Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh phương thức liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 2 năm 2022 Đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 04/3/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.