Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 mở tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương (ký hiệu khóa: K2022 VB1/Bình Dương 2)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 20/3/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.