   
211   
   
Nguyễn Huỳnh Điệp   
   
Vi   
   
07/11/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204211   
   
212   
   
Ngô Thị Huỳnh   
   
Như   
   
07/10/1993   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204212   
   
213   
   
Nguyễn Thanh   
   
Hùng   
   
07/3/2000   
   
Trà   Vinh   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204213   
   
214   
   
Đỗ Xuân   
   
Trang   
   
25/11/2000   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204214   
   
215   
   
Bùi Thị Thu   
   
Trang   
   
01/9/1998   
   
Nam   Định   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204215   
   
216   
   
Huỳnh Thị Trà   
   
Giang   
   
26/5/1998   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204216   
   
217   
   
Nguyễn    
   
Trung   
   
27/12/1987   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204217   
   
218   
   
Phan Minh   
   
Quyền   
   
14/5/2000   
   
Bình   Định   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204218   
   
219   
   
Nguyễn Hồng   
   
Luyến   
   
26/3/1996   
   
Bến   Tre   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204219   
   
220   
   
Nguyễn Thị Trúc   
   
Linh   
   
28/7/1991   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204220   
   
221   
   
Lê Hoài   
   
Nhân   
   
25/10/1997   
   
Bình   Thuận   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204221   
   
222   
   
Lê Hữu   
   
Chí   
   
01/12/2002   
   
Bến   Tre   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204222   
   
223   
   
Tạ Minh   
   
Tài   
   
13/8/1999   
   
BR   - VT   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204223   
   
224   
   
Huỳnh Tú   
   
Quỳnh   
   
23/4/2002   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204224   
   
225   
   
Phan Hà Quốc   
   
Anh   
   
09/01/1998   
   
An   Giang   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204225   
   
226   
   
Nguyễn Kim   
   
Oanh   
   
09/10/2000   
   
Cà   Mau   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204226   
   
227   
   
Bùi Huy   
   
Nhật   
   
24/01/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204227   
   
228   
   
Nguyễn Đức   
   
Quang   
   
02/11/1998   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204228   
   
229   
   
Nguyễn Thị Ngọc   
   
Diễm   
   
11/8/1996   
   
Gia   Lai   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204229   
   
230   
   
Trần Quang   
   
Khánh   
   
28/11/2001   
   
Đồng   Tháp   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204230   
   
231   
   
Phạm Thị Thanh   
   
Loan   
   
19/9/1994   
   
Tây   Ninh   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204231   
   
232   
   
Trần Kim Trọng   
   
Đức   
   
05/4/2000   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204232   
   
233   
   
Võ Anh   
   
Thư   
   
07/6/1997   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204233   
   
234   
   
Nguyễn Ngọc Lan   
   
Phương   
   
24/02/1983   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204234   
   
235   
   
Võ Hồng   
   
Phước   
   
23/12/1992   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204235   
   
236   
   
Lâm Ngọc Tuyết   
   
Ngân   
   
03/12/2002   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
QT   
   
HCMVB120204236   
   
237   
   
Lê Tấn   
   
Sang   
   
14/10/1997   
   
Bình   Thuận   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204237   
   
238   
   
Phan Văn   
   
Doanh   
   
24/11/1897   
   
Phú   Thọ   
   
Nam   
   
QT   
   
HCMVB120204238   
   
239   
   
Võ Hoàng Yến   
   
Như   
   
01/01/1997   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204239   
   
240   
   
Nguyễn Hữu   
   
Nam   
   
09/01/2000   
   
Phú   Thọ   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204240   
   
241   
   
Nguyễn Tường   
   
Vi   
   
14/10/1991   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204241   
   
242   
   
Trịnh Phương   
   
Quỳnh   
   
09/01/1998   
   
Tây   Ninh   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204242   
   
243   
   
Nguyễn Thị Hoàng   
   
Yến   
   
18/6/2000   
   
Long   An   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204243   
   
244   
   
Nguyễn Minh   
   
Hiền   
   
18/9/1986   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204244   
   
245   
   
Trần Nguyễn Thiện   
   
Chí   
   
21/01/1998   
   
Bạc   Liêu   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204245   
   
246   
   
Lâm Trung   
   
Hiếu   
   
15/01/1998   
   
Sóc   Trăng   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204246   
   
247   
   
Trịnh Chí   
   
Công   
   
18/01/1999   
   
Bạc   Liêu   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204247   
   
248   
   
Ngô Diệu   
   
Minh   
   
20/9/1998   
   
Bạc   Liêu   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204248   
   
249   
   
Trần Vũ Anh   
   
Duy   
   
18/11/1994   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204249   
   
250   
   
Lê Thanh   
   
Thảo   
   
02/9/1992   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204250   
   
251   
   
Mai Minh   
   
Nhật   
   
27/02/1998   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204251   
   
252   
   
Lê Bảo   
   
Long   
   
19/5/1997   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204252   
   
253   
   
Nguyễn Nhật   
   
Thiên   
   
08/4/1994   
   
Đồng   Nai   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204253   
   
254   
   
Nguyễn Trí   
   
Hiếu   
   
20/11/1991   
   
Quảng   Ngãi   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204254   
   
255   
   
Lê Thị Phương   
   
Vi   
   
26/4/1984   
   
TT   - Huế   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204255   
   
256   
   
Nguyễn Thị Thuỷ   
   
Tiên   
   
24/11/1996   
   
TP.HCM   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204256   
   
257   
   
Phan Lê Cát   
   
Ly   
   
01/02/2001   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204257   
   
258   
   
Nguyễn Hoàng Phi   
   
   
   
22/9/1992   
   
TP.HCM   
   
Nam   
   
TC   
   
HCMVB120204258   
   
259   
   
Nguyễn Thị   
   
Duyên   
   
19/5/1994   
   
Thanh   Hóa   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204259   
   
260   
   
Lê Thị Thu   
   
Thảo   
   
20/02/1996   
   
Lâm   Đồng   
   
Nữ   
   
TC   
   
HCMVB120204260   

  Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách: 260

 

Đối tác liên kết