Thạc sĩ (Hướng ứng dụng)

21/03/2016

Thời gian đào tạo

2 năm

Đối tượng tuyển sinh

Điều kiện văn bằng

 • Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành luật.
 • Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành Hệ thống thông tin quản lý. Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành gần thì sau khi trúng tuyển sẽ phải học thêm một số học phần tự chọn trong chương trình cao học để bổ túc kiến thức.
 • Đối với thi sính dự thi vào khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý; nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

Thâm niên công tác

 • Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành luật, kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi ngay. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

Hình thức tuyển sinh

Thi tuyển

Môn thi tuyển

 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị   sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh tế chính trị (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản lý môi trường sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh tế học (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, Luật dân sự, Luật thương mại (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Lý thuyết tài chính (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Ngân hàng và các định chế tài chính (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính công sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý tài chính – ngân hàng (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị học (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh doanh quốc tế (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Marketing căn bản (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị các tổ chức công (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Cơ sở hệ thống thông tin (môn chủ chốt).

Đợt tuyển sinh

 • Đợt 1: tuyển sinh đào tạo theo yêu cầu của các địa phương, thi tuyển vào tháng 3 hàng năm
 • Đợt 2: tuyển sinh chung, thi tuyển vào tháng 8 hàng năm

Lịch học

Học vào các buổi tối trong tuần hoặc học Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần

Phương án học phí

Học phí được nộp thành từng đợt theo tổng số tín chỉ các học phần trong đợt của từng chuyên ngành đào tạo

Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Thạc sĩ kinh tế

Cơ hội học tập cao hơn

Người học có thể theo học bậc cao hơn: Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo

 • Tài chính
 • Ngân hàng
 • Tài chính công
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh thương mại 
 • Kế toán
 • Quản lý công
 • Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông
 • Luật kinh tế

Liên hệ

Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 001, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Điện thoại: (08) 38.295.437 - (08) 38.235.277
Website: sdh.ueh.edu.vn

 

 

 

Thông báo tuyển sinh

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA & EMPM)

Thạc sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ (Liên kết quốc tế)
Tiến sĩ

 

Đối tác liên kết