Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022 mở tại Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long (ký hiệu khóa: K2022 VB1/Vĩnh Long 1)

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 05/12/2021

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.