Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Chương trình Liên kết Đại học Victoria Of Wellington (New Zealand) (UEH-VUW)

Hình thức: Xét tuyển/ Tuyển thẳng

Thời hạn đăng ký: Tuyển sinh liên tục

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.