Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 3 năm 2023

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc Cao đẳng.

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 08/02/2023

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.