Chuyên ngành: Thương mại điện tử

15/02/2017

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành: Thương mại điện tử

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh 

Đại học chính quy

Liên thông đại học chính quy

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

Đối tác liên kết